List otwarty przeciw wprowadzeniu patentów na oprogramowanie.

My, niżej podpisani, apelujemy do polskich władz oraz opinii publicznej o zajęcie stanowiska zdecydowanie sprzeciwiającego się wprowadzeniu w Unii Europejskiej patentów na oprogramowanie. Uważamy, że przyjęcie przez Radę Unii dyrektywy wspierającej patenty tego typu pociągnie za sobą szereg negatywnych konsekwencji odczuwalnych dla każdego użytkownika komputerów i wpłynie na pogłębienie różnic w dostępie do wiedzy oraz idących za tym dramatycznych nierówności gospodarczych na świecie.

Wprowadzenie patentów na oprogramowanie ułatwi dużym koncernom informatycznym dalszą monopolizację rynku i eliminację mniejszej konkurencji. W efekcie wzrośnie cena oprogramowania, przez co stanie się ono trudniej dostępne. Monopolizacja doprowadzi również do spadku jakości programów: wzrośnie liczba problemów z niedopracowanym oprogramowaniem, bezpieczeństwem i wirusami internetowymi.

Wprowadzenie dyrektywy patentowej jest też wielkim zagrożeniem dla rozwoju tzw. Wolnego Oprogramowania. Darmowe i tworzone bezinteresownie przez tysiące informatyków na całym świecie programy takie jak systemy operacyjne oparte na GNU/Linux, pakiet programów biurowych OpenOffice.org, przeglądarka internetowa Mozilla Firefox i program pocztowy Mozilla Thunderbird stają się dziś poważną konkurencją dla oprogramowania tworzonego przez wielkie koncerny.

Równy i nieograniczony dostęp do wiedzy jest naszym zdaniem wartością, której należy bronić przed coraz częstszym i wyjątkowo szkodliwym nadużywaniem prawa własności w sferze idei. Projekt dyrektywy patentowej, której się sprzeciwiamy, umożliwia patentowanie np. matematycznych algorytmów oraz odkryć dokonywanych w informatyce. Przypominamy, że w obowiązującej od 1973 roku Konwencji Monachijskiej artykuł 52 wymienia dziedziny i rodzaje wynalazków, które nie są uznawane za podlegające opatentowaniu. Na pierwszym miejscu wyszczególnione są odkrycia, teorie naukowe i metody matematyczne.

Parlament Europejski, jedyna instytucja UE powoływana w demokratycznych wyborach, zaproponował zmiany w projekcie dyrektywy wykluczające możliwość patentowania idei. Zostały one odrzucone przez Radę Ministrów UE, która chce teraz skierować projekt do drugiego czytania w Parlamencie, co w praktyce uniemożliwi wprowadzenie zmian. Domagamy się wzięcia głosu Parlamentu pod uwagę poprzez skierowanie dyrektywy ponownie do pierwszego czytania na jego forum.

W sytuacji, kiedy dopiero budujemy struktury nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego, zmniejszenie możliwości działania małych, lokalnych firm informatycznych, wzrost cen oprogramowania oraz ograniczenie do niego dostępu indywidualnym użytkownikom może spowodować porażkę tego ambitnego zadania. Dlatego jeszcze raz apelujemy do polskich władz, żeby zapobiegły wprowadzeniu patentów, a do opinii publicznej, aby wywarła presję na polskich przedstawicieli w Radzie Unii Europejskiej, od której teraz zależy los całej sprawy. To nie jest marginalna albo techniczna kwestia. Ogniskuje się w niej przyszłość równego rozwoju gospodarczego całej ludzkości, który zależy od tego, czy nowe technologie staną się dobrem i szansą dla wszystkich czy jedynie metodą na pomnażanie zysku dla nielicznych.


--
List jest wspólną inicjatywą magazynu “Ha!art”, portalu 7thguard.net, portalu copyleft.art.pl oraz kwartalnika “Krytyka Polityczna”.


1. Łukasz Jachowicz, politolog, dziennikarz, serwis 7thguard.net
2. Janek Sowa, eseista, magazyn "Ha!art"
3. Sławomir Sierakowski, socjolog i publicysta, redaktor naczelny "Krytyki Politycznej"
4. Jarosław Lipszyc, poeta, portal copyleft.art.pl
5. Violetta Sajkiewicz, pracownik akademicki, krytyk sztuki, "artPAPIER"
6. Dariusz Gałecki
7. Piotr Czerski, informatyk i publicysta, "Ha!art", "Software 2.0"
8. Piotr Marecki, redaktor naczelny magazynu "Ha!art"
9. Agata Szczęśniak, sekretarz redakcji "Krytyki Politycznej"
10. Dr Marcin Miłkowski, filozof
11. Magdalena Pustoła, socjolożka, publicystka, redaktorka "Krytyki Politycznej"
12. Konrad Pustoła, fotograf, redaktor artystyczny "Krytyki Politycznej"
13. Borys Cymbrowski, socjolog, Centrum im. Thorsteina Veblena
14. Tomasz Warczok, socjolog, Centrum im. Thorsteina Veblena
15. Patrycja Musiał, historyk sztuki
16. Artur Tajber, prof. ASP w Krakowie, artysta intermedialny, prezes Stowarzyszenia "Fort Sztuki"
17. Roman Lewandowski, krytyk sztuki, Stowarzyszenie "Fort Sztuki"
18. Marcin Wilk, literaturoznawca, krytyk, dziennikarz
19. Katarzyna Kalwat, dziennikarz
20. Jadwiga Sowa-Patiny, architekt, DBAssociates Lozanna
21. Kamil Szewczyk, bibliotekarz, poeta, windykator
22. Adam Roman, informatyk
23. Damien Siemień, amator paint artu , tadeusz.blog.onet.pl
24. Tomasz Drabowicz, student socjologii, Uniwersytet Łódzki
25. Jakub de Barbaro, projektant, grafik freelancer
26. Barbara Maron, artysta plastyk, Stowarzyszenie "Fort Sztuki"
27. Alek Glondys, perkusista jazzowy
28. Bogdan Achimescu, artysta plastyk, nauczyciel akademicki
29. Mateusz Kula, student
30. Michał Tyrpa, dziennikarz
31. Janek Simon, artysta
32. Piotr Czerniawski, poeta, redaktor "Rity Baum"
33. Marcin Kamiński, student medycyny, Łódź
34. Małgorzata Nowicka
35. Remigiusz Okraska, publicysta, socjolog, redaktor naczelny "Obywatela"przeforw
36. Maciej Zych, student matematyki, współtwórca internetowego magazynu LOMO_lodz
37. Michał Kosmulski, student
38. Agnieszka Szewczyk, historyk sztuki
39. Lukasz Dembinski, student Politechniki Gdańskiej, programista związany z Open Source
40. Przemysław Hołowczyc, programista, administrator aystemu
41. Maciej J. Wołoszyk, informatyk
42. Paweł Skarżyński, informatyk
43. Jakub Narębski
44. Marek Zagrobelny, administratywista, Góra Śląska
45. Rafał Sulka, student fizyki, Uniwersytet Warszawski
46. Michał Pokrywka, student informatyki, administrator sieci
47. Radosław Grzanka, mgr inż. informatyki, programista-analityk
48. Dr hab. Anna Rębowska-Sowa, profesor Akademii Pedagogicznej w Krakowie
49. Jakub Ambrożewicz, informatyk
50. Prof. Kazimierz Sowa, Instytut Spraw Publicznych, Uniwersytet Jagielloński
51. Wit Jakuczun, doktorant na wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych PW.
52. Magdalena Mosiewicz, Zieloni 2004
53. Tomasz Pankowski, inżynier informatyki, student
54. Roman Frołow, portal gimp.eu.org
55. Piotr Kałuski, konsultant IT CGI
56. Katarzyna Kowal, architektka wnętrz, doktorantka Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
57. Marek Madej, informatyk
58. Krzysztof Wiórkiewicz, student, Uniwersystetu Jagiellońskiego
59. Miłosz Hulboj, informatyk, student Politechniki Warszawskiej
60. Maciej Piasecki, programista
61. Michał Szpakowski, drugi webmaster portalu www.valkiria.net
62. Marcin Piotr Grondecki, informatyk
63. Marek Kornecki, CADERA Zaawansowane Technologie Sieciowe
64. Piotr Orlowski, programista
65. Wojciech Kuranowski, informatyk
66. Mariusz Aksamitowski, administrator sieci komputerowych
67. Paweł Orzechowski, informatyk, ZONE.PL
68. Mirosław Filiciak, medioznawca
69. Artur Grabowski, uczeń
70. Tomasz Sierputowicz, Informatyk Urzad Miasta Swidwin
71. Tomasz Huć, student, Człuchów
72. Adam Koczur, administrator systemu, programista, Electrolux Polska
73. Tomasz Noiński, student Informatyki na Politechnice Gdańskiej
74. Adam Cebula, Uniwersytet Wrocławski, dziennikarz
75. Rafał Wijata, informatyk
76. Piotr Meyer, informatyk (administrator systemów UNIX-like, administrator sieci)
77. Grzegorz Staniak, webmaster, administrator systemów komputerowych, członek ISOC PL
78. Dr Michał Ramsza, matematyk i ekonomista
79. Józef Halbersztadt, ekspert Urzędu Patentowego RP, ISOC Polska
80. Adam Cuglewski, fizyk
81. Jacek Sierpiński, informatyk, autor portalu Libertarianizm.pl
82. Łukasz Derkacz, fizyk, Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
83. Marcin Szwed, neurobiolog, Weizmann Institute of Science, Izrael
84. Daniel Mrzyglod, student na Wydziale Elektroniki Telekomunikacji Informatyki Politechniki Gdanskiej
85. Kamil Piecuch, samorządowiec
86. Andrzej Kaczmarczyk, informatyk
87. Adam Beriński, student informatyki i ekonometrii na Uniwersytecie Śląskim
88. Pawel Jozefiak, student informatyki
89. Magdalena Wołoszyk, ekonomista
90. Maciej Wachowiec, informatyk
91. Konrad Klimaszewski, fizyk, Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana
92. Marek Stępień, student informatyki, polski zespół lokalizacyjny Mozilli Firefox
93. Bartlomiej Pawlowski, informatyk
94. Dr hab. Janusz S. Bień, profesor Uniwersytetu Warszawskiego
95. Grzegorz Stanek
96. Piotr Mikołajski, dziennikarz, wydawca serwisu plastikowe.pl
97. Krzysztof Cegielski, informatyk/student
98. Konrad Materka, uczeń, maturzysta
99. Piotr Rapacz, Zieloni 2004
100. Ewa Bieńczycka, artysta malarz
101. Konrad Komada, Informatyk, Komada.org
102. Anna Małgorzata Nowakowska, studentka Uniwersytetu Łódzkiego, korektorka
103. Piotr Stodolny, programista, Instytut Spawalnictwa Gliwice
104. Adam Wysocki, informatyk
105. Wojciech Miłkowski, informatyk, student Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
106. Dariusz Rojewski, uczeń
107. Robert Grabowski, student informatyki
108. Piotr Kontek, programista
109. Tomasz Jaworski, webmaster
110. Marcin Biernat, student informatyki
111. Maciek Zwierzchowski, uczeń, administrator Linux/Unix
112. Paweł Malisak, student informatyki
113. Marek Denis, uczeń
114. Paweł Jaworski, webmaster, student informatyki
115. Łukasz Łigowski, informatyk
116. Michał Kośliński, administrator, programista
117. Adam Lessnau, student informatyki i fizyki UMK Toruń
118. Mariusz Dębiński, elektronik, informatyk
119. Zenon Michajłowski, rolnik, Idea 2000
120. Paweł Gierda, student, portal polhost.net, isoc
121. Robert Jacek Tomczak, administrator sieci, doktorant IV roku AR w Poznaniu, Poznań
122. Marcin Cecko, poeta, pozytyw.blog.pl
123. Bartosz Królikowski, student
124. Marta Zwojszczyk, studentka
125. Robert Jezierski, redaktor, Zieloni 2004
126. Karol Grzywaczewski, grafik, somato.blog.pl
127. Maria Górska, uczennica, liceum XLIV w Warszawie
128. Wojciech Gruszczyński, student, informatyk
129. Artur Hefczyc, informatyk
130. Piotr Filip Mieszkowski, informatyk
131. Agnieszka Kamrowska, filmoznawca, Uniwersytet Jagielloński
132. Dariusz Olszewski, informatyk
133. Michał Zygmunt, prawnik, dziennikarz, "DIK Fagazine"
134. Wlodzimierz Iwanicki, magister informatyki, sieciowiec firmy ZETO Rzeszów
135. Jadwiga Trębacz, studentka geodezji i kartografii na AR-Wrocław
136. Tomasz Skaliński, prywatny przedsięciorca
137. Beata Pawlicka, studentka administracji
138. Michał Lipiński, student, informatyk, perkusja.jedyny.pl, foa.toto.pl
139. Artur Szymański, specjalista, redaktor linux.pl, członek Polish Debian Documentation Project
140. Kamil Wnuk, student działań multimedialnych
141. Damian Karwala, student prawa, Uniwersytet Jagielloński
142. Łukasz Kozicki, mgr inż. budownictwa, projektant CAD/CAE w Lilleheden sp. z o.o.
143. Malgorzata Olszewska, dziennikarka, filolog
144. Karolina Kowalska, artystka
145. Łukasz Miller, informatyk, administrator systemów sieciowych
146. Adam Dawidowski, student informatyki na Politechnice Gdańskiej
147. Adam Kłobukowski, informatyk
148. Michał Sałaban, programista, administrator systemów Linux
149. Dorota Głażewska, socjolog
150. Marek Dąbrowski, informatyk
151. Adam Milewski, socjolog, pracownik samorządowy
152. Karol Tomala, administrator sieci i systemu IT, Bakertilly International Poland
153. Michał Ostrowski, doktorant Instytutu Ocenaografii Uniwersytetu Gdańskiego
154. Dr Alexander Denisjuk, wykładowca w Prywatnej Wyższej Szkole Zawodowej w Giżycku
155. Sławomir Ritter, programista, administrator sieci, właściciel firmy komputerowej
156. Jerzy Jerzycki, serwisant komputerowy i administrator sieci
157. Krzysztof Lesz, terapeuta Pracownia Psychoprofilaktyki
158. Marcin Jasiński, administrator, serwis kurde.pl.
159. Piotr Pass, student informatyki na Politechnice Opolskiej
160. Paweł Kosiorowski, informatyk, administrator Unix/Linux
161. Grzegorz Wójcik, informatyk
162. Grzegorz Kowalski, student Politechniki Warszawskiej
163. Marcin Sztolcman, programista/administrator
164. Michał Sokołowski, student
165. Aleksander Borowski, student informatyki, administrator sieci
166. Aleksandra Szmurło, uczennica
167. Przemysław Lipowski, matematyk, specjalność informatyczna
168. Artur Leski, student informatyki
169. Przemysław Ciesielski, informatyk
170. Tomasz Cyborowski, student informatyki, Politechnika Wrocławska
171. Kamil Bukała, informatyk
172. Waldemar Pietraszewski
173. Witold Baryluk, student fizyki UJ, programista związany z Open Source, administrator sieci
174. Marcin Wojciechowski, administrator sieci komputerowych
175. Grzegorz Sterniczuk, administrator sieci
176. Zbigniew Koloda, student AGH/WNIG
177. Jacek Strzelczyk, student informatyki
178. Beniamin Pawlus, informatyk, PUP Żywiec
179. Aleksander Kasprzyk, student
180. Tomasz Wójcik
181. Michał Kowalski, informatyk, programista
182. Paweł Cyranek, student informatyki
183. Marcin Kamola, poeta, animator kultury, redaktor AMK "Spinacz"
184. Tomasz Jakubik, informatyk
185. Grzegorz Warłyho, uczeń
186. Jan Tuchowski, uczeń gimnazjum
187. Maciej Cieślak, uczeń I LO w Koszalinie
188. Przemek Miniach, student informatyki
189. Lucyna Kołodziejczyk, studentka prawa
190. Robert Gil, prawnik
191. Marek Bryling, programista
192. Jarosław Arlet, elektronik
193. Jakub Stolarski, student informatyki
194. Łukasz Korpalski, student informatyki na Politechnice Koszalińskiej
195. Grzegorz Gibas, student, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała
196. Artur R. Sierp, inżynier
197. Małgorzata Zarycka, studentka
198. Przemysław Stanisław Knycz, informatyk, administrator sieci i systemów uniksowych
199. Przemysław Pilarski, wydawnictwo Sic!
200. Łukasz Oleś, uczeń liceum
201. Karol Bańczyk, informatyk, student Politechniki Gdańskiej
202. Michał Piotrowski, poeta, redaktor kwartalnika literackiego "Migotania, przejaśnienia"
203. Dariusz Lis, politolog, webmaster
204. Artur Skura, redaktor miesięcznika "Linux Magazine"
205. Przemek Szatko , student AGH
206. Jakub Mikołap, uczeń ZSEiT w Olsztynie
207. Michał Trzaskowski, student wydziału Informatyki i wydziału Zarządzania Politechniki Gdańskiej
208. Jarosław Kalinowski, fizyk, doktorant, Uniwersytet Warszawski
209. Marcin Kwiatkowski, uczeń.
210. Maciek Bączkowski, uczeń
211. Tomir Wojna, webmaster
212. Maciej Raurowicz, lekarz medycyny, administrator sieci
213. Witold Kręcicki, student matematyki, Uniwersytet Warszawski
214. Bartłomiej Bujok, uczeń
215. Daniel Nguyen, informatyk, przedsiębiorca
216. Tomasz Żukowski, informatyk
217. Maciej Bielat, uczeń
218. Marcin Kacprzak, student informatyki
219. Sebastian Cichocki, socjolog, krytyk, Galeria "Kronika" w Bytomiu
220. Marcin Starzyński, "ESENS"
221. Paweł Kozyra, general assistant in SYHA Scottish Youth Hostel Association
222. Joanna Kozyra, Kamieniec Ząbkowicki
223. Katarzyna Kozyra, uczennica, Kamieniec Ząbkowicki
224. Ewa Kozyra, elektromonter, Kamieniec Ząbkowicki
225. Józef Kozyra, ślusarz, Kamieniec Ząbkowicki
226. Paweł Król, student informatyki na AGH w Krakowie
227. Łukasz Kufel, student informatyki
228. Mariusz Leśko, student
229. Damian Urbańczyk,informatyk
230. Adam Ulbrich, informatyk, administrator sieci
231. Paweł Hikiert, informatyk
232. Mariusz Pelczarski, uczeń technikum elektronicznego
233. Aleksandra Jursza, licealistka
234. Piotr Górski, administrator sieci
235. Szyomn Łucki, student
236. Marek Frąckiewicz, księgowy
237. Jarosław Siebert, informatyk, automatyk
238. Dr Marek Krukowski, biolog, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
239. Władysław Wójcikiewicz, informatyk
240. Andrzej Dopierała, administrator sieci komputerowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
241. Marcin Górny, student
242. Adam Szpakowski, fizyk, doktorant, Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej
243. Magdalena Latocha, studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego
244. Morgwai Kotarbiński, informatyk
245. Przemysław Szostak, informatyk, Systemy Informatyczne "TRIDUM"
246. Marcin Kaczmarek, bankowiec
247. Krzysztof Kowalczyk, student informatyki, pracownik ICM Uniwersytet Warszawski
248. Radosław Gawlik, Zieloni 2004
249. Marek Antkiewicz, pracownik firmy reklamowej, twórca muzyki elektronicznej
250. Łukasz Orawski, informatyk, student Politechniki Śląskiej w Gliwicach
251. Artur Wróblewski, informatyk
252. Piotr Wieja, student informatyki.
253. Robert Cichowlas, admin serwisu e-upr.org
254. Robert Selerowicz, inżynier budownictwa
255. Jakub Tomczyk, student Automatyki i Robotyki na Politechnice Śląskiej
256. Konrad Zając, informatyk
257. Anna Przygodzka, studentka socjologii i psychologii
258. Marcin Malinowski, informatyk, niezależny konsultant, Milena-TECH
259. Urszula Kiszkiel, studentka informatyki na Politechnice Gdańskiej
260. Lesław Kopeć, student Automatyki i Robotyki na Politechnice Śląskiej
261. Katarzyna Szmyrska
262. Wojtek Zrałek-Kossakowski, student Uniwersytetu Warszawskiego
263. Anna Karwińska, Katedra Socjologii, Akademia Ekonimiczna w Krakowie
264. Piotr Juźwiak, student informatyki
265. Dr Maciej Horowski, fizyk Uniwersytet w Białymstoku
266. Grzegorz Broda, programista, Katowice
267. Grzegorz Poniatowski, Informatyk
268. Piotr Grycuk
269. Robert Andrzej Morawski, fizyk
270. Michał Zielański, student
271. Natalia Koryzna, studentka matematyki, Pomorska Akademia Pedagogiczna
272. Robert Jakowenko, informatyk, Swedwood Polska
273. Grzegorz Bielewicz , uczeń technikum żywienia
274. Jacek Rudis, programista
275. Tomasz Milcewicz
276. Tomasz Drobnik, uczeń II klasy liceum, programista/webmaster/administrator serwera
277. Piotr Zawadzki, informatyk, przedsiębiorca
278. Jakub Kulesza, analityk w firmie informatycznej
279. Ewa Orłowska, pedagog
280. Paweł Wojnar, student informatyki
281. Marcin Stępnicki, informatyk, portal biznes.linux.pl
282. Łukasz Piątkowski, student V roku informatyki
283. Bartosz Romatowski, informatyk
284. Krystyna Sabaj, studentka informatyki na Politechnice Opolskiej
285. Robert Siemieniec, student informatyki, Uniwersytet Śląski
286. Wojciech Kaczmarek, germanista
287. Bartłomiej Wolny, student informatyki, działacz AZS na Politechnice Opolskiej
288. Benedykt Jany, student, Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagiellonski
289. Daniel Majchrowski, doktorant, Uniwersytet Wrocławski
290. Paweł Dyngosz, uczeń X LO we Wrocławiu.
291. Michał Chmieliński, uczeń
292. Oskar Żyndul, student Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski
293. Wiktor Sadłowski, student, Uniwersytet Gdański, Stowarzyszenie"Drabina"
294. Tomasz Miklas, programista i administrator sieci
295. Natalia Bąkowska, studentka ATR Bydgoszcz
296. Grzegorz Rożek, student telekomunikacji
297. Rafał Skalski, programista, Politechnika Częstochowska.
298. Marcin Łyszczorz, mgr inż. elektryk
299. Marzena Sobkowiak, studentka prawa.
300. Michał Jany, programista
301. Barbara Huszno
302. Wojciech Dulęba, uczeń, maturzysta
303. Krzysztof Sulikowski, student automatyki i robotyki na AGH
304. Damian Kulig, student, Politechnika Śląska
305. Waldemar Chrzan, informatyk
306. Marian Misiak
307. Daniel Pająk, student Politechniki Śląskiej
308. Michał Durski, student informatyki Politechniki Poznańskiej
309. Adam Gapiński, fizyk, przedsiębiorca
310. Dr Grzegorz Wapiński, Katedra Informatyki Ekonomicznej, Uniwersytet Gdański
311. Łukasz Jakacki, student filologii angielskiej, Uniwersytet Szczeciński
312. Michał Jarosiński, student medycyny CMUJ
313. Paweł Bohdziewicz, informatyk, programista, administrator sieci i baz danych
314. Maciej Kasprzyk, student informatyki
315. Krzysztof Wojszko, programista
316. Joanna Kowal, uczennica
317. Karol Kiciński, administrator sieci/systemów Unix
318. Jan Kopeć, uczeń gimnazjum
319. Jarosław Staniec
320. Wojciech Zmaczyński, ekonomista, Ja Nugget Casino, Sparks, Nevada, USA
321. Grzegorz Ozymko, student informatyki na Politechnice Opolskiej
322. Mariusz Fitowski, Systema Sp. z o.o.
323. Paweł Golonko, uczeń II LO w Białymstoku, webmaster
324. Michał Wolski, informatyk
325. Paweł Maniawski, student informatyki, Politechnika Gdańska
326. Maciej Paszta, student informatyki
327. Olek Ansion, konstruktor-elektronik , ETA
328. Bogusz Dybowski, student
329. Julian Kania, student informatyki
330. Radosław Długosz, student informatyki, administrator
331. Dariusz Lech, Fundacja Kultury"CHOREIA", Wrocław
332. Damian Wizła, student Politechniki Szczecińskiej
333. Hubert Łępicki, student Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej
334. Maciej Zobniow, System Architect, XQueue GmbH, Frankfurt am Main
335. Borys Nieśpielak, sprzedawca w CroppTown
336. Marcin Wojtaszek, student informatyki, Politechnika Śląska, Gliwice
337. Marcin Wilk, informatyk
338. Wojciech Moroz, student informatyki, UAM, Poznań
339. Adam Bolewski, nauczyciel języka polskiego, krytyk teatralny
340. Krzysztof Cichomski, student, informatyk
341. Joanna Stankiewicz, studentka polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
342. Sebastian Pracownik
343. Michał Ściubidło, student informatyki na Politechnice Śląskiej
344. Rafał Glazar, student
345. Paweł Zubkiewicz, student Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
346. Anna Antczak, studentka informatyki na Akademii Bydgoskiej
347. Marcin Kozłowski, student informatyki
348. Krzysztof Bonczar, uczeń I LO w Gliwicach
349. Łukasz Holetzke, student Edukacji Techniczno-Informatycznej MT PŚ, drama.pl
350. Łukasz Suchecki, student informatyki na Politechnice Gdańskiej
351. Katarzyna Bełtowska, studentka informatyki
352. Filip Kazimierczak, informatyk
353. Michał Lewczuk, student Wydziału Nauk Ekonomicznych UW
354. Marcin Mrówczyński, student, programista, administrator sieci
355. Krzysztof Stryjek, administrator systemów UNIX, Urząd Miasta Stołecznego Warszawa
356. Marcin Gabrowski, Sys/NetAdministrator, gentoo.pl
357. Marek Rydzy, student informatyki, Studenckie Studio Radiowe "Egida"
358. Radosław Czajka, student informatyki Uniwersytetu Warszawskiego
359. Krzysztof Kaczmarek, student informatyki UAM
360. Bartosz Szreder, uczeń informatyki
361. Michał Nawalany, student informatyki AGH
362. Zbigniew Kempczyński, informatyk, Bank PKO BP SA
363. Piotr Bańdo, inżynier, programista, Peritus ACT
364. Maciek Matejewski, student poligrafii, Politechnika Warszawska
365. Michał Królaczyk, informatyk
366. Sławomir Czernecki, informatyk, służba zdrowia
367. Łukasz Gandecki, administrator sieci
368. Dariusz Kobla, informatyk, Liberty Poland S.A.
369. Jakobe Mansztajn, poeta, psycholog
370. Paweł Wtorek, student informatyk
371. Tomasz Chudobiecki, programista
372. Marek Łuczyński, pracownik naukowy, Olsztyn
373. Krzysztof Lewandowski, student informatyki
374. Tomasz Ostrowski, informatyk, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
375. Robert Mońka, przedsiębiorca
376. Przemyslaw Gawronski, psycholog, informatyk, programista, TNS OBOP sp. z o. o.
377. Marcin Jaskolski, programista, algorytmik, Jednostka Wojskowa 1223
378. Roman Skrzek, administrator
379. Jarosław Jóźwik, Informatyk, Bank Pocztowy S.A.
380. Michał Małek, student automatyki, Akademia Górniczo-Hutnicza
381. Piotr Majewski, administrator sieci
382. Marek Wywiał, biomechanik, informatyk
383. Marcin Kałek, administrator, Słubice
384. Tomasz Rutkowski, student Akademi Pedagogicznej w Krakowie
385. Mirosław Grochowski, doktorant, Politechnika Wrocławska
386. Marcin Ślusarczyk, administrator systemów Linux
387. Andrzej Sobel, student informatyki
388. Tomasz Stabiński, administrator sieci i systemów UNIX/Linux, programista
389. Marek Jatczak, automatyk
390. Andrzej Sawiniec, informatyk, portal www.kasumi.pl
391. Łukasz Nowak, student politologii na Uniwersytecie Rzeszowskim
392. Ditmar Krupa, informatyk
393. Tomek Prokopowicz, inspektor, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
394. Józef Brodziński, student, administrator sieci, programista
395. Marek Mikołajczyk, informatyk
396. Karina Lenart, asystentka
397. Rafał Śnieżyński, student informatyki
398. Marcin Wojtczuk, matematyk i ekonomista
399. Jarosław Nowak, inżynier budownictwa
400. Agnieszka Nowak
401. Michał Mroczek, student biologii
402. Piotr Tylski, student informatyki, Uniwersytet Gdański
403. Mariusz Kocoń, student informatyki, informatyk, administrator Novell/Linux, programista
404. Maciej Kowalewski, programista
405. Robert Midura, informatyk
406. Wojciech Kowalski, specjalista ds Controllingu, Szczecińska Stocznia Nowa
407. Przemysław Krzystanek, student
408. Dr Maria Ganzha, informatyk, redaktor działu Etyka elektronicznego miesięcznika Gazeta-IT
409. Magdalena Zielinska, psycholog, Uniwersytet Jagiellonski
410. Krzysztof Mączkowski, informatyk, programista, webmaster, administartor
411. Przemysław Solich, student informatyki, sekretarz organizacji pozarządowej
412. Piotr Imiela, informatyk, ZiP Soft
413. Adam Turowski, uczeń, Szczecin
414. Mikołaj Romański, kasjer oraz projektant serwisów WWW
415. Piotr Zając, webmaster, informatyk w Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD "Helenów"
416. Marek Wardziński, informatyk, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Warszawie
417. Grzegorz Wojciechowski, student
418. Igor Jobda, elektronik
419. Dariusz Zachara, informatyk, programista, administrator sieci komputerowych
420. Jakub Argasiński, student Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński
421. Krystian Ziętek, fotoreporter
422. Michał Polasik, doktorant, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
423. Adam Nowak, student informatyki PS, programista
424. Andrzej Kobylański, informatyk
425. Bartosz Nowakowski, administrator sieci, Izba Skarbowa Zielona Góra
426. Roman Kolasiewicz, informatyk/administrator baz danych
427. Dominik Juszczyk, informatyk
428. Jacek Kurzyca, student matematyki, Politechnika Śląska w Gliwicach
429. Krzysztof Ciumaszko, informatyk, "MULTIUSER s.c."
430. Katarzyna Ciepłucha, informatyk
431. Tomasz Arkuszyński, administrator sieci komputerowych
432. Maria Marzec, nauczycielka
433. Mariusz Grygalun, administrator sieci
434. Michał Gawron, student informatyki, Marduk Unix Labs
435. Rafał Sarba, student wydziłau Mechnicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
436. Piotr Zawadzki, student
437. Wojciech Durczyński, student informatyki AGH/WEAIiE
438. Michał Trojnara, ekspert d/s bezpieczeństwa, PTK Centertel
439. Adam Michalczewski, informatyk
440. Bartosz Małkowski, programista
441. Tomasz Z. Napierała, informatyk, marketingowiec
442. Maciej Jarzemski, architekt, informatyk
443. Adam Boliński, administrator baz danych
444. Grzegorz Smętny-Sowa, rencista
445. Grzegorz Lenkiewicz, użytkownik wolnego oprogramowania
446. Marcin Prus, informatyk
447. Michał Biliński, informatyk, Urząd Miasta w Słupsku
448. Kamil Kowalczyk, student
449. Sławomir Kowalczyk, informatyk
450. Tomasz Żurawski
451. Marek Robak, wykładowca w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW, wortal ekai.pl
452. Wojciech Górski, student AGH w Krakowie
453. Ewa Bąk
454. Sławomir Kowalski, informatyk
455. Waldemar Chamala
456. Janusz Marciniak, bezrobotny
457. Sylwester Brenda, inżynier automatyk
458. Krzysztof Sieg, student, administrator systemow UNIX
459. Przemysław Kędzierski, informatyk, programista
460. Marcin Szymczak
461. Krzysztof Król, programista/administrator
462. Dawid Rutkowski, informatyk, CUK Organika International
463. Przemysław Tokar, informatyk
464. Xawery Wolski
465. Adam Szabłowski, grafik, programista
466. Rafał Mróz, informatyk, administrator serwerów
467. Jan Bielówka, informatyk stowarzyszenia "GGG-Bieszczady", elektronik
468. Maciej Marczewski, student informatyki
469. Robert Kretowicz, informatyk
470. Piotr Smyrak, projektant, informatyk
471. Marek Kowalski, technik dentystyczny, webmaster, student
472. Michał Porębiak, informatyk, konsultant, właściciel firmy
473. Paula Kozioł, uczennica
474. Krystyna Kozioł, rencistka
475. Artur Budakowski
476. Michał Czyż, student informatyki
477. Paweł Górny, student, programista
478. Paweł Jabłoński, administrator sieci, Łódź
479. Marek Mółka, mechanik energetyk
480. Sebastian Bańdo, historyk
481. Anna Górecka
482. Rafał Sakowicz, mechanik, informatyk
483. Michał Rzechonek, student elektrotechniki, AGH Kraków
484. Małgorzata Sady, Filharmonia Lubelska
485. Mirosław Święcek, student informatyki, Politechnika Śląska w Gliwicach
486. Roman Sąsiada, informatyk
487. Michał Thiele, student informatyki, Politechnika Śląska
488. Jacek Krysztofik, student medycyny
489. Tomasz Czapiewski, informatyk/administrator systemu i sieci, Bank Spółdzielczy w Skorczu
490. Piotr Całus, mechanik, student Politechniki Gdańskiej
491. Hubert Kołodziejski, informatyk, asystent na Politechnice Łódzkiej
492. Sławomir Jeliński, elektronik, programista
493. Marcin Zimecki, student informatyki, Politrchnika Gdańska
494. Michał Nadolski, student informatyki
495. Patryk Malina, student informatyki
496. Oskar Płaska, uczeń gimnazjum
497. Przemysław Ilukowicz, MacroDynamix S.A.
498. Marcin Zdanowski, muzealnik stażysta w Muzeum Etnograficznym w Toruniu.
499. Krzysztof Zdun, student
500. Dariusz Lis, właściciel firmy z branży IT
501. Robert Wydra, student
502. Dariusz Nowak, student inforamtyki
503. Honorata Urban, studentka
504. Jeremi Puczyłowski, sprzedawca-zaopatrzeniowiec, Księgarnia "Daniel"
505. Bartosz Suchecki, inżynier zarządzania ekologicznego, student, Zielone Mazowsze
506. Patryk Wojtkowiak, student informatyki
507. Mateusz Kozłowski, uczeń
508. Piotr Sowiński, uczeń X LO w Toruniu, programista-amator
509. Marcin Gil, administrator systemów informatycznych, Audax Sp. z o.o.
510. Marcin Zięba, programista, Visiona Polska sp. z o.o.
511. Krzysztof Tałach, student informatyki, programista
512. Jakub Drewa, redaktor serwisu informacyjnego www.hype.pl
513. Maciej Woźniacki, programista, student informatyki AGH
514. Bartłomiej Krawczyk, administrator sieci i systemów UNIXowych
515. Paweł Tęcza, informatyk, ICM UW
516. Maciej Paczesny, informatyk, SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
517. Tadeusz Jutkowiak, pedagog
518. Sebastian Zasępa, inżynier PC, TestLink Ltd.
519. Wojciech Marczuk
520. Marek Hamerlik, student informatyki na Uniwersytecie Wrocławskim
521. Patryk Poborski, uczeń, portal www.grafi.ab.cpl
522. Marcin Kaczmarek, student
523. Tomasz Rudzki, administrator sieci, webmaster
524. Mariusz Druszkowski, informatyk, Forum Eksperta
525. Jan Karpowicz, student prawa
526. Tomasz Wojnowski, uczeń użytkownik Linuksa <Auroksa>
527. Łukasz Chodakowski, programista, Białystok
528. Piotr Gaszewski, student informatyki, Politechnika Warszawska
529. Kuba Wolanin, uczeń II klasy Gimnazjum nr. 1 w Brzozowie
530. Andrzej Tymiński, informatyk, fotograf i student
531. Andrzej Perucki, celnik
532. Paweł Borkowski, licealista
533. Łukasz Kulikowski, student KUL
534. Sławomir Czernecki, informatyk, służba zdrowia
535. Jacek Mosakowski, administrator multi-OS, Bank Gospodarstwa Krajowego
536. Michał Fidler, student psychologii
537. Maciej Lechowski, programista
538. Mateusz Butowski, uczeń
539. Marcin Bajer, informatyk, Sekretarz Okręgu Małopolskiego UPR
540. Katarzyna Bilicka, studentka Architektury Krajobrazu na Akademii Rolniczej w Szczecinie
541. Piotr Pieronkiewicz, team leader, obsługa CNC
542. Rafał Malicki, młody literat
543. Pawlonka Paweł, student Mechaniki i Budowy Maszyn, Politechnika Szczecińska
544. Tomasz Chaja, uczeń
545. Jeremi Wójcicki, uczeń liceum
546. Bronislaw Kozicki, programista
547. Karol Gasiński, uczeń, informatyk, twórca OSa 'ACD'
548. Marta Wiktorzak, studentka informatyki, inżynieria oprogramowania
549. Piotr Płaczek, student historii, Uniwersytet Śląski.
550. Miłosz Sotomski, uczeń IV L.O. w Częstochowie
551. Arkadiusz Matysiak, współwłałściciel DELTA-OPTI
552. Tomasz Szołtysik, student/informatyk
553. Michał Niedźwiecki, student informatyki, Politechnika Krakowska
554. Ireneusz Sobkowicz, informatyk, Poczta Polska
555. Dariusz Bilski, kierownik artystyczny Teatru Imienia Róży van der Blaast
556. Michał Domachowski, student informatyki
557. Grażyna Szyndel, nauczyciel informatyki
558. Furas Marek, student
559. Łukasz Kociszewski, IT Manager eBOX
560. Józef Sielicki, bankowiec
561. Kamil Lebek, student, informatyka, portal www.naga-prawda.com
562. Piotr Beling, student informatyki, Politechnika Łódzka
563. Paweł Żadziłko, informatyk
564. Dominik Bystrzycki, IV LO w Bytomiu
565. Marek Psiuk, atudent informatyki AGH
566. Bogdan Sobina, kierownik serwisu komputerowego, TiO media
567. Kamil Wojciechowski, uczeń
568. Stanisław Jesiak, student informatyki (UAM)
569. Bartosz Romanowski, programista
570. Piotr Sobieraj, programista
571. Kamil Malinowski, student
572. Adam Dworzański, uczeń
573. Jakub Śliwiński, student socjologii, Uniwersytet Gdański
574. Kamil Brygoła, student, elektronik
575. Michał Poczwardowski, uczeń gimnazjum
576. Krzysztof Gorka
577. Daniel Waszak
578. Bartłomiej Żesławski, uczeń
579. Rafał Zieleniewski
580. Andrzej Jabłoński
581. Boleslaw Kalinowski, inżynier elektronik, konstruktor, informatyk, automatyk
582. Marek Kul, technik elektronik
583. Grzegorz Tomaszewski, technik, Łódź
584. Krzysztof Strug, student
585. Michał Zieliński, informatyk
586. Jacek Kuśmirak-Brudnicki, automatyk, programista RTOS
587. Józef Popiel, informatyk, Stowarzyszenie "Actus", Poznań
588. Marek Juzwa, student
589. Mariusz Wolder, uczeń, informatyk, programista, webmaster
590. Kamila Folta, informatyk
591. Patryk K.
592. Arkadiusz Solak, administrator systemów, informatyk
593. Piotr Biernat, automatyk, Krakowskie Towarzystwo Przemyslowe
594. Jakub Bartosz Magdziarz, prawnik
595. Daniel Świtalski, informatyk-serwisant, Logitel Poznań
596. Maciej Kohut, student, Politechnika Wrocławska
597. Mariusz Litwińczuk, policjant KP Piastów/KPP Pruszków
598. Krzysztof Żurawski, informatyk
599. Wojciech Pass, architekt, atelier projektowe Pass&Kwiatkowski, Wrocław
600. Michał Szyndel, uczeń
601. Konrad Narewski, uczeń V LO w Krakowie
602. Wojciech Łysiak, informatyk, programista oraz administrator, Realm.Pl
603. Piotr Gaczkowski
604. Lech Kozarzewski, programista
605. Tomasz Wendlandt, student informatyki
606. Hubert Borowski, student
607. Jaszek Artur, informatyk, administrator sieci
608. Przemysław Konieczniak, prawnik, Uniwersytet Warszawski
609. Damian Pastuszka, student informatyki
610. Miłosz Lejsa, etnolog
611. Remigiusz Modrzejewski, uczeń informatyki
612. Michal Missala, prawnik, dziennikarz, redaktor naczelny "Pulsu Świata"
613. Kamil Tarnowski, administrator sieci
614. Andrzej Gąsowski, grafik komputerowy, redaktor techniczny "Życia Warszawy"
615. Andrzej Karpiński, filozof
616. Michał Orman, student informatyki na Politechnice Szczecińskiej
617. Artut Kwapiński, menedżer, Zepter International Polska
618. Wojciech Ciępka, licealista
619. Piotr Wajner, administrator sieci, Gdynia
620. Roman Dziadkiewicz, technolog procesów twórczych, fundacja36,6
621. Artur Biszewski, student informatyki, własciciel firma LEVEL, Świebodzin
622. Dariusz Sokół, informatyk, GE Money Bank
623. Marcin Zarzeka, informatyk
624. Artur Jurgawka, nauczyciel, poeta
625. Damian Czerepiński, technik informatyk, student Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach
626. Rafał Jeżak, student
627. Krzysztof Młynarski, informatyk, specjalista d/s bezpieczeństwa systemów IT, Teleinformatica-Wide Area Networking & Security
628. Bartosz Papaj, student informatyki
629. Arkadiusz Gabryś, programista aplikacyjny Webmaster, adminitrator, Tensoft Opole
630. Robert Konklewski, student informatyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
631. Piotr Gawron, asystent, Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach
632. Anna Krauss
633. Jan Sikorski, student WEiTI PW, redaktor Radia Aktywnego
634. Adam Palewicz, programista, automatyk
635. Jan Modzelewski, student Akademi Medycznej w Warszawie
636. Marcin Grzybowski, redaktor portalu Nowa Gildia.
637. Michał Byrecki, elektronik/informatyk, firma "Techniline"
638. Marcin Gielzak, artysta grafik, studio grafiki RAMZES.net
639. Jacek Marek, informatyk
640. Piotr Lewandowski, student Informatyki na Politechnice Opolskiej
641. Machulak Michał, uczeń, maturzysta
642. Tomasz Stryjewski, ekonomista, administrator systemu
643. Adam Fiedorczyk, informatyk
644. Gustaw Obel
645. Maciej Półtorak, informatyk Urzędu Gminy i Miasta Grójec
646. Maciej Zaiwsza, administrator sieci w Merlin.com.pl
647. Robert Mordec, inżynier, informatyk, programista
648. Piotr Nikiel, atudent informatyki PK
649. Tomasz Chudy, informatyk
650. Michał Łyczak, księgowy
651. Dawid Weiss, asystent, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska
652. Maciej Laskowski, administrator sieci, student informatyki, Politechnika Lubelska
653. Tomasz Bajor, programista
654. Piotr Strusiński, programista
655. Piotr Pełzowski, student europeistyki
656. Michał Pawełkowicz, student Ekonomii, Akademia Ekonomiczna w Katowicach
657. Arkadiusz Kozok, student informatyki
658. Dawid Gołębiowski, student informatyki, serwisant sprzętu komputerowego
659. Maja Dziewońska, ekonomistka
660. Jan Cetera, absolwent filozofii UJ, specjalista w dziedzinie grafiki komputerowej, przedsiębiorca
661. Bartosz Jaworski, student informatyki, Politechnika Poznańska
662. Maciek Zdanowicz, uczeń, XIV LO w Warszawie
663. Adam Jodko-Narkiewicz, informatyk
664. Radosław Plichta, student Politechniki Śląskiej
665. Anna Czarnecka, studentka, Akademia Medyczna w Warszawie
666. Wojciech Kurczyk, informatyk, programista, Urząd Gminy Słupsk
667. Jakub Wartak, student informatyki, administrator sieci
668. Nela Młynarska, informatyk, Teleinformatica - Wide Area Networking & Security
669. Wojciech Miga, programista
670. Robert Dyrkacz, student UMK
671. Dr hab. Jerzy Kochan, kierownik Zakładu Filozofii Kultury Uniwersytetu Szczecińskiego
672. Barbara Wróbel-Muskała, specjalista
673. Mateusz Ptak, grafik/webmaster
674. Michał Pecyna, programista, grafik
675. Jacek Kluczniok, pracownik dozoru w branży energetycznej
676. Ireneusz Biliński, przedsiębiorca, Bielsko-Biała
677. Ela Łagut, socjolog
678. Tomasz Pastuszka, student, rysownik komiksowy
679. Mateusz Kułach, uczeń
680. Krzysztof Dąbrowski, student
681. Ireneusz Grycuk, programista, Cybertech sp. z o.o. Białystok
682. Marcin Brol, informatyk
683. Marek Polak, informatyk, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach
684. Sławomir Głaz, nauczyciel TI
685. Grażyna Bielewicz, krawcowa
686. Romuald Bielewicz, mechanik
687. Łukasz Kamiński, informatyk
688. Magdalena Kamińska
689. Janina Karnia
690. Danuta Smagur
691. Sebastian Jurka, administrator sieci
692. Dawid Tlatlik, student informatyki, Politechnika Śląska
693. Damian Wojsław, student/informatyk
694. Rafał Kozłowski, administrator, informatyk, programista
695. Paweł Kierski, programista
696. Prof. Andrzej Salwicki, programista od 1959r, profesor, Uniwersytet Warszawski
697. Ireneusz Krawczyk, informatyk, Urząd Gminy Końskowola
698. Marcin Rybiański, student, Uniwersytet Śląski w Katowicach
699. Patryk Jakubowski, programista
700. Sebastian Gurgul, student informatyki, AGH Krakow
701. Michał Moskal, student, Instytut Informatyki UWr, developer Nemerle oraz PLD Linux
702. Aleksandra Mielnicka, studentka filologii słowiańskiej
703. Wiesław Dolny, kopista rysownik komputerowy, "Zachem S.A."
704. Łukasz Kozłowski, student z Warszawy
705. Leszek Zieliński
706. Cezary Nietupski, programista
707. Jan Błoński, elektronik, student, użytkownik Linuxa
708. Piotr Pawłowski, Zdunia
709. Filip Wiśniewski, technolog, Zachem S.A.
710. Piotr Jańczak, student informatyki
711. Karolina Zioło, Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski
712. Tomasz Przybylak, student informatyki na Politechnice Opolskiej
713. Sobiesław Gabra, programista, firma S3
714. Grzegorz Kaniewski, student pierwszego roku Informatyki na Akademii Podlaskiej
715. Daniel Wisz
716. Kamil Juszczak, administrator serwisu Siemensiak.pl
717. Krzysztof Jagiełło, student budownictwa na Politechnice Wrocławskiej, redaktor wortalu Telefon.Gsm.Pl
718. Łukasz Mądrzycki, informatyk
719. Paweł Walaszek, uczeń
720. Bartłomiej Szafran, uczeń, informatyk, dziennikarz, webmaster
721. Tomek Majewski, uczeń; Vienna International School
722. Mariusz Bułkowski, informatyk
723. Anna Wołoch, specjalista ds. promocji i reklamy
724. Jakub Porebiak, informatyk, Totalizator Sportowy sp.z.o.o.
725. Magdalena Skotnicka, studentka, przyszła pisarka
726. Michał Strzelczyk, uczeń
727. Grzegorz Jaz, uczeń, przyszły informatyk
728. Bohdan Sydor, administrator
729. Krzysztof Pisera, student informatyki, programista hobbysta
730. Marcin Kocur, uczeń technikum elektronicznego
731. Igor Wojnicki, nauczyciel akademicki, informatyk, Akademia Gorniczo-Hutnicza w Krakowie, University of Missouri - St.Louis
732. Arkaiusz Nowy
733. Łukasz Kieda, licealista
734. Tomasz Sikora, menedżer
735. Przemysław Dzierżak, student informatyki na Politechnice Gdańskiej
736. Jakub Milewski, student
737. Aleksandra Winiarczyk, studentka, UJ
738. Wojciech Brzeziński, informatyk, Forum Eksperta
739. Sebastian Kuźlak, student
740. Marcin Zduniak, student PW
741. Michał Kwiatkowski, student informatyki
742. Mateusz Dobrzyński, uczeń i programista
743. Kinga Skarżyńska
744. Krzysztof Mościchowski, student III roku informatyki na Politechnice Opolskiej
745. Maciej Kosmulski, inżynier informatyk, konsultant, Clever-Age Polska
746. Mateusz Zasuwik, uczeń
747. Marcin Gutman, doktorant Politechniki Łódzkiej
748. Łukasz Badura, informatyk, student Politechniki Opolskiej
749. Michał Karaś, student dziennikarstwa
750. Tomasz Mieszkowski, operator DTP
751. Jędrzej Polaczek, uczeń
752. Maja Stępowska, administrator sieci korporacyjnej
753. Grzegorz Sidorko, nauczyciel, administrator
754. Krzysztof Bartkowiak, uczeń LO
755. Michał Gołębiowski, student informatyki na WATcie, programista, związany z php.pl i Era GSM
756. Konrad Dudek, uczeń, szkoła im. Jana III Sobieskiego w Lublinie
757. Krzysztof Wojtaś, student
758. Radek Pietrala, przedsiębiorca
759. Jarosław Lepka, socjolog, współpracownik kilku organizacji pozarządowych
760. Marcin Moj, siły zbrojne
761. Paweł Potyrała, chemik
762. Dominika Kaszucka, maturzystka, autorka strony www.sylvan.prv.pl
763. Paweł Jackowski, student informatyki, Akademia Bydgoska
764. Andrzej Ulhurski, student
765. Adam Socik, właściciel witryny o tematyce tanecznej Twist Service
766. Michał W., student informatyki
767. Patryk Witt, uczeń VIII LO w Bydgoszczy
768. Monika Ciępka, VII LO w Krakowie
769. Marta Wilkosz, studentka zarządzania finansami przedsiębiorstw
770. Tomasz Kojm, programista, kierownik projektu ClamAV
771. Damian Solar, student informatyki, ŚWSZ Katowice
772. Michał Marciniak, student, operator, felix.fizyka.amu.edu.pl
773. Anna Gospodarek, grafik komputerowy
774. Wiktor Dolecki, student Politechniki Wrocławskiej na kierunku informatyka
775. Witold Bryła, informatyk
776. Pawel Pawłowski, filozof
777. Jakub Zajączkowski, student informatyki oraz muzyki
778. Krzysztof Malicki, student
779. Leszek Matok, administrator i programista
780. Rafał Herok, grafik komputerowy
781. Jan Lubiński, informatyk
782. Kamila Bryk, pedagog terapeuta, surdopedagog
783. Kasia Kompanowska
784. Grzegprz Drzewiecki, student informatyki
785. Artur Koncewicz, technolog
786. Michał Kokociński, Student III roku Politechniki Opolskiej, przewodniczący Stowarzyszenia Aktywnych Studentów w Opolu
787. Roman Soiński, prywatny przedsięciorca
788. Marcin Komor, student
789. Dariusz Rodkiewicz, student Akademi Medycznej w Warszawie
790. Elżbieta Bieńkowska, nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze, pedagog szkolny
791. Mateusz Gruca, student informatyki, Politechnika Opolska
792. Sebastian Śledź, uczeń
793. Mateusz Bielecki, programista, uczeń VILO w Gdyni
794. Tomasz Kaczkowski, uczeń LO
795. Marcin Kobzdaj, student informatyki
796. Mariusz Pawłowski, programista, przedsiębiorca
797. Mirosław Horbaczewski, informatyk, INFO-TUR Poznań
798. Karol Kołodziński, grafik, webdesigner, "planfirm.pl"
799. Marcin Piczkowski, student PŁ
800. Karol Kurach, uczeń XIV LO w Warszawie
801. Bohdan Bugajski, surrealista, bezrobotny, Łódź
802. Stanisław Wasiutyński, uczeń
803. Artur Hibner, student informatyki na Politechnice Szczecińskiej
804. Rafał Voss, student informatyki
805. Rafał Bielecki, członek PTI
806. Jakub Musiał, webmaster i grafik
807. Rafał Drywa, informatyk, grafik
808. Krzysztof Papierkowski, uczeń
809. Dominik Witkiewicz, analityk rynku
810. Bartosz Alchimowicz, informatyk, programista w ComArch, związany z Open Source
811. Andrzej Korasiewicz, kierownik Oddziału ds. Serwisu Medialnego UMŁ
812. Mateusz Poźniak, programista, student Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej
813. Tomasz Goska, amator-montażysta filmowy
814. Ryszard Krol, informatyk
815. Piotr Martyniak, informatyk
816. Marcin Tomaszewski, inżynier informatyk, kryptolog
817. Agnieszka Nowak, studentka
818. Bartosz Iwańczak, informatyk
819. Michał Markowski, student, analityk-programista
820. Artur Grzybowski, programista
821. Mirosław Kosmala, Urząd Miejski w Resku
822. Grzegorz Jermołaj, informatyk hobbysta
823. Paweł Wiejacha, uczeń VI LO w Gdyni
824. Mirosław Wolak, informatyk, webmaster, AWM Soft
825. Paweł Biskup, informatyk, programista w firmie InfoBase Systemy Informatyczne
826. Krzysztof Jaros
827. Arkadiusz Borach, informatyk
828. Marta Racławska, studentka zarządzania i marketingu
829. Kamil Szostak, student informatyki
830. Michał Gorycki, student
831. Grzegorz Różycki, informatyk, administrator, własna firma IT
832. Wójcik Piotr, informatyk
833. Zbigniew Biernat, pracownik Akademii Górniczo-Hutniczej, członek Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego
834. Władysław Kwaśnicki, maturzysta
835. Jacek Paweł Drewniak, informatyk
836. Przemyslaw Sobstel, student informatyki ekonomicznej, AE Katowice
837. Adam Majtyka, programista, departament IT, bank
838. Dawid Kucaba, student informatyki
839. Tomasz Strabski, koordynator bestoferta.pl
840. Stanisław Węglarczyk, administrator/programista
841. Roman Woch, informatyk, Powiatowy Urząd Pracy w Puławach
842. Michał Kaczmarczyk, informatyk, ComArch S.A.
843. Marcin Nizioł, informatyk-inżynier eksploatacji TP S.A. - POLPAK, Katowice
844. Rafał Przybyła, student informatyki, AE Katowice
845. Jacek Bośka
846. Marcin Mustwiło, student informatyki na Politechnce Opolskiej
847. Krzysztof Kowalczyk, członek Zarządu ISOC Polska
848. Paulina Piotrowska, studentka informatyki Politechniki Szczecińskiej
849. Anna Dunin-Brzezińska
850. Konrad Rogalski, uczeń II LO w Warszawie
851. Anna Pająk, studentka malarstwa
852. Artur Nowak, student informatyki
853. Marek Cisło, inżynier, informatyk
854. Dawid Tomkiewicz, student Politechniki Lubelskiej
855. Paweł Kasprowicz, technik
856. Marcin Słabuszewski, student Politechniki Lubelskiej
857. Arkadiusz Holko, uczeń
858. Paweł Jankowski, student politologii
859. Jerzy Małek, programista i administrator sieci, instruktor Novell
860. Arkadiusz Wilczek, student Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Śląska
861. Maciej Moruń, informatyk, programista
862. Rafał Kociński
863. Tomasz Próchniak, student informatyki na Politechnice Szczecińskiej
864. Patryk Békéssy
865. Maciej Zimowski, przedsiębiorca, pieśniarz i poeta.
866. Jakub Pacholski, Student Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie
867. Michał Węgrzyn, student Politechniki Wrocławskiej
868. Michał Brzeziński, student informatyki, UAM
869. Sławomir Jałowiczor, przedsiębiorca, Agencja EKOARTS
870. Przemek Górski, uczeń liceum, Katowice
871. Aleksandra Biały, filolożka, nauczycielka
872. Mateusz Gajczewski, uczeń, programista
873. Joanna Brol, nauczyciel, biolog
874. Arkadiusz Pietrzak, uczeń gimnazjum z Lublina
875. Jakub Puzanów, inżyniel informatyk, właściciel serwisu komputerowego
876. Jacek Caban, uczeń
877. Sebastian Kochman, uczeń
878. Piotr Szwedzicki, student handelu zagranicznego na WSE w Warszawie
879. Bartosz Zaremba, uczeń I LO w Koszalinie.
880. Mateusz Niezabitowski, uczeń I LO im. B. Nowodworskiego w Krakowie
881. Dominik Mazgaj, przyszły informatyk
882. Dariusz Pawlak, nauczyciel informatyki
883. Marta Malina Moraczewska, doktorantka, Uniwersytet Łódzki
884. Piotr Szotkowski, webmaster, programista, doktorant Politechniki Warszawskiej
885. Maciej Krzyszkowski, student informatyki na Politechnice Opolskiej, Stowarzyszenie Aktywnych Studentów w Opolu
886. Tomasz Wojciechowski, programista, uczeń I LO w Inowrocławiu
887. Maciej Sobol, student informatyki AGH
888. Paweł Burliński, student webmaster, Sandemo.PL
889. Tomasz Gajewski, uczeń VI LO w Gdyni
890. Tomasz Roda, uczeń liceum
891. Krzysztof Godlewski, student informatyki, Politechnika Białostocka
892. Damian Petrus, student informatyki, Uniwersytet Łódzki
893. Łukasz Rudnicki, student Politechniki Poznańskiej
894. Edward Kondratiuk, właściciel niekomercyjnego portalu Realm.pl
895. Kamil Dąbrowski, uczeń Gimnazjum nr 1 w Brzozowie
896. Idalia Smyczyńska, grafik
897. Paula Wasielewska, uczennica vilo
898. Łukasz Żbikowski, student informatyki, programista
899. Wojciech Fritz, informatyk
900. Mirosław Brzeziński, informatyk
901. Piotr Kujawa, student informatyki, Akademia Ekonomiczna w Katowicach
902. Józef Sokołowski, uczeń liceum, webmaster
903. Sebastian Kryszczyński, informatyk
904. Bartosz Karla, uczeń gimnazjum
905. Łuaksz Wołochowski, uczeń
906. Jakub Klimczak, uczeń technikum elektronicznego
907. Sebastian Komorowski, fizyk, poeta
908. Magdalena Skibińska, redaktor
909. Marcin Migawa, pracownik fizyczny, monter sieci komputerowych
910. Adam Albrecht, student
911. Anna Waszewska, studentka socjologii WSH TWP Szczecin
912. Michał Nazarewicz, uczeń
913. Kamil Kluczyński, uczeń
914. Grzegorz Nakonieczny, student informatyki, webmaster
915. Sebastian Puchalski, programista
916. Dr inż. Jerzy Podgórski, nauczyciel akademicki, Politechnika Lubelska
917. Krzysztof Mustwiło, elektronik, student informatyki na Politechnice Opolskiej
918. Marcin Barłowski, programista
919. Dominika Zeman, uczennica
920. Adam Jachocki, student informatyki.
921. Bartosz Tomkowiak, student informatyki oraz filozofii na UAM
922. Adam Lipiński, student
923. Patryk Liera, uczeń, administrator
924. Bartłomiej Radziszewski, student informatyki
925. Oskar Kamiński, student informatyki
926. Damian Sobczak, student informatyki
927. Cezary Zaleski, student Uniwersytetu Zielonogorskiego
928. Ewa Sumowska, nauczyciel
929. Roman Błażewicz, informatyk, Zielona Góra
930. Maciej Głowacki, administrator serwerów, Gdynia
931. Jacek Korlaga, inżynier budownictwa, Warszawa
932. Maciej Dura, Student, Myślenice
933. Daniel Koć, redaktor LinuxNews.pl, administrator sieci, Warszawa
934. Jan Płoszczya, informatyk, Oborniki
935. Daniel Brożek, inżynier oprogramowania, Toruń
936. Konrad Musielewicz, informatyk, programista, Wolanów
937. Grzegorz Hołowiński, nauczyciel akademicki, Szczecin
938. Bartosz Gadzimski, student, Częstochowa
939. Tomasz Tarnowski, informatyk/programista, Mysłowice
940. Andrzej Lassak, student informatyki, Kraków
941. Piotr Skamruk, specjalista d/s sieci komputerowych, Lublin
942. Radosław Wesołowski, student, Grudziądz
943. Tomir Wojna, webmaster, Legnica
944. Krzysztof Adamski, uczeń, Namysłów
945. Łukasz Roś, student, Kraków
946. Tomasz Barański, programista, Kraków
947. Mariusz Adamski, student, Namysłów
948. Jarosław Świerczyński, student informatyki, Blachownia
949. Wit Jakuczun, doktorant na wydziale MiNI PW, Nadarzyn
950. Piotr Czerniak, R&D Engineer, Poznań
951. Marcin Dombrowski, student, Gniew
952. Tadeusz Prokocki, administrator, Dęblin
953. Roman Kolasiewicz, administrator baz danych, Kraków
954. Paweł Moll, informatyk/programista, Świętochłowice
955. Jacek Olszak, programista szkoleń elektronicznych, Toruń
956. Konrad Komada, administrator systemów komputerowych, Lublin
957. Norbert Bolik, specjalista ds. sprzedazy, Jastrzębie Zdrój
958. Władysłw Ciemniewski, elektronik, Krotoszyn
959. Przemysław Świderski,administrator systemów, Warszawa
960. Andrzej Dreas, asystent, Szczecin
961. Krystian Ziobroń, student, Tarnów
962. Dariusz Duma, administrator systemów komputerowych, Gorlice
963. Joanna Konaszewska, kier.d/s szkolenia, Lublin
964. Piotr Gaszczynski, student, Poznań
965. Michał Kalkowski, uczeń, Wejherowo
966. Piotr Górski, administrator sieci, Kraków
967. Daniel Fijałkowski, informatyk, administrator sieci i systemów komputerowych, Pruchnik
968. Andrzej Dembowski, student, Gdańsk
969. Łukasz Szkutnik, diagnosta medyczny, Kraków
970. Anna Wąsowska, analityk-wdrożeniowiec, Sierakowice
971. Paweł Tomak, uczeń, Namysłów
972. Jakub Hołub, specjalista, Olsztyn
973. Piotr Tyburski, student, Wrocław
974. Marcin Grodek, student, Rudno
975. Hubert Muller, programista/webmaster, Gorlice
976. Marcin Kaczmarek, bankowiec, Rokietnica
977. Piotr Faleńczyk, student informatyki, Żory
978. Dariusz Łuksza, uczeń, Węgorzyno
979. Rafał Wrzochol, własna działalność gospodarcza, student UG, Gdańsk
980. Daniel Kubiak, student/administrator, Częstochowa
981. Grzegorz Młynarczyk, student, radom
982. Tomasz Dawidowski, student informatyki, Wrocław
983. Konrad Roziewski, programista, Suwałki
984. Łukasz Pieczara, informatyk, Łódź
985. Marcin Latko, programista, Chrzanów
986. Maciej Kusz, Student, Bytom
987. Paweł Wilk, student/programista, Gdańsk
988. Łukasz Bera, Student, Częstochowa
989. Bartlomiej Sowa, administrator sieci, Nysa
990. Arkadiusz Kaczmarek, programista, Łódź
991. Paweł Muszyński, informatyk, programista, administrator, Szczecin
992. Dariusz Wesołowski, administrator/programista, Kluczbork
993. Łukasz Horodecki, przedsiębiorca, webmaster, greenkeeper, Nakło nad Notecią
994. Piotr Szlenk, student/informatyk/administrator, Bełchatów
995. Karol Filas, student, Gorlice
996. Dominik Pytlewski, Administrator Systemow Informatycznych, student informatyki, Warszawa
997. Andrzej Gałecka, informatyk, Zabrze
998. Maciej Grabowski, student/informatyk, Piotrków Tryb.
999. Bartosz Baliś, asystent, Kraków
1000. Dawid Durka, student, Gorzyce
1001. Hubert Zarychta, informatyk, Kielce
1002. Tomasz Nowak, student, Poznań
1003. Michał Zagdan, student informatyki, Zagnańsk
1004. Michał Gawron, Student, Mielec
1005. Aleksander Zdyb, student Politechniki Wrocławskiej, programista-amator, Środa Śląska
1006. Daniel Połaczański, student, Żmigród
1007. Wit Wiliński, student, Bydgoszcz
1008. Bartosz Baliś, informatyk/asystent, Kraków
1009. Michał Kowalik, student, Mielec
1010. Mateusz Wata, student, Tychy
1011. Tomasz Pudelewicz, programista, Warszawa
1012. Wiktor Bachnik, student/informatyk, Gorzów Wlkp.
1013. Tomasz Zieliński, Student, Wodzisław
1014. Marcin Szymczak, student, Wrocław
1015. Zdzisław Dybikowski, programista, Żyrardów
1016. Michał Gwadera, informatyk, Kielce
1017. Jacek Skowroński, student/informatyk - programista /administrator, Jaworzyna Slaska
1018. Tomasz Holeksa, student, Bystra
1019. Michał Szor, informatyk, Gdańsk
1020. Rafał Zegiel, informatyk, Mikołów
1021. Wojciech Ogrodowczyk, student informatyki UAM / programista, Poznań
1022. Dr inż. Bartosz Sawicki, nauczyciel akademicki / adiunkt na Politechnice Warszawskiej, Warszawa
1023. Bogdan Szydłowski, elektronik, Rumia
1024. Marcin Malessa, informatyk, Lubartów
1025. Liliana Ziołek, studentka informatyki, Poznań
1026. Sylwester Gawinkowski, fizykochemik/asystent, doktorant IChF PAN, Siedlce
1027. Konrad Smolarek, informatyk
1028. Daniel Napora, informatyk, Dąbrowa Górnicza
1029. Radosław Dobrowolski, administrator, Łódź
1030. Łukasz Pawlik, programista, Kielce
1031. Sebastian Klikowicz, informatyk, Kielce
1032. Seweryn Niemiec, informatyk/sieci komputerowe, Szczecin
1033. Janusz Kołodziejski, specjalista, Łódź
1034. Dr hab. Andrzej Adamczak, fizyk/docent, Kraków
1035. Piotr Rogalski, uczeń/administrator, Wrocław
1036. Adrian Smarzewski, konsultant, programista, Warszawa
1037. Tomasz Jendrzejczak, asystent, Police
1038. Marcin Feder, bioinformatyk, starszy asystent w The International Institute of Molecular and Cell Biology, Żyrardów
1039. Grzegorz Rusek, student, Radom
1040. Michał Ostruszka, student informatyki / programista, Kamieńsk
1041. Lukasz Wojtow, informatyk, Zamość
1042. Grzegorz Bernaś, informatyk, Oświęcim
1043. Jacek Becela, programista, Katowice
1044. Piotr Zielniok, student, Pińczów
1045. Marcin Karaśkiewicz, projektant systemów automatyki, Wrocław
1046. Damian Jagosz, uczeń, Żywiec
1047. Michał Cygan, student, administrator, informatyk, Piotrków Tryb.
1048. Mateusz Leszczyński, programista, Gdynia
1049. Michał Klepacki, uczeń, programista, Iława
1050. Marek Karnecki, robotnik wyskościowy, Dąbrowa Górnicza
1051. Grzegorz Goc, programista, Wrocław
1052. Przemysław Szczepaniak, student/informatyk, Oława
1053. Tomasz Czapiewski, informatyk, administrator systemu i sieci, Starogard Gdański
1054. Szymon Skorupiński, Specjalista ds. Systemów Unixowych, Kołobrzeg
1055. Dr Andrzej Górski, fizyk, Kraków
1056. Daniel Waltoka, projektant/programista, Wrocław
1057. Marcin Kulik, informatyk/programista, Bochnia
1058. Tomasz Rydzyński, uczeń, Dąbrowa
1059. Błażej Dziedzic, przedsiębiorca, Łódź
1060. Irek Chmielowiec, informatyk, Katowice
1061. Małgorzata Wróblewska, student, Wrocław
1062. Wojciech Mech, administrator sieci, Warszawa
1063. Dariusz Górka, administrator sieci, Kraków
1064. Piotr Koczur, administrator, Rzeszów
1065. Jakub Śliwa, student - DTP/administrator sieci, Tarnowskie Góry
1066. Ilona Topa, politolog, Czekanów
1067. Marcin Butlak, student/programista, Sulechów
1068. Artur Górniakowski, student/administrator, Łódź
1069. Wojciech Arabczyk, młodszy informatyk, Szczecin
1070. Jerzy Bartuszek, student, informatyk, administrator sieci, Warszawa
1071. Piotr Minartowcz, Informatyk - administrator sieci, Głubczyce
1072. Janusz Kossowski, informatyk, Radomsko
1073. Maciej Delmanowski, Student, Rosnówko
1074. Paweł Kobyliński, informatyk, Wrocław
1075. Agnieszka Kozakiewicz, programista, Dywity
1076. Sebastian Szabram, Projektant Systemów Informatycznych, Olsztyn
1077. Tomasz Wróbel, Politolog, Gliwice
1078. Bartosz Kozłowski, student, Sieradz
1079. Monika Kaszałowicz, informatyk/programistka, Mrągowo
1080. Sławomir Skowron, student, Tarnów
1081. Damian Głowacki, student informatyki, Warszawa
1082. Tomasz Poźniak, student, informatyk, Knurów
1083. Bartłomiej Mieczkowski, urzędnik w ARiMR/ specjalista, Olsztyn
1084. Andrzej Kowalewski, programista, Olsztyn
1085. Janusz Bachry, Projektant systemów informatycznych, Olsztyn
1086. Kamil Giza, projektant systemów informatycznych, Ostróda
1087. Jakub Nabrdalik, programista, projektant, analityk, Ostrołęka
1088. Adrian Dorobisz, student, Katowice
1089. Krzysztof Witkowski, informatyk/administrator sieci, Łódź
1090. Mariusz Gomułczak, inżynier, Kraków
1091. Piotr Sobieski, Programista, Ostróda
1092. Michał Czyż, student, Olsztyn
1093. Konrad Stępniewski, Szef IT, Warszawa
1094. Katarzyna Pizoń, studentka, Zamość
1095. Przemysław Chełstowski, student, Mińsk Mazowiecki
1096. Andrzej Pondarzewski, analityk, Warszawa
1097. Paweł Biryło, Inżynier systemów sieciowch, Olsztyn
1098. Łukasz Bełdowski, specjalista ds handlowych, Łódź
1099. Mariusz Komar, geodeta, Olsztyn
1100. Wojciech Sokołowski, administrator systemów, Płock
1101. Radosław Bronk, Programista, Olsztyn
1102. Łukasz Grzesik, informatyk, Kuźnia Raciborska
1103. Marcin Jakubowski, student, Szczecin
1104. Łukasz Duda, nauczyciel przedmiotów informatycznych/administrator sieci, Wrocław
1105. Sławomir Konon, informatyk/programista, Elbląg
1106. Mariusz Olbryś, programista, Płock
1107. Wojciech Kapusta, Tłumacz, Przeworsk
1108. Arkadiusz Machoł, student, Mikstat
1109. Adam Sikora, student informatyki, Łódź
1110. Paweł Liszewski, informatyk, Konin
1111. Lucjan Iliaszuk, programista, Łomża
1112. Bogusława Kapusta, lekarz, Przeworsk
1113. Tomasz Samotyjak, asystent, Morąg
1114. Magdalena Kapusta, Uczennica LO, Przeworsk
1115. Grzegorz Dzień, administrator sieci/mandrake.pl, Dąbrowa Górnicza
1116. Karol Peek, uczeń, Kościerzyna
1117. Cezary Komar, informatyk/geodeta, Olsztyn
1118. Mariusz Wilamowski, geodeta, Olsztyn
1119. Ania Liszewska, student, kalisz
1120. Grzegorz Pawełek, Student, Przeworsk
1121. Krzysztof Grygoruk, informatyk/własciciel firmy z branży IT, Sragard Szczeciński
1122. Kosma Moczek, elektronik/programista, Wrocław
1123. Marcin Kwadrans, student, Jelenia Góra
1124. Bogdan Fichtner, programista, Wrocław
1125. Adam Ludkiewicz, informatyk, Olsztyn
1126. Piotr Kotowski, student, Gdańsk
1127. Grzegorz Gaczyński, student, Gliwice
1128. Maciej Orlikowski, ogrodnik, Skarszewy
1129. Alicja Kucharska, student, Gdańsk
1130. Dominik Kawula, student / adminsitrator systemów, Tarnów
1131. Piotr Chwastowski, informatyk/programista, Kraków
1132. Wojtek Ciechanowski, student/programista, Toruń
1133. Jarosław Arlet, elektronik, Gorzów Wlkp.
1134. Justyn Sołowiej, uczeń, Człuchów
1135. Marcin Rydzyk, student, Częstochowa
1136. Michał Satora, programista, Ząbki k. Warszawy
1137. Łukasz Dzierżak, uczeń, Gliwice
1138. Adam Doligalski, kierownik Zespołu Administracji Systemów Informatycznych, Warszawa
1139. Tomasz Fruboes, student fizyki, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
1140. Patryk Lesiewicz, informatyk, Srodlesie
1141. Maciej Korsan, Uczeń LO, Białystok
1142. Krzysztof Szmurło, elektronik - konstruktor, Białystok
1143. Tomasz Hupa, student informatyki, Częstochowa
1144. Paweł Soja, kierownik działu informatyki, Chełm
1145. Arkadiusz Korman, uczeń, Przeworsk
1146. Paweł Pastuła, programista/administrator (UNIX), Rzeszów
1147. Robert Kazberuk, Informatyk, Białystok
1148. Wojciech Klimiuk, student informatyki, Wrocław
1149. Dr. Andrzej Traczyk, geomorfolog, Wrocław
1150. Mariusz Klempert, student, Grudziądz
1151. Maciej Bukała, informatyk, Przeworsk
1152. Paweł Ośmiałowski, właściciel firmy informatycznej, Warszawa
1153. Michał Kawenczyński, uczeń, Warszawa
1154. Michał Świtakowski, uczeń, Końskie
1155. Marek Ławicki, informatyk, Lublin
1156. Dariusz Dwornikowski, student, administrator, Poznań
1157. Krzysztof Marzec, administrator www.zlotoryja.org / student, Złotoryja
1158. Grzegorz Ponikierski, uczeń, Żory
1159. Jacek Laskowski, programista
1160. Piotr Skwarna, informatyk/administrator, Szczecin
1161. Adam Gic, student, Swarzędz
1162. Michał Pena, informatyk, właściciel firmy, Bytom
1163. Rafał Kukla, Programista, Masłońskie
1164. Piotr Golonka, fizyk, informatyk, Krakow
1165. Marek Jamiolkowski, informatyk, Wrocław
1166. Konrad Karpieszuk, nauczyciel, Białystok
1167. Tomasz Melcer, uczeń, Bełchatów
1168. Krzysztof Piecuch, inżynier, Gorlice
1169. Władysław Bodzek, student informatyki/administrator, Bydgoszcz
1170. Marcin Pietraś, projektant/programista, Warszawa
1171. Maciej Filipiak, Informatyk/administrator, Swarzędz
1172. Marcin Szyposzyński, informatyk, Końskie
1173. Sylwester Szady, operator ISP, Zamość
1174. Marek Wołkowicz, specjalista do zastosowań informatyki/sieci, Moszczenica
1175. Przemysław Brojewski, administrator UNIX, Warszawa
1176. Dawid Makowski, programista, Radzyń Podlaski
1177. Adam Blank, student, Człuchów
1178. Michał Suski, konstruktor, Warszawa
1179. Leszek Ciesielski, student Politechniki Poznańskiej, Poznań
1180. Daniel Ośko, student, Nowe
1181. Grzegorz Makowski, IT administrator, Warszawa
1182. Tomasz Noiński, student, Sopot
1183. Maciej Gabryszak, student informatyki, Jezuicka Struga
1184. Maciej Sujkowski, konsultant, Warszawa
1185. Szymon Kupiński, student informatyki, Koło
1186. Dominik Domański, Serwisant Sprzętu Elektronicznego, Kołobrzeg
1187. Paweł Bobruk, informatyk-programista, Białystok
1188. Krzysztof Godlewski, student, Śniadowo
1189. Jarosław Pałka, architekt oprogramowania, Kraków
1190. Dr. Jaroslaw Piskorski, adiunkt / nauczyciel uniwersytecki, Zielona Gora
1191. Piotr Skrzypczyk, Specjalista ds. rozliczeń, Toruń
1192. Katarzyna Walenczykowska, uczennica, Człuchów
1193. Krzysztof Witkowski, student informatyki, Poznań
1194. Michał Januszewski, uczeń, Piekary Śląskie
1195. Katarzyna Huć, uczennica, Człuchów
1196. Piotr Kiziński, Informatyk, Olsztyn
1197. Anna Ślusarska, Customer Care, Warszawa
1198. Sławomir Tobys, student, Sulechów
1199. Tomasz Bieńkowski, student, Radom
1200. Michał Kowalczuk, student/administrator sieci, Starogard Gdański
1201. Przemek Liszka, uczeń, Łaziska Rybnickie
1202. Antoni Jakubiak, programista, Częstochowa
1203. Ewa Sokołowska, student, Gdańsk
1204. Artur Barys, administrator osiedlowej sieci internetowej, Warszawa
1205. Arkadiusz Wótkowski, student, Nowe
1206. Tomasz Joachimiak, student, Sulechów
1207. Bartłomiej Barton, uczeń, Człuchów
1208. Sławomir Polański, student automatyki i robotyki AGH, Kraków
1209. Szymon Kocowski, uczeń, Opole
1210. Krzysztof Chuć, student, Człuchów
1211. Daniel Kot, student, sulechów
1212. Rafał Letkomiller, uczeń, Choszczno
1213. Adam Pszczoła, uczeń, Człuchów
1214. Piotr Andrychowski, admin, Gdańsk
1215. Aleksandra Szczepińska, uczeń, Gdańsk
1216. Katarzyna Drawska, uczeń, Człuchów
1217. Krzysztof Polak, uczeń, Choszczno
1218. Łukasz Borek, uczeń, Piaski
1219. Gracjan Krasiński, student, Sulechów
1220. Tomasz Czapracki, student, Poznań
1221. Natalia Pawlak, uczeń, Luboń
1222. Bartek Mannteuel, administrator/serwisant, Nowe
1223. Wodzikowski Tomasz, uczeń, Człuchów
1224. Monika Branna, studentka, sulechów
1225. Grzegorz Paruszewski, informatyk, Szczecin
1226. Maciej Gajzlerowicz, uczeń, Luboń
1227. Asia Ratajak, uczeń, Luboń
1228. Arkadiusz Kumpin, student, Częstochowa
1229. Agnieszka Różańska, uczeń, Luboń
1230. Kamil Molenda, Student, Kraków
1231. Karol Pamuła, przedsiębiorca, Nowe
1232. Adam Żółkiewicz, student, Gliwice
1233. Tomasz Karpiński, Świecie
1234. Rafał Podpora, student, Nowe
1235. Robert Nowak, student, Stęszew
1236. Maciej Laskowski, administrator, student, Lublin
1237. Karol Dermont, Informatyk, Suwałki
1238. Mariusz Sosnowski, student, Bytów
1239. Marcin Brzoskowski, stolarz, Bytów
1240. Paweł Gołębiewski, informatyk, Człuchów
1241. Marzena Brzoskowska, ekonomista, Bytów
1242. Maciej Mitura, student, Lublin
1243. Rafał Kot, automatyk., Poręba
1244. Jakub Wojtanowski, administrator sieci, Luboszyce
1245. Krzysztof Jaros, uczeń, Gliwice
1246. Łukasz Borszewski, doktorant, Iława
1247. Przemysław Sakrajda, archeolog, Szczecinek
1248. Przemysław Karpeta, administrator sieci, Radom
1249. Krzysztof Krzyżanowski, specjalista ds. zabezpieczeń, Kraków
1250. Przemysław Malak, informatyk, Opole
1251. Daria Madalińska, uczeń, Luboń
1252. Przemysław Maciąg, student informatyki, Wydz. Elektoriniki i Technik Informacyjnych, PW, Warszawa
1253. Katarzyna Bogucka, uczennica, Radom
1254. Łukasz Bartnik, student, Lublin
1255. Piotr Słowiński, technik elektronik, Przemyśl
1256. Tomasz Karwala, uczeń, Brzesko
1257. Hubert Kubik, Informatyk, Firlej
1258. Bartosz Dąbrowski, Informatyk, Białystok
1259. Grzegorz Chwesewicz, technik elektronik, Białystok
1260. Hubert Nowiński, Administrator sieci, Wrocław
1261. Piotr Mirek, informatyk/administrator, Jelenia Góra
1262. Tomasz Łukaszewski, student, Wydział EiTI PW, Warszawa
1263. Leszek Sałamacha, pracownik naukowy/informatyk, Lublin
1264. Darek Ściebura, student, Gdańsk
1265. Wojciech Bolimowski, St. Specjalista IT / DBA, Warszawa
1266. Małgorzata Wiśniewska, marketingowiec, Bydgoszcz
1267. Maciej Piątek, Legnica
1268. Tomasz Mierzejewski, student, Warszawa
1269. Piotr Czupryn, student, Lublin
1270. Bartłomiej Sewielski, student informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Jasienica Dolna
1271. Łukasz Młynarz, uczeń, Słupsk
1272. Krzysztof Klimczak, Programista, Wrocław
1273. Tomasz Piątek, uczeń, Legnica
1274. Kamil Pawłowski, programista, administrator, Częstochowa
1275. Marta Olkowska, uczeń, Gdańsk
1276. Patryk Pakmur, student, Nowe
1277. Arkadiusz Kaczmarek, sprzedawca, Bydgoszcz
1278. Radosław Kiczko, student, Bielsk Podlaski
1279. Jacek Janowski, informatyk, Warszawa
1280. Michał Gajewski, przedsiębiorca, Warszawa
1281. Daniel Zyner, Informatyk, Jelenia Gora
1282. Kacper Perschke, programista, Warszawa
1283. Przemysław Kujawski, student, Jaworzno
1284. Krzysztof Wnuk, iInformatyk/Analityk, Łódź
1285. Rafał Roszak, student, Wrocław
1286. Michał Sarna, atudent informatyki, Łódź
1287. Wojciech Kościelny, uczeń, Luboń
1288. Radosław Mikuła, inż. ds. sieci rozległych, Warszawa
1289. Wojciech Milewski, specjalista telekomunikacji, Olsztyn
1290. Maciej Florczyk, student, Gdańsk
1291. Radosław Pociecha, doktorant matematyki, Tarnów
1292. Mateusz Ziółkowski, student, Bydgoszcz
1293. Krzysztof Pociecha, student informatyki, Tarnów
1294. Mikolaj Brzozowski, informatyk, Swinoujscie
1295. Adam Porębski, telekomunikacja, uslugi teletechniczne, Warszawa
1296. Marcin Rusakiewicz, elektrotechnik, Człuchów
1297. Krzysztof Czeronko, uczeń, Zielona Góra
1298. Marek Chmielewski, programista, WARSZAWA
1299. Maciej Maciejewski, informatyk, Gorzów Wlkp.
1300. Michał Szymczuk, student matematyki, Wrocław
1301. Marcin Rachwał, technik elektronik/przedsiębiorca, Kraków
1302. Krzysztof Winiarski, uczeń, Gdańsk
1303. Jakub Pieprzyk, student, Poznań
1304. Marcin Kycia, network surveillance eng., Lublin
1305. Dominik Knap, informatyk, Tomaszów Mazowiecki
1306. Przemysław Sowa, student, Częstochowa
1307. Maciej Kowalski, student, Gdańsk
1308. Piotr Grosman, student, Legnica
1309. Wojciech Bernacki, programista, Białystok
1310. Bartosz Krzeszewski, programista, Pysznica
1311. Albert Kubicki, informatyk programista, Warszawa
1312. Adam Kozak, student, Inowrocław
1313. Henryk Skrzeszewski, informatyk/właściciel firmy informatycznej, Stalowa Wola
1314. Jacek Rodecki, student, Stalowa Wola
1315. Jarosław Klasa, informatyk, Gdańsk
1316. Krzysztof Kadowski, informatyk, Chojnice
1317. Michał Gut, mechanik, technolog, Zabrze
1318. Bartosz Romanowski, programista, Jastrzębie Zdrój
1319. Małgorzata Kozak, specjalista mikrobiolog, Inowrocław
1320. Marcin Mańczak, Student, Pracownik Fizyczny, Barlinek
1321. Hanna Frelek, student, Lubań
1322. Piotr Kozak, uczeń, Inowrocław
1323. Jacek Sadaj, przedsiębiorca, Częstochowa
1324. Grzegorz Zachodni, Student, Tarnobrzeg
1325. Katarzyna Erkiert, student, Legnica
1326. Marcin Religa, uczeń, Oleśnica
1327. Michal Andrzejewski, uczen, Warszawa
1328. Katarzyna Michałowska, student, Bukowiec
1329. Karol Stanislawek, programista, Radom
1330. Maciej Browarczyk, student, Elbląg
1331. Łukasz Maciejasz, Student, Myslowice
1332. Grzegorz Huber, student, Wałbrzych
1333. Maciej Wilk, uczeń, Człuchów
1334. Bartosz Świątkowski, Technolog, Bydgoszcz
1335. Janusz Poliwka, student, Jasło
1336. Łukasz Bąk, programista/automatyk, Kamienna Góra
1337. Rafał Koniarski, Człuchów
1338. Kamil Brygoła, student, Jeziorzany
1339. Szymon Wilkołazki, student, Lubartów
1340. Jakub Buzon, inżynier oprogramowania, Wrocław
1341. Piotr Szumny, Kierownik Projektów Informatycznych, Piastów
1342. Krzysztof Nicewicz, student, Świecie
1343. Marcin Dębicki, projektant, programista, Przygodzice
1344. Daniel Ujdak, mgr techniki w zakresie ochrony patentowej, pracownik biurowy, Dąbrowa Górnicza
1345. Krzysztof Wojtaś, pracownik naukowy, Chrzanów
1346. Patryk Malina, uczeń, Mielec
1347. Wojciech Lukoszek, uczeń, Miasteczko Śląskie
1348. Michał Wazgird, student, Gdańsk
1349. Marcin Stachowski, informatyk, Kalisz
1350. Jakub Kuźniar, student, Kościelisko
1351. Karina Nowicka, uczeń, Człuchów
1352. Krzysztof Jóźwiak, inżynier sytemów, Łódź
1353. Damian Legawiec, uczeń, Ostrowiec Św.
1354. Przemysław Koza, student, Puławy
1355. Tymoteusz Paszun, uczeń, Człuchów
1356. Marek Wójcik, elektronik, Gdańsk
1357. Marcin Zabłocki, informatyk, Warszawa
1358. Aleksander Psztur, uczeń, Człuchów
1359. Tomasz Muciek, student, Tarnobrzeg
1360. Łukasz Ćwikliński, administrator sieci, Tychy
1361. Rafał Piotrowski, student informatyki (Uniwerstet Wrocławski), programista, Wrocław
1362. Przemek Kosiński, grafik/DTP/fotografik, Skarżysko-Kamienna
1363. Jacek Faraś, student, Stalowa Wola
1364. Jarosław Łozowski, informatyk, Suwałki
1365. Ryszard Kamiński, Informatyk, Łódź
1366. Tomasz Fortuna, Programista, informatyk, uczeń, Gliwice
1367. Aleksander Wojas, uczeń, Człuchów
1368. Krzysztof Cała, student/programista/grafik, Piława Górna
1369. Marcin Iwaniak, Programista, Warszawa
1370. Grzegorz Wojdyła, Inżynier oprogramowania, Raba Wyzna
1371. Piotr Reguła, student, Dębica
1372. Witold Tarchalski, pedagog, Grodzisk-Maz
1373. Tomasz Kołaczyński, uczeń, Gorzów Wlkp.
1374. Mateusz Brychcy, informatyk, Poznań
1375. Damian Kaczmarek, uczeń, Gdańsk
1376. Rafał Ławrynowicz, informatyk, administrator sieci, Tomaszów Maz.
1377. Jerzy Pólkowski, informatyk, administrator, Polkowice
1378. Łukasz Kowalczyk, student, Radom
1379. Michał Wojciechowski, student informatyki, Przemyśl
1380. Marcin Czachurski, informatyk, Legnica
1381. Sebastian Koźlik, informatyk, Polkowice
1382. Michał Kowalczykowski, informatyk, Jelenia Góra
1383. Dariusz Borkowski, asystent, Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie, Kraków
1384. Dariusz Kania, ITZ, KRAKÓW
1385. Paweł Bogucki, informatyk, Płock
1386. Michał Pająk, Programista, Wrocław
1387. Seweryn Makuch, student elektroniki, Puławy
1388. Daniel Wojnarowski, student, starogard gd
1389. Zuzanna Koniarska, przedsiębiorca, Człuchów
1390. Konrad Cempura, student, programista, Kraków
1391. Michał Bielewicz, student, Trzebiechów
1392. Krzysztof Chojnowski, student informatyki, Politechnika Gdańska, Grajewo
1393. Dawid Ertman, energetyk, informatyk, Wojkowice
1394. Artur Kurs, monter ogumieńa, Gdańsk
1395. Łukasz Sałek, student, Radom
1396. Marek Kornecki, informatyk, Warszawa
1397. Krzysztof Guć, student, Nakło
1398. Wojciech Ugrewicz, handlowiec, Rybnik
1399. Jacek Pełka, pracownik administracji, Jelenia Góra
1400. Artur Waligóra, administarator sieci, Kraków
1401. Maciej Rajpolt, przedsiębiorca, Kraków
1402. Marek Materzok, uczeń, Nowa Ruda
1403. Krzysztof Sulewski, uczen, Skarszewy
1404. Duszyk Mirosław, Analiza finansowa, Kraków
1405. Kamil Nowiński, informatyk-programista, Wrocław
1406. Szymon Gołębiowski, uczeń, Kraków
1407. Piotr Szulawski, uczeń/programista, Warszawa
1408. Radek Kujawa, student informatyki, Malkinia
1409. Piotr Myszka, student informatyki, Politechnika Gdańska
1410. Janusz Badowski, technik, Kęty
1411. Bartłomiej Misiarz, uczeń, Laliki
1412. Leszek Prochacki, student informatyki, Gdańsk
1413. Wojciech Stach,administrator, Słubice
1414. Grzegorz Ćwikliński, rzecznik patentowy, Bydgoszcz
1415. Michał Kościowski, student, pracownik IT, Gdańsk
1416. Joanna Gryniewicz, nauczyciel, Dąbrowa Górnicza
1417. Wojciech Domalewski, knoppix.pl, Warszawa
1418. Dawid Giemza, grafik, Tarnów
1419. Adrian Zandberg, doktorant, przewodniczacy Federacji Młodych Unii Pracy, Warszawa
1420. Jacek Trubłajewicz, słuchacz, Poznań
1421. Paweł Krzyżaniak, student informatyki, Luboń
1422. Leszek Dubiel, zastępca dyrektora, Kraków
1423. Marek Musielak, student, Poznań
1424. Paweł Drygas, student fizyki, Zielona Góra
1425. Tomasz Pudło, student, Lublin
1426. Robert Sternal, informatyk, Poznań
1427. Krzysztof Gałązka, student, PW EiTI, Lubartów
1428. Rafał Wilk, prezes firmy ISP, administrator sieci, Starogard Gdański
1429. Tomasz Paczkowski, uczeń, Ustrzyki Dolne
1430. Radosław Czyżewski, informatyk, Łeba
1431. Wiesław Bawor, administrator sieci, Przeworsk
1432. Łukasz Bączkowski, Informatyk, Poznań
1433. Oskar Płaska, uczeń, Łódź
1434. Jarosław Owczarek, gospodarz domu, Nowa Sarzyna
1435. Jacek Bilski, student informatyki / konsultant, Wrocław
1436. Adam Wójcicki, student informatyki, Gdańsk
1437. Irmina Frątczak, student, Legnica
1438. Paweł Pietryga, student, Radzionków
1439. Kacper Birula, student dyrygentury, Wrocław
1440. Tomasz Uciński, student, Puławy
1441. Michał Lewanowicz, student, Kętrzyn
1442. Michał Zieliński, młodszy programista, Ornontowice
1443. Łukasz Stelmach, student, Warszawa
1444. Janusz Batko, politolog, Kraków
1445. Jakub Bogusław, Administrator Sieci, Warszawa
1446. Sebastian Filinowicz, student, Jelcz-Laskowice
1447. Ewelina Winiarczyk, geodetka, kraków
1448. Paweł Kopiński, ekonomista, Wrocław
1449. Jarosław Lenik, ekonomista / web designer, Świdnica
1450. Piotr Grajcarek, student informatyki, Katowice
1451. Mariusz Sasiela, informatyk, Tarnobrzeg
1452. Adam Złotnicki, bezrobotny, Warszawa
1453. Wojciech Gałosz, grafik komputerowy, Krzeszowice
1454. Sławomir Jurałowicz, prywatny przedsiębiorca, Prudnik
1455. Wojciech Wesołowski, specjaista d/s produkcji, Chmielnik
1456. Sławomir Czesak, administrator sieci, developer, grafik, web designer, Brzesko
1457. Rafał Krzysztoń, inżynier telekomunikacji, Bytom
1458. Piotr Szmigielski, informatyk, programista, Poznań
1459. Krystyna Szawłowska, informatyk, Lublin
1460. Dr. Jan Jacek Szymona, informatyk, Lublin
1461. Roman Szostecki, prywatny przedsiębiorca, Krapkowice
1462. Michał Ziomek, student informatyki, Poznań
1463. Sławomir Wójtowicz, audytor wewnętrzny, Lublin
1464. Marcin Dębiński, urzędnik, Kowalewo Pom.
1465. Tomasz Kapek, informatyk, Katowice
1466. Jerzy Wrotniak, informatyk, Ostrów Wielkopolski
1467. Piotr Grohman, administrator, Legnica
1468. Sławomir Maderak, student, Kraków
1469. Jacek Kotlarski, administrator sieci, Gdynia
1470. Paweł Pietrzak, urzędnik państwowy, Łódź
1471. Rafał Cygnarowski, informatyk, Wilkowice
1472. Aneta Gąszcz, informatyk, Świdnik
1473. Seweryn Wzgarda, student informatyki, Łubiana
1474. Mateusz Orzechowski, doktorant, Warszawa
1475. Mateusz Malesa, uczeń, Gdańsk
1476. Zbigniew Kocur, inżynier budownictwa lądowego, Koszalin
1477. Marek Kotarba, informatyk, Gorlice
1478. Boguslaw Jarzębski, inżynier / projektant, Toruń
1479. Jakub Zysnarski, programista, Gdynia
1480. Janusz Krawczyk, informatyk, Zabrze
1481. Wojciech Szołtysik, przedsiębiorca, Bytom
1482. Wojciech Kromer, programista, Gdańsk
1483. Grażyna Pałecka, studentka informatyki, Poznań
1484. Włodzimierz Żuławiński, przedsiębiorca, Dobczyce
1485. Roman Czarko-Wasiutycz, informatyk, Wrocław
1486. Jacek Bieńkowski, programista, Warszawa
1487. Paweł Mastalerz, uczeń, Tychy
1488. Leszek Klisz, informatyk, Orzesze
1489. Dr. Tomasz Leśniewicz, lekarz medycyny, Białystok
1490. Paweł Siwak, Programista, Poznań
1491. Leszek Tarkowski, fizyk ciała stałego / asystent, Kraków
1492. Anna Jóźwik, lekarz, Warszawa
1493. Zbigniew Ruchała, programista, Brzesko
1494. Arkadiusz Hutta, Specjalista ds. IT, Bytom
1495. Maciej Linscheid, własciciel firmy telekomunikacyjnej, katowice
1496. Piotr Skrzynkowski, Właściciel firmy informatycznej, Opole
1497. Daniel Grabowski, programista, Warszawa
1498. Robert Anzorge, bezrobotny, Częstochowa
1499. Jacek Maciejewski, serwisant, Zielona Góra
1500. Jakub Pisarczyk, IT manager, Opacz Kolonia
1501. Piotr Złocki, ratownik medyczny, Gdynia
1502. Rafał Dziopa, socjolog, Warszawa
1503. Wiesław Tomczak, doradca podatkowy, Warszawa
1504. Piotr Strusiński, programista, Warszawa
1505. Zygmunt Gorszczyński, starszy informatyk / przedsiębiorca, Katowice
1506. Jerzy Dudek, informatyk/elektronik, Warszawa
1507. Michał Kobus, informatyk, Kielce
1508. Piotr Pruszczak, specjalista IT, Gdańsk
1509. Tomasz Markiewicz, lekarz/kierownik zespołu terapeutycznego \, Gdańsk
1510. Dariusz Arendarski, programista, Jabłonna
1511. Łukasz Hańdziuk, informatyk/programista, Świebodzin
1512. Bartosz Sitkiewicz, informatyk, Kutno
1513. Jacek Lubziński, student Politechniki Wrocławskiej, Dębica
1514. Rafał Tec, informatyk, Chojnice
1515. Radosław Dudek, Wrocław
1516. Patryk Bobak, student informatyki, Katowice
1517. Arkadiusz Janicki, inżynier budownictwa, Legnica
1518. Dariusz Błaczkowski, ekonomista, Wrocław
1519. Marcin Goliszewski, student informatyki, Warszawa
1520. Krzysztof Malisiewicz, matematyk, programista, Dębica
1521. Anna Płotnicka, architekt, Legnica
1522. Łukasz Byczyński, programista, Inowroclaw
1523. Michał Czerniejewski, bezrobotny, Chorzów
1524. Kamil Seweryn, technik elektronik, informatyk, Warszawa
1525. Tomasz Ochnik, administrator sieci, Lubartów
1526. Wojciech Słowakiewicz, Programista/Właściciel, Kraków
1527. Dr. Jerzy Słomiński, Fizyk, Toruń
1528. Paweł Pelczar, programista, Korczyna
1529. Jacek Grudzień, specjalista, Kończyce Małe
1530. Agnieszka Hyla, muzyk, Kraków
1531. Jacek Matuszewski, bibliotekarz, Łódź
1532. Marcin Lewandowski, programista, Łódź
1533. Grzegorz Krawiel, informatyk, Białystok
1534. Marcin Gołub, uczeń, Białystok
1535. Łukasz Dembiński, programista, administrator, student ETI PG, Brodnica
1536. Dr. Danek Grodecki, geolog/asystent, Kraków
1537. Jarosław Matuszny, uczeń, Radziechowy
1538. Michał Mączka, uczeń, Lubin
1539. Jakub Madej, informatyk, Kraków
1540. Grzegorz Mendyka, genealog amator, Wrocław
1541. Piotr Trojanowski, starszy specjalista ds. księgowości, Chrzanów
1542. Aleksander Turski, IT Support, student informatyki, Warszawa
1543. Artur Andrzejak, IT Specialist, Chotomów
1544. Paweł Trómiński, informatyk, Chełm
1545. Sebastian Lulewicz, Przedsiębiorca, Wadowice
1546. Michał Cach, student, Lubań
1547. Paulina Mościcka, uczeń, Sulejówek
1548. Jerzy Ludwichowski, informatyk, Toruń
1549. Dr. Aleksander Król, informatyk, Mikołów
1550. Marek Baczyński, student, Gdańsk
1551. Tomasz Rygulski, konstruktor-programista, Gdańsk
1552. Marcin Włoczewski, informatyk, Warszawa
1553. Artur Białosiewicz, administrator, Stęszew
1554. Artur Maziarek, student, Wrocław
1555. Piotr Ozarowski, student, Nowogrodziec
1556. Bartosz Jedliński, Warszawa
1557. Piotr Rogacki, administrator sieci, Poznań
1558. Marcin Szarek, specjalista ds. administracji sieci i systemow IT, Trzebinia
1559. Łukasz Rauer, programista, Mysłowice
1560. Waldemar Kiejziewicz, informatyk, Barczewo
1561. Marcin Granica, student, Warszawa
1562. Maciej Jaskot, student, Bolesławiec
1563. Robert Jezierski, redaktor, Zieloni 2004, Głogów
1564. Piotr Komorowski, Kierownik do spraw oprogramowania i wdrożeń, Niepołomice
1565. Sławomir Pełka, programista, Gdańsk
1566. Kazimierz Woźniak, Szczecin
1567. Michał Wójcicki, szukający pracy, Warszawa
1568. Jarosław Miszczak, fizyk/asystent, Gliwice
1569. Patryk Szczepański, technik ekonomista / student, Nowogrodziec
1570. Mariusz Pietrzyk, wdrożeniowiec sytemów informatycznych, Kraków
1571. Piotr Strzelczyk, informatyk/wydawca, Sopot
1572. Łukasz Gwóźdź, student, Przeworsk
1573. Przemysław Wyszkowski, inżynier/koordynator przygotowania inwestycji, Warszawa
1574. Marcin Wojtyński, student, Warszawa
1575. Michał Strzelczak, programista, administrator, Pomiechówek
1576. Daniel Chojecki, informatyk, Warszawa
1577. Artur Stelmasiak, menedżer projektów inwestycyjnych, Warszawa
1578. Marek Szewczyk, programista, Kraków
1579. Tomasz Nieporęcki, specjalista d/s przygotowania inwestycji, Babice
1580. Wojciech Sielski, informatyk, Bydgoszcz
1581. Antoni Grzymała, administrator sieci, właściciel firmy z branży IT, Warszawa
1582. Arkadiusz Turlewicz, programista, Ciecierzyn
1583. Dr. Adam Kolany, nauczyciel akademicki, informatyk, matematyk, (członek GUST), Sosnowiec
1584. Rafał Dranka, student, Jasło
1585. Tomasz Zychewicz, informatyk, Stalowa Wola
1586. Paweł Trociński, informatyk, Wrocław
1587. Mariusz Jabłoński, inspektor, sektor bankowości, Białystok
1588. Marcin Kapelko, programista, Skawina
1589. Michał Krupa, administrator sieci, Jasło
1590. Krzysztof Rutecki, IT menedżer, programista, Gaszowice
1591. Wojciech Migda, doktorant IV roku na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
1592. Andrzej Wąsik, projektant programista, Gdańsk
1593. Krzysztof Bałka, student, Wejherowo
1594. Mateusz Lachendro, Informatyk, Libiąż
1595. Tomasz Kwiatkowski, astronom, adiunkt, Poznań
1596. Jacek Pawlyta, nauczyciel akademicki, Gliwice
1597. Wojciech Nawrocki, grafik, Jarocin
1598. Krzysztof Rusocki, telewizory naprawiam, Ciechocinek
1599. Piotr Petrus, uczeń, Koluszki
1600. Wojciech Nowotniak, student, Szczecin
1601. Maciej Misiak, programista, Stargard Szczeciński
1602. Marcin Tekieli, Informatyk, Wrocław
1603. Paweł Konarski, student/programista, Kraków
1604. Marek Pańczyk, projektant/programista, Warszawa
1605. Artur Muszyński, informatyk, Otwock
1606. Dr. Karol Kowalik, asystent na uczelni, Ketrzyn
1607. Marek Baster, informatyk, Kraków
1608. Robert Łukasiak, informatyk, Gliwice
1609. Kajetan Czyż, uczeń, Wrocław
1610. Mateusz Targalski, student organizacji i zarządzania, Kutno
1611. Robert Strojec, informatyk, administrator, programista, Żarów
1612. Tomasz Białous, elektronik, Grajewo
1613. Piotr Charabin, elektronik, Szczecin
1614. Wojciech Owczarek, iInformatyk, Koszalin
1615. Piotr Sandomierz, informatyk, Bełchów
1616. Grzegorz Firlit, informatyk, Szczecin
1617. Cyryl Boryczko, HR Specialist, Myślenice
1618. Dr. Jan Krawczyk, fizyk/adiunkt, Kraków
1619. Dr. Arkadiusz Nagórka, adiunkt na Politechnice Częstochowskiej, Częstochowa
1620. Adam Szlachta, informatyk/programista, filozof, Szczawnica
1621. Marek Augustynowicz, student (informatyka), Gdańsk
1622. Seweryn Domagała, Dziennikarz, Świdnica
1623. Sylwester Banaszek, elektronik (bezrobotny), Gliwice
1624. Jerzy Aleksy, emeryt, Sulechów
1625. Mariusz Brzostek, student informatyki, Wyższa Szkoła Zarządzania, Gdańsk
1626. Leszek Wojciechowski, projektant, Warszawa
1627. Kamila Waliczek, studentka informatyki, Siemianowice
1628. Rafał Małanij, student, Czestochowa
1629. Maciej Litwiniuk, student informatyki, Poznań
1630. Adriana Waliczek, studentka informatyki, Siemianowice
1631. Michał Piątek, uczeń, Legnica
1632. Przemysław Kozankiewicz, doktorant, Warszawa
1633. Wojciech Doniec, handlowiec, Katowice
1634. Jakub Janczak, student AGH, Opoczno
1635. Jan Kostrubiec, programista, administrator, Tomaszów Lub.
1636. Jerzy Wałaszek, nauczyciel informatyki, Tarnów
1637. Edyta Rowińska, studentka, Warszawa
1638. Dominik Korzeniewski, student, Wrocław
1639. Marek Wasilewski, Informatyk, Białystok
1640. Piotr Boduch, programista, Gdynia
1641. Mariusz Wójtowicz, student, Chełm
1642. Przemysław Jenciak, student, Myślibórz
1643. Krzysztof Kubicki, student, Gdańsk
1644. Jacek Rządkowski, muzyk, Zgierz
1645. Agnieszka Włoczewska, filolog, Warszawa
1646. Jędrzej Sieracki, informatyk, Leszno
1647. Maciej Dems, pracownik naukowy, Łódź
1648. Krzysztof Nalewajko, student, Ostróda
1649. Adam Major, informatyk, programista, Bydgoszcz
1650. Marek Grajewski, szkoleniowiec, Rogoźno
1651. Michał Kandulski, informatyk, Koziegłowy
1652. Mirosław Pleśniak, student, Rzeszów
1653. Jarosław Majchrzyk, blacharz samochodowy, Tarnowskie Góry
1654. Krzysztof Dybikowski, informatyk-administrator sieci, Supraśl
1655. Ewelina Przybylska, studentka budownictwa, Sieradz
1656. Kamil Mielcarek, uczeń, Rzeszów
1657. Sebastian Brysiak, Student informatyki, Warszawa
1658. Andrzej Augustyński, student, Kraków
1659. Przemysław Pukocz, informatyk, Pszczyna
1660. Emil Golonka, informatyk, Jawor
1661. Robert Kretowicz, informatyk/podinspektor, Legionowo
1662. Łukasz Buko, administrator IT, Pionki
1663. Paweł Jackowski, informatyk, członek GUST, Kraków
1664. Piotr Mackiewicz, student informatyki, Warszawa
1665. Adam Szyndler, administrator IT, Warszawa
1666. Marek Skrobacki, administrator IT, student informatyki, Gliwice
1667. Andrzej Grzeliński, księgowy, Wręczyca Wielka
1668. Konrad Kulikowski, administrator sieci internetowej, Kalisz
1669. Janusz Marian Nowacki, członek GUST, typograf, Grudziądz
1670. Grzegorz Wojarnik, adiunkt, Szczecin
1671. Maciej Stachów, student, Sieniawa
1672. Przemysław Lutkiewicz, inżynier CFD FEM, Słupsk
1673. Robert Kaczorowski, pracownik biurowy, Dzierzgoń
1674. Rafał Hurlak, uczeń, Świdnica Śląska
1675. Adam Gertner, Informatyk/Właściciel, Sieradz
1676. Dr. Marcin Szczuka, Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
1677. Adam Olejniczak, specialista ds. informatyki, Bytom
1678. Damian Sulikowski, uczeń, Świdnica
1679. Dominik Pastusiak, inżynier budowy, Lublin
1680. Michał Politowski, student UW, informatyk (administrator: Linux/Unix), Olsztyn
1681. Dawid Wygoda, specjalista ds technologi iInternetowych, Młoszowa
1682. Wojciech Kwiatkowski, informatyk, Świecie
1683. Grzegorz Karczewski, uczeń, Medyka
1684. Mariusz Wojewoda, informatyk, Łomża
1685. Krzysztof Kukla, administrator sklepów internetowych, Sękowa
1686. Piotr Zacharski, inżynier budowy, lublin
1687. Rafał Hincz, informatyk, Łódź
1688. Grzegorz Habczyk, student, Chrzanów
1689. Krzysztof Sieniawski, informatyk, specjalista ds serwisu (nadzór nad serwerami Linux, Netware), Olsztyn
1690. Tomasz Feliksiak, administrator IT, student, Trzebinia
1691. Jędrzej Karpiński, student, Poznań
1692. Mariusz Kuboszek, informatyk, Skoczów
1693. Michał Gilewski, uczeń, Białystok
1694. Andrzej Lindnał, uczeń, Łomża
1695. Ariel Zblewski, Uczeń, Człuchów
1696. Michał Gawrecki, Student, Jutrosin
1697. Daniel Data, uczeń, Bytów
1698. Andrzej Soiński, student informatyki, Częstochowa
1699. Damian Żabówka, student, Jaworzno
1700. Aleksandra Lewanowicz, studentka, Toruń
1701. Łukasz Komor, informatyk, Gdynia
1702. Grzegorz Strzelski, student informatyki, Jaworzno
1703. Artur Rodak, informatyk, Warszawa
1704. Tomasz Trznadel, uczeń, Bytów
1705. Marcin Teodorczyk, technik elektronik, student informatyki, Grabica
1706. Tomasz Matuszkiewicz, informatyk, Poznań
1707. Łukasz Dziewanowski, student automatyki, Ciechanów
1708. Maciej Wawrzyńczuk, administrator IT, Warszawa
1709. Michał Tomczewski, student, Opole
1710. Mateusz Kocielski, uczeń, Katowice
1711. Ryszard Mielnikiewicz, tłumacz tekstów technicznych, Wałbrzych
1712. Dr inż. Andrzej Kosiński, chemik, Marki
1713. Marcin Sowański, uczeń, Bytów
1714. Radosław Olesiński, księgowy, Bochnia
1715. Sławomir Fligiel, bezrobotny, Poznań
1716. Jacek Gemzik, Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznycyh, administrator serwera., Kraków
1717. Barbara Adamek, uczennica, Bielsko-Biała
1718. Marek Makowski, Giżycko
1719. Dr. Jacek Pliszka, fizyk/konsultant, Warszawa
1720. Emil Kaczmarek, doktorant, Gdańsk
1721. Daniel Smoliński, student, Radzyń Podlaski
1722. Piotr Dorozik, uczeń, Bytów
1723. Stanisław Dorozik, ekonomista, Bytów
1724. Jakub Sowiński, grafik, asystent ASP Kraków, redaktor graficzny magazynu 2+3D, Kraków
1725. Marek Szerszyński, grafik, Działdowo
1726. Łukasz Dudek, student, Dzierzkowice Wola
1727. Krzysztof Miodek, informatyk, Łódź
1728. Mateusz Łoskot, student/programista, Strzelce Opolskie
1729. Michał Szczepański, student, Zabierzów
1730. Marek Wołoszyk, elektronik/komputerowiec, Brwinów
1731. Andrzej Odyniec, informatyk, Rada Nadzorcza MacroSoft S.A., Warszawa
1732. Maciej Łuczka, student, Warszawa
1733. Piotr Pęciak, uczeń liceum, Koluszki
1734. Tomasz Banach, geograf, Lublin
1735. Michał Pryczek, student informatyki, Łódź
1736. Łukasz Osowski, specjalista informatyk, doktorant, Gdynia
1737. Sebastian Tadeusiak, grafik, Kutno
1738. Jarosław Rygiel, prawnik, Warszawa
1739. Andrzej Łukaszewski, informatyk, Śrem
1740. Krzysztof Filak, hydroklimatolog, Lublin
1741. Piotr Wójcicki, student, Łódź
1742. Paweł Paśko, uczeń, Sulechów
1743. Damian Pastuszka, student informatyki, Miasteczko Śląskie
1744. Waldemar Szostak, uczeń, Namysłów
1745. Ryszard Szopa, student filozofii, Warszawa
1746. Michał Besser, uczeń, Działdowo
1747. Michał Gołąb, Informatyk, Kraków
1748. Krzysztof Gawlas, nauczyciel, Cieszyn
1749. Marcin Kuchta, przedsiębiorca, Człuchów
1750. Urszula Bilska, dziennikarka, Łódź
1751. Paweł Łubnicki, student automatyki, Łomża
1752. Andrzej Karpisiewicz, urzędnik, Bydgoszcz
1753. Łukasz Szczepaniak, informatyk, Poznań
1754. Bartłomiej Starosta, nauczyciel akademicki, Piaseczno
1755. Maciej Korsan, uczeń I F IV LO w Białymstoku, Białystok
1756. Łukasz Piotrowski, webdesigner, Wrocław
1757. Mirosław Ziemski, administrator sieci, Wieszowa
1758. Karol Jastrzębski, programista, Warszawa
1759. Krzysztof Andrzejewski, informatyk, Zielonka
1760. Marek Przyborowski, księgowy, finansista, Legionowo
1761. Tomasz Warężak, student, Zgorzelec
1762. Maciej Szumieluk, uczeń, Bielsk Podlaski
1763. Piotr Warężak, matematyk-informatyk, programista, Łódź
1764. Michał Augustynowicz, uczeń gimnazjum, Gdańsk
1765. Małgorzata Cieślik, Studentka, Sopot
1766. Bogusław Rymut, uczeń liceum, Marduk Unix Labs, Mielec
1767. Tomasz Szulborski, uczeń, Płock
1768. Tadeusz Bal, kierownik, Słocina
1769. Jakub Pańczyk, uczeń, Mielec
1770. Jerzy Jerzycki, serwisant komputerowy, administrator, Kraków
1771. Artur Geneli, Kontroler jakości, Zabrze
1772. Krzysztof Wolski, programista, Sosnowiec
1773. Tomasz Szatanik, uczeń technikum, Rajcza
1774. Przemysław Socha, asystent/doktorant na Politechnice Poznańskiej, Poznań
1775. Tomasz Wójcik, nauczyciel, Uniejów
1776. Anna Filak, Kartograf, Lublin
1777. Piotr Gałaman, prawnik, Łódź
1778. Dr inż. Roman Pniewski, Nauczyciel Akademicki / Adiunkt, Radom
1779. Łukasz Golonka, programista, Bielsko-Biała
1780. Jarosław Stanek, student, Dąbrowa Górnicza
1781. Marcin Niewiński, informatyk, Białystok
1782. Dariusz Fenikowski, lekarz, Zakład Anestezjologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
1783. Dawid Dzierla, uczeń/przedstawiciel handlowy, Dębica
1784. Mariusz Gabler, uczeń, Warka
1785. Anna Łupińska-Dubicka, Informatyk, Białystok
1786. Radosław Sarzyński, technik elektronik, Oleśnica
1787. Mateusz Nurzyński, technik informatyk, Lublin
1788. Grzegorz Głazek, grafik/publicysta, Warszawa
1789. Michał Pańczyk, student, Lublin
1790. Adam Kobus, uczeń, Białystok
1791. Przemysław Janus, student, Toruń
1792. Andrzej Grzegorczyk, pracownik naukowy, Warszawa
1793. Remigiusz Musiałek, Ratownik WOPR, Sosnowiec
1794. Grzegorz Szczepanik, administator, Bochnia
1795. Monika Turska, studentka, Kraków
1796. Mariusz Krukowski, spec. ds. eksportu, Łódź
1797. Adam Rynkowski, student, Otmice
1798. Grzegorz Ptak, administrator, Szczecin
1799. Piotr Wnuczek, administrator, Warszawa
1800. Krzysztof Donat, programista, Szczecinek
1801. Krzysztof Sucherek, programista, Trzebinia
1802. Magda Grudzińska, animator kultury, Kraków
1803. Krzysztof Daszuta, sprzedawca, Sokółka
1804. Arkadiusz Mitręga, informatyk, Pogwizdów
1805. Piotr Łapicz, informatyk, grafik komputerowy, Sokółka
1806. Paweł Krupiński, IT Manager, Kraków
1807. Antoni Pietrzak, student, Słupsk
1808. Jakub Pacholski, student, Warszawa
1809. Tomasz Mloduchowski, student, Kobylka
1810. Piotr Szczodrak, student, Komorów
1811. Krzysztof Ławniczak, student, Kutno
1812. Michał Sziplk, informatyk, Pełczyce
1813. Radosław Rurarz, student ekonomii, Warszawa
1814. Aleksander Koch, informatyk, Opole
1815. Tomasz Pniewski, dziennikarz, Warszawa
1816. Bartosz Marek, inżynier telekomunikacji, Wrocław
1817. Joanna Skaźnik, Student, Chorzów
1818. Marcin Komor, student, Gdynia
1819. Sebastian Kurek, student, Lublin
1820. Jaroslaw Kurowski, informatyk, Wrocław
1821. Maciej Pellowski, informatyk, Sopot
1822. Dr. Jacek Chrząszcz, adiukt, Warszawa
1823. Arkadiusz Szmuc, Programista, Przeworsk
1824. Mariusz Czułada, Administrator baz danych, Piastów
1825. Tomasz Nwodziński, student, Świdnik
1826. Andrzej Zieliński, informatyk, Nowa Sól
1827. Michał Sacharewicz, student, Warszawa
1828. Łukasz Supergan, student, Warszawa
1829. Bogusław Borgosz, administrator sieci i systemów komputerowych, Kraków
1830. Vladimir Mitiouchev, student, Słupsk
1831. Cezary M. Kruk, redaktor prowadzący CHIP Special Linux, Wrocław
1832. Marcin Zawadzki, informatyk, Jarosław
1833. Jacek Dubanowski, Technolog, Szczecin
1834. Piotr Maćkowiak, informatyk, administracja państwowa, Gniezno
1835. Krzysztof Adamczyk, administrator systemu, ZEG-Energetyka, Bieruń
1836. Michał Chruszcz, uczeń, Sanok
1837. Andrzej Olszewski, informatyk, Łódź
1838. Marcin Wnuk, administrator, Warszawa
1839. Mariusz Bisiński, administrator, Radom
1840. Tomasz Małecki, informatyk, Lublin
1841. Michał Ponczek, informatyk, Starogard Gdański
1842. Antoni Liszka, mechanik, Bogumiłowice
1843. Stanisław Hasse, projektant, Gdańsk
1844. Piotr Różański, referent techniczny, Chełm
1845. Paweł Zadrąg, informatyk, Krasnystaw
1846. Remigiusz Sokołowski, programista, Gdańsk
1847. Piotr Branecki, administrator sieci i systemów informatycznych, Elbląg
1848. Błażej Nowak, administrator systemu informatycznego, Swarzędz
1849. Paweł Chudzian, Programista/Student, Wołomin
1850. Tomasz Sterna, Administrator sieci, Piastów
1851. Paweł Kurkowski, informatyk/student, Starogard Gdański
1852. Piotr Polański, grafik/programista, Starogard Gdański
1853. Anna Iwaniak, adiunkt, Olsztyn
1854. Karol Kowalczyk, programista, Gdańsk
1855. Radosław Warowny, informatyk, student informatyki, Józefów
1856. Daniel Dzymanowicz, nauczyciel, Białystok
1857. Tomasz Sulejczak, student informatyki, Nysa
1858. Tadeusz Neumann, nauczyciel, Lubawa
1859. Tomasz Olszewski, referent, Konin
1860. Grzegorz Nowik, przedsiębiorca, Łomża
1861. Krystian Engler, teleiformatyk/informatyk, Władysławowo
1862. Maciej Chec, nauczyciel, Starogard Gd
1863. Michał Szamszon, nauczyciel, Starogard Gd
1864. Przemysław Kural, student administracji, Łysa Góra
1865. Joanna Sokołowska, Władysławowo
1866. Jolanta Szypulska, studentka, Kętrzyn
1867. Iwona Machnowska, informatyczka, Warszawa
1868. Marta Szank, techniczka hotelarz, Władysławowo
1869. Artur Mioduszeski, mechanik, Łapy
1870. Marcin Ziólkowski, student, Majdan Królewski
1871. Tomasz Wojdat, informatyk, księgowy, Starogard Gdański
1872. Marcin Turzyński, informatyk, Starogard Gdański
1873. Bartosz Pędziwiar, student, Bełchatów
1874. Przemysław Król, programista, Łódź
1875. Piotr Piecyk, uczeń, Orońsko
1876. Maciej Gawrysiak, student informatyki, Białystok
1877. Damian Nyckowski, informatyk, Władysławowo
1878. Adam Sawicki, Studen informatyki, Częstochowa
1879. Barbara Skalimowska, plastyk, student, Białystok
1880. Maciej Koprek, uczeń, Wrocław
1881. Adam Pieper, konserwator, energoelektronik, Władysławowo
1882. Agnieszka Kołodziej, studentka informatyki, Reda
1883. Grzegorz Bednarczyk, student, Warszawa
1884. Tobiasz Janusz Koprowski, IT Professional, Volounteer, Wrocław
1885. Mateusz Sobczak, student, Wrocław
1886. Wojciech Michalik, programista, Rzeszów
1887. Bogdan Grabowski, mechanik, Pisz
1888. Ludomir Krok, nauczyciel, Nysa
1889. Rafał Engler, student, Skarszewy
1890. Przemysław Pawełczyk, elektronik, Kraków
1891. Piotr Pastuszak, informatyk, Lublin
1892. Przemysław Nycz, architekt, Kraków
1893. Dariusz Grund, student informatyki na Politechnice Opolskiej
1894. Tomasz Augustynowicz, serwisant GSM
1895. Radoslaw Delimata, nauczyciel, informatyk
1896. Grzegorz Zuzek, dyżurny ruchu PKP
1897. Sławomir Stec, student informatyki
1898. Tadeusz Struk, programista
1899. Michał Wójcik, informatyk
1900. Dominik Koza, student
1901. Michał Morzywolek, student informatyki
1902. Pawel Gawron, politolog-europeista, specjalista ds. pomocy publicznej, pracownik firmy lotniczej
1903. Marcin Rzyska, student informatyki na Politechnice Śląskiej
1904. Sebastian Grzywna, uczeń, serwisant sprzętu komputerowego, programista w Delphi
1905. Marcin Król, bezrobotny, Sulechów
1906. Paweł Wilk, student informatyki, Politechnika Koszalińska
1907. Przemysław Niemczuk, nauczyciel wychowania fizycznego
1908. Krzysztof Gontarek, ekonomista informatyk
1909. Krzysztof Wiśniowski, informatyk
1910. Jerzy Polachowski, student WIL, Politechnika Gdańska
1911. Piotr Ozimek, student astronomii UJ
1912. Michał Augustynek, student AGH, programista, Comarch S.A
1913. Mariusz Zawadzki, ekonomista, informatyk, Poznań
1914. Jacek Puścikowski, technik, Starogard Gdanski
1915. Joanna Pawluśkiewicz, producent filmowy, fundacja MomaFilm
1916. Dariusz Komła, student, Kętrzyn
1917. Paweł Sadowski, uczeń, Iłża
1918. Łukasz Kowalski, student informatyki
1919. Michał Kosek, student informatyki AGH
1920. Anna Sawicka, socjolog, pracownik organizacji pozarządowej
1921. Igor Waligóra, student informatyki, Politechnika Śląska
1922. Adam Kowalczyk, matematyk, specjalność informatyczna
1923. Damian Pejski, student informatyki, Kętrzyn
1924. Jerzy Zawadzki, uczeń
1925. Witold Walkiewicz, pisarz
1926. Krzysztof Sierszecki, doktorant
1927. Karol Woźniak, administrator systemów, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, INFO Sp. z o.o.
1928. Andrzej Partyka, informatyk, Warszawa
1929. Leszek Sobiech, lekarz, Lublin
1930. Piotr Kucia, uczeń
1931. Tomasz Stelmasiewicz, EMS
1932. Woźniak Marcin, student informatyki, administrator sieci
1933. Joachim Filip Bartosik
1934. Tomasz Lukaszczyk, uczeń I LO w Koszalinie
1935. Łukasz Baran, uczeń liceum
1936. Piotr Mitas, uczeń gimnazjum
1937. Aleksander Sawiuk, student Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej
1938. Adrian Nowicki, uczeń
1939. Jan J. R., uczeń VI LO w Gdyni
1940. Dariusz Piosik, student informatyki
1941. Mariusz Bogorodz, student, zaangażowany w projekt SETI, Ryki
1942. Łukasz Śliwa, uczeń IV LO w Kielcach, programista-amator
1943. Andrzej Olszak, student informatyki
1944. Mateusz Malczak, student fizyki oraz informatyki, Uniwersystet Śląski
1945. Jakub Markuszewski, uczeń V LO w Koszalinie
1946. Łukasz Proszek, student, fizyk, programista, administrator, tłumacz Mplayera
1947. Robert Wawer, informatyk
1948. Tobiasz Krawczyk, student anglistyki
1949. Marcin Zaremba, student, Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska
1950. Radosław Józwik, student Politechnika Warszawska
1951. Wojciech Sleziak, nauczyciel TI, informatyk, Milówka
1952. Jacek Leśniewski, informatyk, ALO sp. z o.o.
1953. Szymon Knitter, student informatyki, ArsLexis
1954. Łukasz Gemborowski, uczeń
1955. Marcin Lepicki, uczeń
1956. Agata Szybowska, studentka informatyki
1957. Jarosław Czechowski, właściciel firmy JSC-WANDEX
1958. Maciej Nowicki, student informatyki, Politechnika Białostocka
1959. Tomasz Kulbowski, grafik, webmaster, animator kultury, UMCS, Lublin
1960. Bartłomiej Zacharski, administrator, student WSJO w Poznaniu
1961. Piotr Kiebasiński, student fizyki komputerowej UJ, programista
1962. Adrian Makowski, programista, grafik
1963. Andrzej Piotr Karwowski, student
1964. Dobiegniew Ostrowski, programista, firma Info Wik Serwis
1965. Tomasz Boiński, student informatyki na Politechnice Gdańskiej
1966. Justyna Hofmokl, Szkoła Nauk Społecznych PAN
1967. Witold Wawrzyniak, informatyk, wolontariusz, Łódź
1968. Rafał Sroczyński, informatyk z Wrześnii
1969. Przemysław Kramarczyk, mechanik
1970. Cezary Pokorski, uczeń, hobby: programista, Łódź
1971. Wiesław Partyka, Informatyk
1972. Patrycja Duszenko-Majchrowska, doktorantka AE Wroclaw
1973. Joanna Ordon, uczennica liceum ogólnokształcącego
1974. Konrad Ortyl, uczeń, Mielec
1975. Maciej Kuzmicz, dziennikarz, "Gazeta Wyborcza"
1976. Krzysztof Fedorski, bezrobotny, Sulechów
1977. Arkadiusz Pieper, technik ekonomista, Władysławowo
1978. Prof. Jerzy Szacki, socjolog, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
1979. Rafał Sosiński, administrator systemów UNIX, Rawa Mazowiecka
1980. Zbigniew Handzel, informatyk, adiunkt na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
1981. Marcin Piecuch, elektronik, Janów Lubelski
1982. ŁukaszPosadowski, student, grafik komputerowy
1983. Wojciech Pawleniak, student Inżynierii Lądowej
1984. Piotr Stachowski, VIII LO, Bydgoszcz
1985. Sebastian Duda, Katolicki Uniwersytet w Lowanium, Belgia
1986. Jędrzej Gmurowski
1987. Aleksander Duszenko
1988. Prof. Maria Janion, historyk literatury, idei i wyobraźni
1989. Kazimiera Szczuka, krytyczka literacka, Instytut Badań Literackich PAN
1990. Kinga Dunin, pisarka, publicystka, socjolożka
1991. Wawrzyniec Smoczyński, dziennikarz, "Przekrój"
1992. Adam Leszczyński, historyk, dziennikarz, “Krytyka Polityczna”, “Gazeta Wyborcza”
1993. Edwin Bendyk, publicysta, dziennikarz, "Polityka”
1994. Jerzy Pilch, pisarz
1995. Łukasz Stankiewicz, uczeń
1996. Krzysztof Zabłocki, uczeń, Bydgoszcz
1997. Grzegorz Borkowski, mechanik, Oświęcim
1998. Artur Zych, uczeń, Warszawa
1999. Rafał Łojek, student informatyki, Bobrowniki
2000. Jan Skowroński, student, Toruń
2001. Adam Żukowski, Programista, Warszawa
2002. Dariusz Bicki, Lublin
2003. Łukasz Walent, uczeń, Sulechów
2004. Jarosław Nikoniuk, informatyk, Rokitnica
2005. Kamil Reszczyk, Saudent, Opatów
2006. Szymon Sobieraj, majster, Małogoszcz
2007. Tomasz Kazimierczuk, student fizyki, Warszawa
2008. Paweł Poluch, student, Siemiatycze
2009. Bartłomiej Borawski, grafik, Grajewo
2010. Łukasz Ostrowski, grafik, Ostrołęka
2011. Maciej Koziara, student, Warszawa
2012. Daniel Zawadzki, student Zastosowań Inżynierii Komputorowej w Technice, Złoty Stok
2013. Tomasz Rybicki, elektrotechnik, Sokołów Podlaski
2014. Mariusz Sobieraj, mechanik
2015. Marta Wagner, uczeń, Władysławowo
2016. Karol Pałka, uczeń, Wągrowiec
2017. Arkadiusz Wagner, technik, informatyk, Władysławowo
2018. Paweł Lefler, informatyk, Wrocław
2019. Artur Przybylski, informatyk, Miedźna
2020. Grzegorz Błach, student, Skarżysko Kościelne
2021. Sebastian Pokutycki, student, informatyk, Wrocław
2022. Adam Paluchiewicz, informatyk, Katowice
2023. Krzysztof Dudzik, student, Dukla
2024. Dominik Pyrka, uczeń, Bełchatów
2025. Krzysztof Zawadyl, student, Elbląg
2026. Marcin Sudak, student, Wrocław
2027. Sławomir Zdanowicz, kierownik oddziału, Opole
2028. Filip Jakubowski, uczeń, Bełchatów
2029. Sławomir Błaszczyk, student informatyki, Łódź
2030. Przemysław Cieślak, informatyk, Warszawa
2031. Łukasz Kalinowski, student, Zawiercie
2032. Maciej Kitowski, uczeń, Bełchatów
2033. Dawid Kościelny, student, administrator kawiarnii internetowej, Kędzierzyn-Koźle
2034. Michał Kowalski, administrator Gentoo Linux w RIO we Wrocławiu, Wrocław
2035. Tomasz Ulczak, student, Frydek
2036. Maciej Szymański, informatyk, Konin
2037. Marcin Trzaska, informatyk, Dobczyce
2038. Mateusz Gierbliński, Student, Antwerpia
2039. Jakub Suder, student informatyki na AGH, Kraków
2040. Radoslaw Kozal, elektryk, fotolaborant, Rybnik
2041. Marcin Kulisz, Kierownik, Kraków
2042. Waldemar Celuch, ekonomista, Wałcz
2043. Mateusz Łoś, programista, Pabianice
2044. Agnieszka Zyguła, studentka, Kraków
2045. Jerzy Kopaczewski, informatyk, Gdańsk
2046. Olga Wołodźko, uczennica, Gdańsk
2047. Stanisław Wasiutyński, uczeń, Kraków
2048. Jan Budzisz, uczeń, Łódź
2049. Sebastian Samulczyk, student, Poznań
2050. Pawel Słomkowski, uczeń, Mrągowo
2051. Paweł Jerzyniak, uczeń, Nowe Miasto
2052. Marcin Łukaszewski, uczeń, Płock
2053. Arkadiusz Bednarczyk, redaktor, Słupsk
2054. Paweł Drozdowicz, informatyk, Bobrowo
2055. Jerzy Pecyna, nauczyciel, Koluszki
2056. Andrzej Nosek, informatyk, Tarnów
2057. Michał Mewald, uczeń, Sieradz
2058. Robert Suchowski, informatyk, Białystok
2059. Marcin Raciborski, informatyk, Kraków
2060. Tomasz Tarnowski, informatyk/programista, Mysłowice
2061. Jakub Hołubinka, student informatyki, Zabrze
2062. Jakub Stasiak, uczeń liceum, Koluszki
2063. Piotr Mąka, uczeń, Lublin
2064. Anna Sujkowska, Specjalista ds sprzdaży, Warszawa
2065. Michał Kuchta, informatyk, Wiele
2066. Mariusz Derela, uczeń, Jaworzno
2067. Arek Nowara, uczeń, Rybnik
2068. Jan Płoszczyca, student informatyki, Oborniki
2069. Wojciech Kiczyński, wolny specjalista / informatyk, Wrocław
2070. Jakub Narębski, doktorant, Warszawa
2071. Zbigniew Sokołowski, teleinfiormatyk, programista, administrator, Gdańsk
2072. Rafał Surowy, uczeń, Janów Lubelski
2073. Rafał Majewski, nauczyciel akademicki, Białystok
2074. Tomasz Łapka, uczeń, Szubin
2075. Piotr Szymański, student, Nowa Dęba
2076. Przemyslaw Domka, informatyk, Przemyśl
2077. Rafał Król, student, informatyk, matematyk, Wrocław
2078. Piotr Mańczyk, informatyk, Ruda Śląska
2079. Mateusz Płociński, student automatyki, Kalisz
2080. Radosław Zdończyk, student, Słupsk
2081. Tomasz Olejarz, nauczyciel akademicki, Przemyśl
2082. Jędrzej Nowak, student informatyki i ekonometrii na Uniwesytecie Szczecińskim
2083. Maciej Katafiasz, student informatyki, Knurów
2084. Katarzyna Bielecka, informatyk, Warszawa
2085. Janusz Kaczmarek, emeryt, Grudziądz
2086. Aleksander Zieliński, student matematyki, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
2087. Dawid Tamborek, uczeń, Szczecin
2088. Krzysztof Trzciński, uczeń LO, Warszawa
2089. Krystian Zajdel, uczeń, Krosno
2090. Konrad Nienałtowski, informatyk, Ząbki
2091. Michał Stolarczyk, student, Koluszki
2092. Aleksander Kasprzyk, student, infromatyk, matematyk, Mont-Saint-Aignan
2093. Konrad Rzepecki, informatyk, Łódź
2094. Maciej Strzelbicki, informatyk/, przedstawiciel handlowy, Warszawa
2095. Daniel Pietryga, uczeń LO, Lublin
2096. Łukasz Sanocki, elektronik, informatyk, Kraków
2097. Daniel Kusiak, www.linux-newbie.net, Radomsko
2098. Dorota Sanocka, ekonomista, Kraków
2099. Roman Werpachowski, fizyk/asystent, Warszawa
2100. Paweł Kantor, student, Stalowa Wola
2101. Karol Fietkiewicz, programista, Złotokłos
2102. Kamil Kuczyński, nauczyciel, Warszawa
2103. Hubert Pardel, student informatyki, Stargard Szczeciński
2104. Marcin Pacholski, informatyk, Gdynia
2105. Łukasz Januszek, student, Bytom
2106. Robert Lipiński, student, Łomża
2107. Joanna Filarska, uczennica LO, Żywiec
2108. Jakub Strzykowski, student elektroniki, Sosnowiec
2109. Prof. Stefan Bialer, wykładowca, administrator forum, Warszawa
2110. Marcin Mikołajewicz, programista, Bielsko Biała
2111. Marcin Godzina, uczeń LO, grafik 3D, Gdańsk
2112. Szymon Luszczak, programista, Bielsko-Biała
2113. Piotr Chycki, uczeń LO, Wrocław
2114. Marek Knapczyk, bibliotekarz, Szczecin
2115. Artur Grabiec, wlasciciel firmy, elektronik, informatyk, Sypniewo
2116. Daniel Kulesza, ISP, Karlino
2117. Tomasz Kapelko, chemik, Kraków
2118. Jakub Tomczyk, programista, Zielonka
2119. Łukasz Lejtkowski, UNIX Systems Administrator, Mońki
2120. Paweł Podemski, student fizyki, Chwałowice
2121. Karol Kuczmarski, uczeń LO, programista, Iława
2122. Maciej WIilczyński, uczeń, Jaworzno
2123. Mariusz Waluga, dyżurny ruchu
2124. Igor Rutkowski, uczeń szkoły średniej, Wołomin
2125. Agnieszka Złomańczuk, studentka, Lublin
2126. Jan Jędrychowski, uczeń, Gliwice
2127. Tomasz Raciborski, grafik, Kąty
2128. Michał Martin, student Akademii Ekonomicznej, doradca klienta, Głogów
2129. Piotr Przybylski, uczeń szkoły średniej, Puszczykowo
2130. Jan Garwol, student informatyki, Kraków
2131. Marcin Migawa, pracownik fizyczny, Sypniewo
2132. Piotr Kostrzewa, informatyk, Lublin
2133. Przemysław Krysiak, uczeń, Gdańsk
2134. Michał Gostomski, student, Czempiń
2135. Emilia Łatka, studentka, Nowy Sącz
2136. Dominik Witczak, uczeń, Łódź
2137. Arkadiusz Grzyb, handlowiec, wdrożeniowiec, Lublin
2138. Andrzej Zakrzewski, uczeń, Jelenia Góra
2139. Janusz Mućka, administrator, Warszawa
2140. Artur Rozek, student informatyki, Bogoria
2141. Paweł K., bezrobotny, Ł.
2142. Dr Andrzej Jaremek, nauczyciel, Lublin
2143. Maciej Rudnicki, student, barman, Słupsk
2144. Angelika Nowak, uczennica liceum, Poznań
2145. Robert Wojtaś, asystent, Szczecin
2146. Michał Nazarewicz, student, Legionowo
2147. Andrzej Kretowicz, uczeń, Świdwin
2148. Grzegorz Domagała, programista, Traiskirchen
2149. Piotr Ostrowski, uczeń, Olecko
2150. Andrzej Mleczko, nauczyciel, Tarnów
2151. Piotr Figlarek, student, Wrocław
2152. Krzysztof Domalewski, prezes, programista, Gdańsk
2153. Grzegorz Cieślak, technik informatyk, administrator, Sosnowiec
2154. Marek Tychy, sprzedawca, serwisant komputerów, Gdynia
2155. Sławomir Kaptacz, nauczyciel, Sosnowiec
2156. Maciej Kozłowski, uczeń, Lębork
2157. Krzysztof Rogala, uczeń LO, Warszawa
2158. Andrzej Sułkowski, uczeń, Limanowa
2159. Michał Narwojsz, student informatyki, Kościerzyna
2160. Piotr Roszkowski, uczeń, Żywiec
2161. Krzysztof Buras, marynarz, Skalbmierz
2162. Grzegorz Wojciechowski, uczeń, Więcbork
2163. Łukasz Kędzior, student, Racibórz
2164. Hadrian Węgrzynowski, uczeń, Poznań
2165. Karol Pucyńsko, uczeń, Warszawa
2166. Adam Kasjanowicz, elektronik, Zabłudów
2167. Marcin Wasilewski, informatyk, Gorzów Wielkopolski
2168. Czesław Staszic, uczeń, Warszawa
2169. Łukasz Strzępek, technik elektronik, Sosnowiec
2170. Arkadiusz Miłek, pracownik administracji publicznej, Przemyśl
2171. Piotr Łój, uczeń LO, Biłgoraj
2172. Michał Brzoskniewicz, student, Żory
2173. Radosław Michalczyk, nauczyciel, Koszalin
2174. Tomasz Nitecki, student, Łódź
2175. Sławomir Wowry, informatyk, Cieszyn
2176. Łukasz Berwald, uczeń, Jastrzębie Zdrój
2177. Mateusz Misiewicz, atudent, Gdańsk
2178. Tomasz Urban, student, Przasnysz
2179. Przemysław Tyszko, uczeń LO, Biłgoraj
2180. Michał Szpadzik, student, Warszawa
2181. Krzysztof Janusz, student informatyki, Zamość
2182. Piotr Długosz, uczeń LO, Biłgoraj
2183. Małgorzata Terlikowska, uczennica, Grodzisk Mazowiecki
2184. Marcin Deka, student, Opoczno
2185. Piotrek Nieckula, uczeń LO, Biłgoraj
2186. Sebastian Turzański, student, Zabrze
2187. Jerzy Woldanowski, murarz, Zabrze
2188. Kamil Onisiewicz, magazynier, Słupsk
2189. Piotr Rybiński, student, Zgierz
2190. Rafał Wieczorek, administrator, programista, Szczecin
2191. Michał Górniak, uczeń, Szczecin
2192. Radosław Ryza, student, Olkusz
2193. Piotr Szymański, student, Poznań
2194. Mateusz Kornafel, uczeń, Szczecin
2195. Michał Bartkowiak, student, Leszno
2196. Artur Derecki, elektronik, Lublin
2197. Dorota Orynik, uczeń, Szczecin
2198. Marcin Szwagrzyk, student, Jaworzno
2199. Krzysztof Krasnopolski, pomoc techniczna, Szczecin
2200. Radoslaw Olejniczak, informatyk, Knurów
2201. Adam Koliński, uczeń, Turek
2202. Waldemar Mazur, nauczyciel, Klimontów
2203. Piotr Pawelec, student, Starachowice
2204. Wojciech Terlikowski, student, Grodzisk Mazowiecki
2205. Katarzyna Dziedziczak, projektant, Łódź
2206. Zbigniew Pyzalski, sdministrator, opole
2207. Rafał Klepacz, informatyk - hobbysta, Piotrków Trybunalski
2208. Krzysztof Pawlikiewicz, informatyk, Łask
2209. Piotr Bosiak, student, Łabunie
2210. Jerzy Terlikowski, nauczyciel/ z-ca dyr., GRODZISK MAZOWIECKI
2211. Wojciech Makuch, student, Wola
2212. Paweł Skorupa, student, Gliwice
2213. Marek Buryło, student, Gliwice
2214. Andrzej Staśkiewicz, student, Gliwice
2215. Przemysław Nowak, student, Kalisz
2216. Artur Gniadzik, student, Tarczyn
2217. Paweł Grzechnik, handlowiec, Warszawa
2218. Maciej Walczak, lekarz, Szczecin
2219. Konrad Kosmowski, IT menedżer, Warszawa
2220. Bartek Turło, administrator, Słupsk
2221. Krzysztof Smirnow, kulturoznawca, Warszawa
2222. Łukasz Tuz, student, Wejherowo
2223. Krzysztof Sieniawski, instruktor nurkowania, Warszawa
2224. Zygmunt Bilczyński, bezrobotny, Warszawa
2225. Marek Kluz, mediengestalter, selbstaendig, Reutlingen
2226. Piotr Potera, projektant w branży IT, Łódź
2227. Mariusz Makowski, student, Warszawa
2228. Michał Ludwicki, student, Łódź
2229. Kamil Trzciński, uczeń, Pułtusk
2230. Jakub Kałuża, student, Szczecin
2231. Małgorzata Sternal, studentka, Szczecin
2232. Szymon Janc, student informatyki, Leszno
2233. Piotr Prokop, student
2234. Marcin Piebiak, student, Lublin
2235. Michał Bodek, student, Lublin
2236. Kamila Krupa, student, Lublin
2237. Adrian Furga, bezrobotny, Tychy
2238. Artur Urbaniak, automatyk, Lubsko
2239. Roman Krzystyniak, technik, informatyk, specjalista ds. technicznych, Lubin
2240. Krystian Kulik, uczeń, administrator, Ustka
2241. Roman Standzikowski, informatyk, stażysta, Szczecin
2242. Wojciech Giel, urzędnik, Radomsko
2243. Krzysztof Giel, menager, Mikołów
2244. Teresa Giel, księgowa, Mikołów
2245. Marek Korabik, chemik, Spytkowice
2246. Wojciech Sychut, informatyk, Lublin
2247. Andrzej Skrzypczak, Informatyk, Radom
2248. Maciej Grabiec, student, Katowice
2249. Marcin Oziębło, prezes, Łuków
2250. Michał Lisiak, student, Kraków
2251. Maciej Fijałkowski, student, Przemyśl
2252. Krystian Kamiński, student, Paczków
2253. Jarosław Hababicki, handlowiec, Poznań
2254. Katarzyna Setlak, specjalista ds. sprzedaży, Suchy Las
2255. Cezary M. Kruk, redaktor prowadzący CHIP Special Linux, Wrocław
2256. Jakub Kowalski, student, Wrocław
2257. Adam Richter, inżynier telekomunikacji, Olsztyn
2258. Łukasz Dudek, uczeń, Krakow
2259. Paweł Sołtysiak, uczeń, Świnoujście
2260. Michał Łukowicz, student, Skawina
2261. Tomasz Bosak, inżynier oprogramowania, Jaworzno
2262. Andrzej Kozioł, programista, Wrocław
2263. Leszek Madeja, inżynier elektronik, Olsztyn
2264. Grzegorz Kurzydło, inżynier systemów teleinformatycznych, Kraków
2265. Paweł Cieślak, student, warszawa
2266. Edmund Kasprzak, uczeń, Wrocław
2267. Jarosław Walczak, uczeń, informatyk, Kamień Pomorski
2268. Piotr Wąsik, informatyk, analityk systemów, Ostrowiec Świętokrzyski
2269. Marcin Kraszewski, programista, student e-biznesu, Gdynia
2270. Łukasz Lubosz, infomatyk, programista aplikacji internetowych, Katowice
2271. Wojciech Rydzkowski, inżynier elektronik, Chojnice
2272. Zbigniew Kochański, administrator, Sokółka
2273. Marcin Bara, programista, Warszawa
2274. Rafał Mazurek, uczeń, Przeźmierowo
2275. Remigiusz Mrozek, programista, Toruń
2276. Zbigniew Kwieciński, analityk, projektant (informatyka), Bargłów Kościelny
2277. Krzysztof Sitkowski, informatyk (analityk), Ostróda
2278. Rafał Świętochowski, Samodzielny Inspektor ds Informatyki, Słupsk
2279. Mariusz Hanuszczak, inżynier systemowy, Gorzów Wielkopolski
2280. Piotr Kruger, specjalista ds. marketingu, Poznań
2281. Paweł Środa, dyrektor handlowy, Dąbrowa Górnicza
2282. Jakub Zabłocki, student, Terespol
2283. Mariusz Kukawski, student, Barlinek
2284. Tomasz Gajc, student, Słupno
2285. Radosław Marek, Informatyk, Warszawa
2286. Marek Hryniewiecki, inżynier mechanik, Zgorzelec
2287. Jan Małys, technolog produkcji, Wrocław
2288. Joanna Hryniewiecka, referent d/s eksportu, Bolesławiec
2289. Piotr Gliniecki, administrator, Warszawa
2290. Krzysztof Berger, administrator sieci komputerowej, Brzeg Dolny
2291. Sławomir Zoń, nauczyciel, Limanowa
2292. Janusz Bałuka, informatyk, główny specjalista, Kraków
2293. Daniel Parot, fizyk, Rudziczka
2294. Robert Frąszczak, konstruktor projektant, Ostrów Wielkopolski
2295. Jaroslaw Karbowski, Administrator, Tychy
2296. Andrzej Butrym, inżynier systemowy, Poznań
2297. Rafał Kubiak, uczeń, Warszawa
2298. Janusz Krupski, webdeveloper, Wrocław
2299. Paweł Petryszyn, inżynier, Mieroszów
2300. Mariusz Domagała, uczeń liceum, Łódź
2301. Marek Mikołajczyk, administrator sieci, programista, Poznań
2302. Derda Dariusz, komstruktor-automatyk, Słupsk
2303. Krzysztof Babendych, Grafik komputerowy, Poznań
2304. Sylwester Pietrzak, analityk IT, Warszawa
2305. Dawid Harsze, specjalista ds controllingu, Poznań
2306. Jakub Grobelny, administrator sieci komputerowej, Borówno
2307. Paweł Tanaś, administrator sieci, Jaworzno
2308. Jacek Firlik, analityk, informatyk, Poznań
2309. Łukasz Martun, bezrobotny, Ostrowiec Św.
2310. Jan Polak, student, Poznań
2311. Łukasz Lesiński, inżynier mechanik, Wrocław
2312. Marcin Klessa, informatyk, nauczyciel ZSOiP w Wolsztynie
2313. Łukasz Korbasiewicz, uczeń, Katowice
2314. Bartosz Wójcicki, Wołomin
2315. Łukasz Kubacki, księgowy, specjalista ds. finansów i kadr, Głogów
2316. Paweł Szubert, student, Poznań
2317. Gracjan Zjac, spec.ds.produkcji, Elbląg
2318. Adam Małkowski, konstruktor, Elbląg
2319. Marcin Sodkiewicz, uczeń, Wrocław
2320. Roman Woch, elektronik, informatyk, administrator sieci, Puławy
2321. Maciej Ulatowski, student, Poznań
2322. Tomasz Kubacki, Poznań
2323. Krzysztof Debski, inżynier projektu, Kielce
2324. Wojciech Banaś, student, Radzionków
2325. Grzegorz Fugiel, student informatyki, Goleniów
2326. Kamil Kraśnik, programista, Warszawa
2327. Łukasz Musialski, project manager, Kraków
2328. Bartłomiej Niedziela, specjalista IT, Bytom
2329. Piotr Kryger, student, Koziegłowy
2330. Piotr Wierzcholski, uczeń liceum, Braniewo
2331. Adrian Biela, uczeń, Katowice
2332. Marcin Gasperowicz, uczeń liceum, Piła
2333. Piotr Biały, przedsiębiorca, Goczałkowice Zdrój
2334. Filip Majtyka, tester oprogramowania, Tychy
2335. Michał Nowak, student, Konin
2336. Adam Grobelniak, kierownik BOK, Zabrze
2337. Daria Walukiewicz-Chrząszcz, adiunkt, Uniwersytet Warszawski
2338. Andrzej Szombierski, student informatyki, Kraków
2339. Dariusz Rajchel, spec. Ochrony Środowiska, Dukla
2340. Sebastian Wygralak, słuchacz studium policealnego, Wrocław
2341. Adrian Ziółkowski, student, Woźniki
2342. Wojciech Konieczka, analityk IT, Poznań
2343. Maciej Płanak, informatyk, Pszczyna
2344. Joanna Skoczna, student, Lwówek Śląski
2345. Sergiusz Paprzycki, student, Wałcz
2346. Anna Pietruniewicz, geolog, Lwówek Śląski
2347. Mirek Trzópek, prawnik, Limanowa
2348. Zbigniew Kowalski, informatyk, Łódź
2349. Andrzej Bernaciak, student, Krotoszyn
2350. Szymon Winiarz, doktorant, Poznań
2351. Radek Michal, programista, Poznan
2352. Artur Bitner, student, Szczecin
2353. Tomasz Lacki, student, Blachownia
2354. Ewa Nowicka, studentka informatyki, Częstochowa
2355. Paweł Warczyński, uczeń, Wronki
2356. Marek Szmyd, Słupsk
2357. Przemysław Król, student, Stargard Szczeciński
2358. Cezary Nietupski, programista, Białystok
2359. Marcin Wójcik, technik telekomunikacji, Katowice
2360. Piotr Cichosz, student, Gorzów Wielkopolski
2361. Juliusz Ćwiąkalski, student informatyki, Środa Śląska
2362. Tymoteusz W., uczeń, Gdańsk
2363. Zbigniew Bazior, syndyk, Warszawa
2364. Marek Kosiński, rencista, Bydgoszcz
2365. Robert Frączek, student, Jaworzno
2366. Joanna Stacewicz, uczennica, Gdańsk
2367. Marek Hetmański, Ciechanów
2368. Henryk Kwiatek, informatyk, Morąg
2369. Dr inż. Janusz Opiła, adiunkt, Kraków
2370. Katarzyna Reszel, studentka, Gdansk
2371. Michał Kupczyk, informatyk, Gorzów
2372. Piotr Kacprzak, programista, Warszawa
2373. Dr Kornel Ujejski, psycholog, Kraków
2374. Aleksandra Żebrowska, inżynier marketingu i zarządzania, pracownik agencji reklamowej, Warszawa
2375. Dr inż. Wojciech Sobieski, pracownik naukowo-dydaktyczny, Olsztyn
2376. Łukasz Mrożkiewicz, student informatyki, Wrocław
2377. Marek Markiewicz, informatyk, Bydgoszcz
2378. Marcin Sadzyński, uczeń, 2 klasa technikum, profil Technik Elektronik
2379. Joanna Tokarska-Bakir, Uniwersytet Warszawski i Collegium Civitas
2380. Michal Partyka, student 4-go roku stosunków międzynarodowych
2381. Wojciech Ściesiński, administrator, Bydgoszcz
2382. Łukasz Uliasz, student KUL
2383. Rafał Podeszwa, chemik/fizyk, University of Delaware
2384. Zbigniew Walaszek, handlowiec
2385. Marcin Kołodyński, programista, uczeń Linuksa
2386. Maciej Szumski, pomocnik konserwatora rzeźby i elementów architektonicznych w Muzeum Łazienki Królewskie
2387. Grzegorz Ostrowski, informatyk, Bydgoszcz
2388. Agata Rogoś, krytyk sztuki, Instytut Sztuki Wyspa, Gdańsk
2389. Mateusz Cholewa, uczeń technikum elektronicznego
2390. Rafał Bentkowski, student
2391. Tomasz Tomkowiak, administrator/programista, Trzcianka
2392. Paweł Lenarcik, student SGH w Warszawie
2393. Maciej Miasik, twórca gier komputerowych, Detalion
2394. Włodzimierz Gogloza, asystent na Wydziale Prawa i Administracji UMCS
2395. Tomasz Tarczyński, administrator systemów UNIX, Wroclaw
2396. Ania Szwajgier, Kraków
2397. Andrzej Banasiak, student informatyki na Politechnice Łódzkiej
2398. Rafał Bryk, student informatyki
2399. Paweł Rymaszewski, student informatyki
2400. Jakub Szyszkowski, student
2401. Jan Kurek, student, UJ
2402. Sergiej Riaguzow, student informatyki, Politechnika Wroclawska,
2403. Tadeusz Kowalik
2404. Marcin Świerczyński, informatyk, Warszawa
2405. Katarzyna Bratkowska, WSD, Warszawa
2406. Florian Nowicki
2407. Prof. Zygmunt Bauman, Uniwersytety Leeds i Warszawski
2408. Marcin Wojdyna, telemarketer, redaktor naczelny magazynu niekoniecznie kulturalnego Nihuyah.com
2409. Adam Gołębiowski, student WEiTI Politechniki Warszawskiej, Zielonka
2410. Jarek Piekoszewski, student informatyki, Politechnika Opolska
2411. Marcin Adamski, elektronik hobbysta, student informatyki na Politechnice Opolskiej
2412. Przemysław Czapliński, filolog, nauczyciel akademicki, Instytut Filologii Polskiej UAM w Poznaniu
2413. Cezary Michalski, pisarz
2414. Mariusz Sieniewicz, pisarz
2415. Prof. Michał Głowiński, Instytut Badań Literackich PAN
2416. Prof. Jan Barcz, kierownik Katedry Prawa Europejskiego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
2417. Joanna Warsza, teatrolożka, producentka teatralna
2418. Grzegorz Adamus, student, Katowice
2419. Maria Dzień, rencistka, Dąbrowa Górnicza
2420. Jarosław Nowak, programista, Działoszyn
2421. Roman Lepich, technik elektroniki, Zdzieszowice
2422. Paweł Babisz, uczeń, Jaworzno
2423. Jarosław Pietrzak, student, Katowice
2424. Bartosz Jurczyński, uczeń, Piekary Śląskie
2425. Jarosław Pietrzak, student, Katowice
2426. Iwona Kot, uczeń, Świętochłowice
2427. Ewelina Nowak, uczeń, Świętochłowice
2428. Daniel Ośko, student, Nowe
2429. Radosław Pociecha, student studiów doktoranckich z matematyki na UJ, Tarnów
2430. Bartosz Demczuk, student, Kozienice
2431. Andrzej Dyjak, uczeń, Jastrzębie Zdrój
2432. Janusz Moroz, technik leśnik, Szamotuły
2433. Jolanta Spyrczak, nauczyciel, Jastrzębie Zdrój
2434. Monika Kordula, uczeń, Kozienice
2435. Jakub Kołodziejczyk, uczeń, Konin
2436. Jarosław Pelczar, student, Tarnowiec
2437. Beata Skrabalak, uczeń, Dąbrowa Górnicza
2438. Oskar Jakubowski, student, Koszalin
2439. Tomasz Siedlarski, student, Krapkowice
2440. Tomasz Kobiela, student, Poznań
2441. Zenon Kowalski, Górnik, Kozliki
2442. Marek Wilk, uczeń, Oświęcim
2443. Marek Gronowski, handlowiec/kopywriter, Kraków
2444. Mariusz Szarszaniewicz, technik informatyk, Gliwice
2445. Arkadiusz Wierzbicki, student, Warszawa
2446. Maciej Urbanowicz, uczeń, Suwałki
2447. Grzegorz Ciuman, student, Wołów
2448. Emil Szymecki, uczeń, Krotoszyny
2449. Jakub Jadwiszczak, uczeń, Józefów
2450. Łukasz Moksiewicz, student, Krapkowice
2451. Michał Półrolniczak, uczeń, Poznań
2452. Przemyslaw Jeziorski, doktorant, Gdynia
2453. Karol Aleksandrowicz, uczeń, Gdynia
2454. Kamil Basiak, nauczyciel, Warszawa
2455. Bartłomiej Piotrowski, student, Poznań
2456. Michał Bień, prawnik, Ostrowiec Św.
2457. Łukasz Płachta, student, Dąbrowa Górnicza
2458. Janusz Madejski, projektant systemów informatycznych, Zielonki
2459. Piotr Staliński, uczeń, Dąbrowa Górnicza
2460. Marcin Niemiec, Uczeń ZSO nr 3, Katowice
2461. Mateusz Karbowski, uczeń, Działdowo
2462. Tomek Duszyński, uczeń, Jelenia Góra
2463. Tomasz Kubacki, informatyk, Opatówek
2464. Marcin Cichocki, uczeń, Łomża
2465. Tomasz Kendzia, uczeń, Darłowo
2466. Jan Swadźba, Uczen, Gostyń
2467. Dawid Humbla, uczeń, Przeźmierowo
2468. Krzysztof Mianecki, uczeń, Gdańsk
2469. Sylwia Świątek, studentka, Sulechów
2470. Michał Sobiech, uczeń, Warszawa
2471. Jędrzej Jelinek, uczeń, Żnin
2472. Tomasz Szypenbejl, student, Skawina
2473. Krzysztof Woyke, student informatyki, Gdynia
2474. Daniel Chojnowski, uczeń, Łomża
2475. Tomasz Styczeń, kierownik zespołu przedstawicieli handlowych, Olsztyn
2476. Michał Gałka, uczeń, Kędzierzyn-Koźle
2477. Michał Mnich, informatyk, Kędzierzyn-Koźle
2478. Wioletta Dzień, student, Dąbrowa Górnicza
2479. Krzysztof Panek, nauczyciel, Kędzierzyn-Koźle
2480. Maciej Kozłowski, student, Kędzierzyn-Koźle
2481. Marcin Konicki, informatyk, Warszawa
2482. Maciej Paszta, student informatyki, Bydgoszcz
2483. Artur Iwański, student, Sopot
2484. Dariusz Gadomski, student, Kielce
2485. Mariusz Górski, uczeń, Gdańsk
2486. Marcin Leman, uczeń, Rumia
2487. Marcin Adamowicz, uczeń, Gdańsk
2488. Marcin Zgórecki, student informatyki, Swarzędz
2489. Marek Balcerzak, uczeń, Zgierz
2490. Mariusz Adamczewski, informatyk, Włocławek
2491. Maciej Rutkowski, uczeń, Dąbrowa Górnicza
2492. Dariusz Pławecki, uczeń, Kraków
2493. Michał Ciołkowski, farmaceuta, Łódź
2494. Daniel Ujdak, pracownik biurowy, Dąbrowa Górnicza
2495. Tomasz Szymczak, informatyk, Gdynia
2496. Janusz Neubauer, technik telekomunikacji - student V roku telekomunikacji / instruktor, Bargłówka
2497. Tomasz Stefański, uczeń, Teresin
2498. Michał Tobolewski, uczeń, Golub-Dobrzyń
2499. Karolina Budzan, uczeń, Nowa Sól
2500. Tomasz Karoń, nauczyciel, Częstochowa
2501. Krystian Garliński, uczeń, Chrzanów
2502. Paweł Szymański, uczeń, Teresin
2503. Jakub Bocheński, student, Poznań
2504. Leszek Jakubowski, student informatyki na Politechnice Poznanskiej, Pila
2505. Maciej Zelek, uczeń, Kraków
2506. Bartłomiej Kwieciński, student AGH, Świdnik
2507. Piotr Stolc, administrator, programista, Gdynia
2508. Bruno Hrymniak, uczeń, Sławno
2509. Mateusz Oklejewicz, uczeń, Żary
2510. Rafał Wieczorek, uczeń, Ruda Śląska
2511. Michalina Łozińska, studentka, Sopot
2512. Aleksander Wałęski, uczeń, Pabianice
2513. Robert Hajnsz, uczeń, Ruda Śląska
2514. Tomasz Rybiński, uczeń, Białystok
2515. Sebastian Olejniczak, asystent, Lubraniec
2516. Piotr Mężydło, uczeń, Białystok
2517. Dawid Zawadzki, student, Korsze
2518. Grzegorz Greń, uczeń, Korsze
2519. Krzysztof Rzuczkowski, dyrektor, Gdańsk
2520. Paweł Katarzyński, serwisant / informatyk, Mielec
2521. Wojciech Kozłowski, technik informatyk, Poznań
2522. Jacek Libon, administrator sieci, Rumia
2523. Rafał Jędruszek, uczeń, Bełchatów
2524. Paweł Halicki, uczeń, Wasilków(Bialystok)
2525. Piotr Biernat, uczeń, Gliwice
2526. Michał Gierczycki, uczeń, Dąbrowa Górnicza
2527. Radosłwa Bukała, uczeń szkoły policealnej, bezrobotny, Rzeszów
2528. Robert Zajda, student, Radom
2529. Iwona Możdżeń, uczeń, Kraczkowa
2530. Michał Tarkowski, uczeń, Gdynia
2531. Remigiusz Modrzejewski, uczeń, Gdynia
2532. Michał Szewczyk, uczeń, Działoszyn
2533. Michał Krukowski, uczeń, Barczewo
2534. Jakub Tomski, uczeń, Częstochowa
2535. Karol Nazaruk, uczeń, Barczewo
2536. Sylwia Gładysz, uczeń, Pajęczno
2537. Adam Rudziński, doktorant, Warszawa
2538. Karina Stachurska, uczennica, Reszel
2539. Marcin Konieczny, inspektor d/s prawnych, Szczyty
2540. Paweł Zastawski, student, Legnica
2541. Prof. Łukasz Orłowski, wykładowca, Legnica
2542. Łukasz Adamczyk, uczeń, Częstochowa
2543. Krzysztof Turek, grafik komputerowy, Łódź
2544. Jarek Koplomnie, inzynier, Wrocław
2545. Katarzyna Piekło, studentka, Garfield, NJ
2546. Tomasz Łukaszewicz, student, Łódź
2547. Paula Maleszka, księgowa, Wrocław
2548. Andrzej Kamiński, informatyk, Stary Brus
2549. Baltazar Bieniek, Płock
2550. Iwona Rykowska, uczennica, Olsztyn
2551. Paula Bajdor, doradca, Częstochowa
2552. Maria Kaszczyc, uczennica, Legnica
2553. Witold Świtek, inżynier, Ostrowiec
2554. Michał Malinowski, student informatyki, Kwidzyń
2555. Łukasz Celeban, programista, Poraj
2556. Tomasz Wysocki, uczeń, Siedlce
2557. Marcin Albecki, administrator sieci, Gdynia
2558. Konrad Jopek, uczeń, Bochnia
2559. Marek Klon, uczeń, Bluszczów
2560. Maciej Milczarek, nauczyciel, Łowicz
2561. Artur Jaskólski, Uczeń, Ustka
2562. Zbigniew Kempczyński, administrator sieci, Brodnica
2563. Mateusz Miliński, student, Szczawno Zdrój
2564. Marek Kuter, informatyk, Ruszki
2565. Marek Werstak, Student Wirtschaftsinformatik, Dresden
2566. Paweł Ruta, programista, Wrocław
2567. Aleksandra Rydzyńska, uczennica, Pabianice
2568. Dawid Janiak, Gorzów
2569. Maciej Harasymczuk, programista, uczeń, Swarządz
2570. Łukasz Łukowski, student, Gdańsk
2571. Jan Harajda, ekonomista, Poznań
2572. Adrian Wróbel, student, Zwoleń
2573. Tomasz Zapłaciński, uczeń, Sieniawa
2574. Zbigniew Kulesza, informatyk/policjant, Białystok
2575. Lesław Jankowiak, informatyk/administrator, Grudziądz
2576. Krzysztof Sibilski, informatyk, Wroclaw
2577. Witold Wasilewski, uczeń, Strzyżów
2578. Robert Gerus, uczeń, Wejherowo
2579. Andrzej Czerniak, uczeń, Trawniki
2580. Sławomir Szweda, administrator, Tuchola
2581. Mateusz Szultka, programista, administrator, uczeń, Brusy
2582. Łukasz Kowalski, uczeń, Toruń
2583. Radosław Kołtys, Poznań
2584. Jarosław Hładysz, uczeń, Toruń
2585. Piotr Krzemiński, uczeń, programista, Płock
2586. Artur Mejsak, operator obrazu, Białystok
2587. Marcin Binkowski, serwisant programista, Mosina
2588. Jan Kożuchowski, uczeń, Warszawa
2589. Jarosław Wałaszek, uczeń, Tarnów
2590. Marcin Lądyczkowski, student, Szczecin
2591. Błażej Gruszka, student, Strzelce Opolskie
2592. Dariusz Siedlecki, uczeń, Warszawa
2593. Radosław Miszczak, Student, Krasnystaw
2594. Jakub Krężel, uczeń, Szczecin
2595. Rafał Kondrat, finansista, Białystok
2596. wpis usuniety
2597. Arkadiusz Golba, uczeń elektronik, Jarosław
2598. Wojciech Eichert, student, Poznań
2599. Waldemar Kurzyński, inż. systemowy, Poznań
2600. Monika Nowak, studentka, Grodzisk Wlkp
2601. Paweł Janosz, menedżer systemu i informacji, Wrocław
2602. Grzegorz Pietkiewicz, programista, administrator, Wrocław
2603. Michał Błaszczak, uczeń, Ruda Śląska
2604. Mateusz Wojtkowski, student, Lublin
2605. Krzysztof Łochwinowicz, uczeń, Kłodawa
2606. Michał Gąciarz, student, Siewierz
2607. Dominik Szopa, student, Chrzanów
2608. Rafał Brandys, kierownik, Warszawa
2609. Piotr Poźniak, uczeń, Poznań
2610. Ireneusz Kurek, pracownik biurowy, Kraków
2611. Krzysztof Charusta, student, Wrocław
2612. Ania Guzik, uczeń, Kraków
2613. Krzysztof Parjaszewski, student, Gliwice
2614. Mikołaj Górski, informatyk/administrator sieci, Jelenia Góra
2615. Alfred Miemczyk, pracownik biurowy/student, Barcin
2616. Piotr Janowicz, student, Częstochowa
2617. Jakub Dobrowolski, student, Wałbrzych
2618. Mateusz Gąsior, uczeń, Słupsk
2619. Łukasz Pasiński, student, Działoszyn
2620. Miłosz Pilch, student, Sędziszów Młp.
2621. Kamil Ziejewski, student, Biała podlaska
2622. Sławomir Walkowiak, student, Wałbrzych
2623. Krzysztof Koza, administrator, Kraków
2624. Jacek Wójcik, uczeń, Alwernia
2625. Krzysztof Wilkos, uczeń, Mińsk Mazowiecki
2626. Damian Piątkowski, student, Staszów
2627. Mariusz Kasprzak, uczeń II Klasy Gimnazjum, Katowice
2628. Justyna Ziejewska, studentka informatyki, Biała Podlaska
2629. Dominik Guzowski, informatyk, Stalowa Wola
2630. Przemysław Bojczuk, student, Lublin
2631. Marcin Dybowski, student, Gliwice
2632. Maciej Tomaka, student, Świebodzin
2633. Adrian Brański, student, Białystok
2634. Adam Poręcki, żołnierz zawodowy, Sieradz
2635. Jakub Łuczyk, uczeń, Kańczuga
2636. Łukasz Krysiak, student, Piotrkow Tryb.
2637. Łukasz Łazarecki, student, Łapy
2638. Mariusz Czeluśniak, Skawina
2639. Dawid Bieńkowski, student, Skawina
2640. Łukasz Biedrycki, student, Białystok
2641. Daniel Marynowicz, uczeń technikum, Białystok
2642. Michał Czarkowski, Białystok
2643. Paweł Huber, uczeń, Zabrze
2644. Maciej Marcinkowski, uczeń, Świdnica
2645. Jakub Flis, uczeń, Białystok
2646. Łukasz Miarecki, uczeń, Jędrzejów
2647. Andrzej Myśliwy, programista, Zawada
2648. Krystian Skrzypczyk, student, Małogoszcz
2649. Maciej Tomczak, student, Białystok
2650. Jacek Każmierczak, rencista, Łask
2651. Bartłomiej Zacharski, administrator / student, Poznań
2652. Andrzej Pająk, Student, Katowice
2653. Kamil Sadowski, uczeń, Łask
2654. Paweł Chmielnicki, student, Skarzysko-Kamienna
2655. Grzegorz Nowicki, magazynier, Białystok
2656. Piotr Szmyd, student, Skawina
2657. Marcin Gwiazda, informatyk, Raszyn
2658. Marlena Kropidłowska, studentka, Łódź
2659. Dominik Kwiatkowski, uczeń, Ozorków
2660. Piotr Aleksander Wojdak, gimnazjalista, Warszawa
2661. Krzysiek Idzikowski, uczeń, Radom
2662. Jacek Dąbek, student, Radom
2663. Piotr Wojdak, uczeń, Warszawa
2664. Jakub Krajniak, uczeń, Gołańcz
2665. Łukasz Banasiak
2666. Jakub Mitak, student, Radom
2667. Rafał Szymański, student, Radom
2668. Jacek Skirzyński, uczeń, Stargard Szczeciński
2669. Wojciech Zając, uczeń, Trzebinia
2670. Tomasz Radziszewski, informatyk, Kraków
2671. Mateusz Łoś, uczeń, Konin
2672. Ernest Gałan, student, Kraśnik
2673. Łukasz Rembisz, student, Radom
2674. Piotr Poźniak, uczeń, Racula
2675. Paweł Konopiński, inspektor, Nowa Sól
2676. Marek Cyms, informatyk, Starogard Gdański
2677. Dorota Narloch, technik ekonomista, Starogard Gdański
2678. Paweł Skrzypczyk, student, Radom
2679. Adrian Swarzyński, student, Hecznarowice
2680. Kamil Kajczyński, student, Nidzica
2681. Sebastian Cudzch, kierownik, Radom
2682. Michał Staruch, student, Zabór
2683. Tomasz Mikołajczak, technik radiowy, Śrem
2684. Sebastian Swęd, informatyk, Szczecin
2685. Marcin Przypyszny, student, Katowice
2686. Waldemar Gałek, wolny zawód, Tomaszów Maz,
2687. Mariusz Rogut, uczeń, Sieradz
2688. Cezary Szachewicz, student, Siedlce
2689. Wojciech Tomasiak, student informatyki, Katowice
2690. Łukasz Wiśniewski, student, Warszawa
2691. Maciej Stanilewicz, emeryt, Legionowo
2692. Zdzisław Łebowski, informatyk, Wrocław
2693. Krzysztof Bezdziecki, Informatyk/Specjalista d/s technicznych, Białystok
2694. Maciej Klasa, informatyk, Bieruń
2695. Dr Piotr Zwolan, Gdańsk
2696. Łukasz Gierek, student, Radom
2697. Dariusz Sokolnik, uczeń, Ustka
2698. Piotr Maciej Włodarski, socjolog, Ostrowiec
2699. Krzysztof Kulawiak, administrator sieci, Lublin
2700. Maciej Preiss, uczeń, Ustka
2701. Tomasz Przedmojski, uczeń, Gryfino
2702. Paweł Stańczuk, student, Siedlce
2703. Sylwia Leissner, uczennica, Grębocice
2704. Marcin Mikielewicz, administrator sieci, Białystok
2705. Fabian Szlufarski, uczeń, Głogów
2706. Agata Blok, uczennica, Grębocice
2707. Mateusz Kucharski, uczeń, Glogow
2708. Krzysztof Juzaszek, student, Miechów
2709. Michał Górski, uczeń, Głogów
2710. Przemek Grochocki, student, Działdowo
2711. Mateusz Maciaszek, uczeń, Głogów
2712. Marek Kamiński, student, Karczew
2713. Kamil Kieda, student, Białystok
2714. Izydor Nowakowski, pracownik hotelu / recepcja, Zamość
2715. Mikołaj Michalik, uczeń, Gdynia
2716. Michał Waśkiewicz, uczeń, Białystok
2717. Jędrzej Molczyk, student, Warszawa
2718. Maciej Wajcht, student informatyki, Złotniki
2719. Paweł Sibiga, przedsiębiorca, Stalowa Wola
2720. Tomasz Unger, student, Gdansk
2721. Paweł Dziergas, uczeń, Bielsko-Biała
2722. Wojciech Jaromin, student, Bieruń
2723. Piotr Dynak, student, Tychy
2724. Krzysztof Magda, uczeń, Serock
2725. Janusz Syrytczyk, administrator, Węgry
2726. Jakub Koba, student, Bielsko-Biała
2727. Kamil Świenc, student, Białystok
2728. Tobiasz Rzeźnik, uczeń, Wleń
2729. Bartosz Bartczak, uczeń, Gryfino
2730. Tomasz Mikołajewski, administrator, Kraków
2731. Michal Cukierman, uczeń, Supraśl
2732. Aaron Oleksiak, Chodzacy do szkoly/popychadlo, Warszawa
2733. Krzysztof Niedźwiedzki, student, Konin
2734. Przemysław Słomiański, informatyk, administrator, Grudziądz
2735. Grzegorz Różański, student informatyki, Nowy Targ
2736. Michał Jankielewicz, student, Ostrów Wlkp
2737. Jędrzej Sobański, student, Poznań
2738. Paweł Błażejewicz, student, Poznań
2739. Sebastian Sokół, technik informatyk, grafik komputerowy, Bieruń
2740. Wojciech Zuziak, nauczyciel, Bielsko-Biała
2741. Marcin Romaniszyn, student, Konin
2742. Michał Gleczman, psycholog, administrator sieci, Oświęcim/Warszawa
2743. Paweł Skwara, uczeń, Zabrze
2744. Mariusz Kaczmarczyk, administrator sieci komputerowej, Warszawa
2745. Marta Gleczman, studentka, Oświęcim
2746. Marcin Wójcik, informatyk, Świętochłowice
2747. Marcin Trzaska, informatyk, programista, Dobczyce
2748. Kacper Jurak, student, Gdańsk
2749. Robert Borowica, mechanik-zgrzewacz, Gliwice
2750. Piotr Rojek, sprzedawca, serwisant, Leżajsk
2751. Szymon Piątkowski, technik mechanik, automatyk i informatyk, technik BHP, Gdańsk
2752. Iga Zwierzycka, uczennica, Nowa Sól
2753. Michał Kłyk, specjalista ds. handlowych, Chrzanów - Balin
2754. Marcin Wielocha, programista/analityk, Warszawa
2755. Piotr Lesz, uczeń, Elbląg
2756. Krzysztof Faryński, informatyk, Szczecin
2757. Roman Szustek, menadrżer do spraw rozwoju sieci TELEBONUS, Zakopane
2758. Rafał Jobczyński, student, Toruń
2759. Jan Krawczyński, uczeń, Warszawa
2760. Paweł Kud, przedstawiciel handlowy/student, Jarosław
2761. Leszek Kluczka, informatyk, Szczecinek
2762. Zdzisław Ollesz, specjalista d/s środków produkcji, Bełchatów
2763. Grzegorz Bunda, student, Przemyśl
2764. Tomasz Borusewicz, informatyk, Wrocław
2765. Wojciech Hoszek, nauczyciel, Stanowice
2766. Łukasz Banach, informatyk, Toruń
2767. Konrad Nieradka, uczeń, Przemyśl
2768. Mariusz Rosiński, informatyk, Pruszcz Gdański
2769. Andrzej Pacan, rencista, Zwoleń
2770. Karolina Buksa, uczennica, Przemyśl
2771. Maciej Bereś, uczeń, Przemyśl
2772. Szymon Łupicki, uczeń, Kluczbork
2773. Daniel Bunda, uczeń, Przemyśl
2774. Grzegorz Gwiazda, student, Chojnów
2775. Marek Szamlicki, administrator sieci / student, Wrocław
2776. Szymon Kaczan, uczeń, Solec Kujawski
2777. Sebastian Pogorzelski, student, Częstochowa
2778. Maciej Borocki, rencista, Przemyśl
2779. Bartosz Zając, uczeń, Toruń
2780. Rafał Dzioba, uczeń, Opatów
2781. Jarosław Kaźmierczak, student, Konstantynów Łódzki
2782. Arkadiusz Kulesza, informatyk, Warszawa
2783. Wojciech Hamerski, student, Chojnice
2784. Rafał Barczyński, student informatyki, Łódź
2785. Bartosz Twardak, uczeń, Przemyśl
2786. Filip Zieliński, uczeń, Szczecin
2787. Rafał Ratajczak, uczeń, Konin
2788. Cezary Gonera, ekonomista-informatyk, Częstochowa
2789. Jan Rochon, informatyk, Toruń
2790. Marek Kożuchowski, student/magazynier, Gdańsk
2791. Remigiusz Witkowski, elektronik, Gdynia
2792. Artur Grącki, student, Warszawa
2793. Grzegorz Górnisiewicz, informatyk, Jabłonka
2794. Marcin Kucharski, uczeń, Przemyśl
2795. Tomasz Kozłowski-Korte, student, Lubliniec
2796. Maciej Dresler, student, Ślesin
2797. Wojciech Salwach, policjant, Bełchatów
2798. Tomasz Wojnowski, uczeń, Brodnica
2799. Romek Nederman, emeryt, Älta
2800. Maciej Kożuch, administrator/programista, Łuków
2801. Przemysław Siedlaczek, student, Katowice
2802. Dariusz Wojtasik, konstruktor, Sosnowiec
2803. Ewa Ślusarczyk, lektor języka angielskiego, Zielona Góra
2804. Andrzej Wiczenbach, projektant, Elbląg
2805. Tomasz Maciewicz, Informatyk, Przemyśl
2806. Mateusz Papiernik, uczeń, Łódź
2807. Paweł Franke, konsultant-sprzedawca, Gliwice
2808. Michał Mańczyński, pracownik dziekanatu, Katowice
2809. Patryk Pionke, student Politechniki Gdakiej / ISP, Sopot
2810. Krzysztof Pyrc, kierowca, Sępólno Krajeńskie
2811. Wojciech Król, uczeń, Mazańcowice
2812. Marek Giera, pracownik biurowy, Tarnobrzeg
2813. Błażej Zając, specjalista ds. handlowych, Toruń
2814. Dominik Okuniewicz, bezrobotny, Milicz
2815. Jakub Płoszczyca, student, Myślenice
2816. Arek Płonka, uczeń, Rybnik
2817. Przemysław Kunysz, konstruktor, Brzeg
2818. Damian Payska, uczeń, Lukow
2819. Maciej Józiewicz, uczeń, Łódź
2820. Ewa Świerczyńska, matematyk, Lwówek Śląski
2821. Marcin Święty, administrator sieci, Rybnik
2822. Emilia Świerczyńska, uczennica, Lwówek Śląski
2823. Bogdan Sowa, technik elektronik, Brzesko
2824. Cuma Tyszkiewicz, student, Gliwice
2825. Dawid Ratajczak, uczeń, Konin
2826. Daniel Salostowicz, przedsiębiorca, Piekary Śląskie
2827. Krzysztof Labiak, informatyk, Poznań
2828. Agnieszka Pukaczewska, studentka Politechniki Poznańskiej
2829. Dawid Federowicz, dziennikarz, Ożarów Mazowiecki
2830. Jarosław Kłopotek, student, Lubartów
2831. Seweryn Kostka, informatyk, Cieszyn
2832. Marcin Kruglik, operator maszyny, Tomaszów Bol.
2833. Anna Wis, sprzedawca, Wrocław
2834. Michał Krzemieniewski, uczeń, Łódź
2835. Piotr Wawro, bezrobotny, Przemyśl
2836. Agata Wikierska, studentka, Gubin
2837. Marta Kownacka, architekt, Gdańsk
2838. Adam Roginela, akustyk, Łódź
2839. Rafał Gliński, elektromonter, Łódź
2840. Stanisław Deptuch, bezrobotny, Świebodzin
2841. Dariusz Doroziński, uczeń, Koło
2842. Tomasz Banasiak, farmaceuta, Kłobuck
2843. Radosław Romanowski, informatyk, Torun
2844. Adam Gawarkiewicz, uczeń, Gronowo
2845. Robert Biliński, przedsiębiorca, Zielonka
2846. Michał Gawlak, uczeń, Łódź
2847. Aleksander Gumowski, handlowiec, Gdańsk
2848. Marcin Wnuk, uczeń, Nisko
2849. Igor Łaksa, uczeń, Łódź
2850. Grzegorz Nowak, Słupsk
2851. Bartek Cukierman, student, Supraśl
2852. Dariusz Cichosz, uczeń, Pruszcz Gdański
2853. Jerzy Homziuk, nauczyciel, Łomianki
2854. Wojciech Polak, administrator, Katowice
2855. Tomasz Krawczyk, student, Sieradz
2856. Przemysław Michna, specjalista ds. wdrożeń, Bydgoszcz
2857. Artur Urbanik, elektryk, Skawina
2858. Michał Tomaszewski, uczeń, Konstancin-Jeziorna
2859. Janusz Woźniak, technik dentystyczny / kierownik pracowni, Bydgoszcz
2860. Piotr Wach, uczeń, Łyszkowice
2861. Piotr Foltyn, student, Kończyce Wielkie
2862. Dawid Lizak, uczeń, Łęczna
2863. Marcin Zieliński, student, IV rok, Toruń
2864. Dr inż. Grzegorz Ginda, inżynier budownictwa, adiunkt, Opole
2865. Bartłomiej Cieszkowski, uczeń, Gdynia
2866. Szymon Ogrodnik, informatyk, Jastrzębie
2867. Łukasz Nowak, specjalista ds sprzedazy, Zabrze
2868. Jan Kulikowski, rencista, Bytom
2869. Krzysztof Zwierzchlewski, student, Święta Katarzyna
2870. Jarosław Tobiasz, Nowy Sącz
2871. Wojciech Polasik, informatyk, Bydgoszcz
2872. Cezary Ołtuszyk, stucent, Gdańsk
2873. Stanisław Gil, elektronik, Bolesław
2874. Daniel Mrzygłód, student automatyki i robotyki, Gdynia
2875. Tomek Czmoch, uczeń, 230
2876. Rafał Trójniak, uczeń, Kraków
2877. Andrzej Jastrzębski, student, Wołczyn
2878. Patryk Prokopowicz, student informatyki, Elbląg
2879. Mateusz Spychał, student, Bydgoszcz
2880. Łukasz Mandziuk, student, Kraków
2881. Rafał Świerczewski, elektronik, Jaworzno
2882. Marcin Szostkowski, student, Malbork
2883. Szymon Mrozek, uczeń, Bydgoszcz
2884. Szymon Wdowik, administrator sieci, Ruda Śląska
2885. Sebastian Dzierżak, przedsiębiorca, Kielce
2886. Robert Rutyna, uczeń, Środa Wlkp
2887. Przemysław Sołtan, nauczyciel akademicki, Koszalin
2888. Jarosław Wiśniewski, uczeń, Zielona Góra
2889. Sławomir Zygmunt, przedsiębiorca, Bielsko-Biała
2890. Renata Pachura, przedsiębiorca, Bielsko-Biała
2891. Marek Mróz, pomiarowy geodeta, Knurów
2892. Bartosz Szymański, student, Warsaw
2893. Mariusz Górski, uczeń, Radom
2894. Łukasz Mendyka, sprzedawca/pomocnik drukarza, Toruń
2895. Adam Korgul, student, Olsztynek
2896. Michał Żyndul, informatyk, Skierniewice
2897. Zbigniew Bzowski, konsultant, Łęka Opatowska
2898. Dariusz Kabza, specjalista ds. dokumentacji, Gdynia
2899. Michał Iżewski, informatyk, Gdańsk
2900. Mateusz Wanat, uczeń, Warszawa
2901. Daniel Cegiełka, Żuromin
2902. Wojciech Koplin, student informatyki, Gostyń
2903. Marcin Sawicki, elektryk, Żory
2904. Sergiusz Szolka, aparatowy, Bydgoszcz
2905. Paweł Grudziński, student PW, Białystok
2906. Andrzej Głowacki, informatyk, Toruń
2907. Marek Kożdoń, uczeń, Cieszyn
2908. Łukasz Zdobych, student, Bydgoszcz
2909. Marek Dołba, doradca techniczny, Szczebrzeszyn
2910. Kaj Brzeziński, Uczeń, Bydgoszcz
2911. Konrad Puc, uczeń, Rzeszów
2912. Sara Kiedroń, uczeń, Skoczów
2913. Przemysław Kołtun, informatyk, Dynów
2914. Jakub Lorenc, uczeń, Lipno
2915. Piotr Szeliga, uczeń, Rzeszów
2916. Wojtek Kosek, uczeń, Dlugoleka
2917. Łukasz Szwed, uczeń, Rzeszów
2918. Bartosz Fugiel, uczeń, Wrocław
2919. Robert Partyka, programista/właściciel firmy, Jastrzębie Zdrój
2920. Patryk Żółtowski, student informatyki, Toruń
2921. Arkadiusz Gruszka, właściciel firmy Open-X Systemy Teleinformatyczne, Kraków
2922. Kuba Kruszewski, uczeń, Toruń
2923. Dr inż. Bogusław Szlachetko, adiunkt Politechnika Wrocławska
2924. Tadeusz Beszczyński, urzędnik państwowy, Chełmża
2925. Tomasz Zwierzchowski, informatyk, Koziegłowy k/Poznania
2926. Dr Piotr Korbelak, informatyk, Rzeszów
2927. Marian Mąka, wolny, Chociwel
2928. Łukasz Malcherek, informatyk, elektryk elektromechanik urządzeń przemysłowych., Strzelce Opolskie
2929. Adam Dąbrowski, uczeń, Toruń
2930. Dawid Bednarczyk, uczeń, Stanowice
2931. Marcin Kukiołka, uczeń, Stalowa Wola
2932. Filip Nazaruk, uczeń, Barczewo
2933. Maciej Koszykowski, student, Toruń
2934. Adam Hudyma, student, Wrocław
2935. Patryk Baranowski, student, Piła
2936. Sebastian Małyska, student, Bydgoszcz
2937. Włodzimierz Ruchała, Minister, Warszawa
2938. Michał Baliński, student, Toruń
2939. Kamil Porembiński, uczeń, Łódź
2940. Dawid Kałużny, student, Łódź
2941. Łukasz Gadomski, uczeń, Sanok
2942. Jakub Roszkiewicz, uczeń, Poznań
2943. Rafał Pulcyn, student, Bydgoszcz
2944. Przemek Kledzik, programista, Gdańsk
2945. Paweł Pacana, student, Wrocław
2946. Łukasz Łuczak, student, Gdańsk
2947. Kamil Mazur, uczeń, Rzeszów
2948. Sławomir Parysek, technik sieciowy, programista, administrator systemów, Gostyń
2949. Grzegorz Dąbrowski, administrator, Włocławek
2950. Janusz Smarzych, grafik komputerowy, Ruda Śląska
2951. Jan Pacuski, student, Warszawa
2952. Jacek Szałęga, student, Wrocław
2953. Grzegorz Sontowski, socjolog, Wrocław
2954. Zbigniew Kozioł, handlowiec, Katowice
2955. Krzysztof Kowalski, geodeta, Wrocław
2956. Bartosz Tłuszcz, programista , administrator, Strzelce Kraj
2957. Artur Staszek, uczeń, Żywiec
2958. Witold Oleksa, uczeń, Żywiec
2959. Sebastian Poręba, uczeń, Kraków
2960. Robert Ostrowski, informatyk, Międzybórz
2961. Marian Zdankowski, handlowiec, Olsztyn
2962. Rafał Rosołek, uczeń, Warszawa
2963. Piotr Padkowski, programista systemowy, Łódź
2964. Krzysztof Leśniewicz, kierownik zmiany, Borne Sulinowo
2965. Wojciech Sieroń, nauczyciel, Ropczyce
2966. Mariusz Fitowski, menedżer, Kraków
2967. Tomasz Maciejczyk, lekarz, specjalista ginekologii i położnictwa, Piotrków Trybunalski
2968. Stanisław Tokarski, elektronik automatyk, przedsiębiorca, Wietrzychowice
2969. Tomasz Klajny, asystent-doktorant, Częstochowa
2970. Rafał Miedziński, Fizyk, Częstochowa
2971. Sławek Radziewicz, informatyk, Wrzesnia
2972. Radosław Walczak, informatyk, Gniezno
2973. Paweł Kanoza, informatyk, Warszawa
2974. Józef Wesoły, informatyk, Łódź
2975. Tomasz Heflik, informatyk, Poręba
2976. Krzysztof Janczarek, inżynier/asystent-doktorant, Częstochowa
2977. Artur Brzezicki, starszy specjalista ds badań i rozwoju, Warszawa
2978. Dr Izabela Fuks-Janczarek, adiunkt, Częstochowa
2979. Cezary Kujawa, programista, Choszczno
2980. Tomasz Straszewski, grafik, Olkusz
2981. Miłosz Gałązka, student, Malbork
2982. Marcin Kalinowski, uczeń, Białystok
2983. Maciej Piecha, student, Rybnik
2984. Jacek Cieślewicz, Ekonomista, Mosina
2985. Michał Walenciak, serwisant komputerowy, Zielona Góra
2986. Piotr Wojtylak, uczeń, Łódź
2987. Grzegorz Dribczak, informatyk programista, Zielona Góra
2988. Piotr Stolarek, przedsiębiorca, Łódź
2989. Adam Połkowski, student, Kraków
2990. Adam Wnęk, programista, Nowy Sącz
2991. Tomasz Kuczyński, student informatyki,
2992. Małgorzata Puchała, studentka IF UJ, Kraków
2993. Jerzy Duszyński, przedsiębiorca, Przeźmierowo
2994. Dariusz Karnowski, elektronik, Grudziądz
2995. Jarosław Brodziak, informatyk, Częstochowa
2996. Tomasz Wójcicki, student, Poznań
2997. Bartek Kikolski, Warszawa
2998. Eugeniusz Miemczyk, emeryt, elektromechanik, Barcin
2999. Przemysław Izdebski, uczeń, Opole
3000. Michał Bachowski, uczeń, Kęty
3001. Norbert Bryłka, informatyk, Lwówek
3002. Artur Śmiech, pracownik ds handlowych, Przemyśl
3003. Maciek Grygiel, uczeń, Żarki Letnisko
3004. Karol Karcz, grafik komputerowy, Szczecin
3005. Dariusz Kiełkowski, informatyk, Warszawa
3006. Ryszard Zenker, nauczyciel informatyki, Puszczykowo
3007. Szymon Pałejko, student, Olsztyn
3008. Dariusz Rybi, Programista, Warszawa
3009. Michał Kaczara, uczeń, Wrocław
3010. Prof. Tadeusz Kowalik, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego
3011. Łukasz Dąbrowiecki, absolwent filozofii UJ, wydawca, Kraków
3012. Michał Garapich, antropolog, Instytut Europeistyki UJ, Uniwersytet w Padwie
3013. Ireneusz Michalak, geodeta, informatyk, programista, firma IPS
3014. Michał Pioskowik, student Politechniki Śląskiej
3015. Paweł Korzeniewski, elektronik,
3016. Robert Ślesiński, doktorant PW
3017. Dariusz Maćkowski, informatyk
3018. Arkadiusz Majkowski, informatyk, Wrocław
3019. Marcin Felczerek, Java/.NET Developer, LASER S.A. w Łodzi
3020. Anna Przybylska, doktorantka, Instytut Dziennikarstwa, Uniwersytet Warszawski
3021. Tomasz Rogozik, uczeń LO, Radom
3022. Mariusz Kaminski, ekonomista, MEGABIT s.c. Katowice
3023. Marek Zagożdżon, prgramista
3024. Wojciech Gabara, elektronik, Warszawa, serwis GABARA VIDEO
3025. Krzysztof Kołakowski, studen informatyki na UWM
3026. Wojciech Skorupski, audytor IT i programista
3027. Tomasz Bąk, uczeń
3028. Andrzej Gicala, informatyk
3029. Mikołaj Milewski, student, webmaster, programista, www.virion.prv.pl
3030. Witold Kieraś, student Uniwersytetu Warszawskiego
3031. Marek Kukla, elektromechanik
3032. Piotr Grześkowiak, informatyk
3033. Dominik Wilusz, student
3034. Bartłomiej Jarosz, uczeń
3035. Agnieszka Wrzesińska, studentka UMK
3036. Dorota Rajska, programista z Warszawy
3037. Rafał Kopeć, student budownictwa PB
3038. Maciek Nierychlweski, Businesslodz.com
3039. Waldemar Bulira, doktorant na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie
3040. Andrzej Jarocki, informatyk, prywatny przedsiębiorcaMatylda Danielkiewicz, studnetka, Politechnika Warszawska
3041. Jan Mateusz Zając, psycholog, doktorant na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
3042. Mateusz Biliński, student, programista związany z Open Source
3043. Grzegorz Niezgoda, programista
3044. Arkadiusz Arciszewski, programista, Bydgoszcz
3045. Michał Czardybon, programista
3046. Filip Dąbrowski, uczeń
3047. Krzysztof Knys, socjolog
3048. Dariusz Kleina, informatyk, programista
3049. Mateusz Woźniak, uczeń, Toruń
3050. Joanna Włodawiec, uczennica
3051. Paweł Michalak, student informatyki
3052. Tomasz Gierka, programista, projektant systemów informatycznych, Łódź
3053. Grzegorz Michna, informatyk, Warszawa
3054. Jacek Hajnrych, muzyk, dziennikarz, programista, Polskie Radio Kielce SA
3055. Błażej Lenkiewicz, student,informatyk
3056. Sławomir Grabowski, informatyk, student informatyki na Politechnice Opolskiej
3057. Grzegorz Buczyński, student dziennikarstwa, Głogów
3058. Rafał Dyktorowski, studnet informatyki, programista
3059. Jan Błaszczyński, programista, Kraków
3060. Ania Sereryn, informatyk, student
3061. Tomasz Kuc, student informatyki Politechnika Poznańska,
3062. Paweł Wasilewski, licealista
3063. Robert Nowacki, informatyk programista
3064. Sławomir Zabkiewicz, Student Informatyki
3065. Andrzej Skiba, student iformatyki Politechniki Gdańskiej
3066. Łukasz Jagła, uczeń, maturzysta
3067. Maciej Walaszek, programista
3068. Dr Michał Herer, filozof, adiunkt w Instutucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
3069. Łukasz Gołąbek, student informatyki Politechniki Radomskiej
3070. Piotr Sterna, student informatyki
3071. Łukasz Stanios, student informatyki
3072. Wojciech Kręcichwost, student informatyki, Nysa
3073. Łukasz Guździoł, student informatyki, programista, Wrocław
3074. Zbigniew Slesiński
3075. Zdzisław Sroczyński, informatyk
3076. Szymon Janota, student informatyki, Politechnika Śląska Gliwice
3077. Kozłowski Mateusz, licealista Bardo
3078. Artur Zieliński, student informatyki, Zielona Góra
3079. Maciej Murawski, informatyk
3080. Michał Panasiewicz, PLD Linux Distribution Developer
3081. Prof. Elżbieta Tarkowska, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa
3082. Henryk Woźniakowski, Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" sp. z o.o., Prezes Zarządu
3083. Tomasz Kaźmierczak, uczeń, Bardo
3084. Piotr Celiński, doktorant UMCS
3085. Marcin Barański, kierownik działu informatyki, programista
3086. Krzysztof Kmiecik, student elektroniki, Politechnika Wrocławska
3087. Prof. Krzysztof Pleśniarowicz, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
3088. Kamila, Kościelecka, inżynier informatyk
3089. Dr med. Jacek Sobocki, asystent III Katedry Chirurgii Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński
3090. Prof. Emil Orzechowski, Uniwersytet Jagielloński
3091. Jarosław Niewrzał, programista, Poznań
3092. Jarosław Pechta, student, Głuchołazy
3093. Andrzej Goźliński, informatyk
3094. Piotr Bochaczyk, przedsiębiorca
3095. Igor Kupczyński, uczeń Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni
3096. Ewa Bemowska
3097. Alek Tarkowski, socjolog, doktorant w Centre for Social Studies przy IFiS PAN
3098. Sławomir Krolak, tłumacz, Warszawa
3099. Janusz Dutkowski, student informatyki na wydziale Matematyki Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
3100. Maciek Pieronik, student stosunkow międzynarodowych, specjalność studia europejskie, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
3101. Piotr Bejger, student informatyki
3102. Struczko Piotr, informatyk, Akademia Podlaska, Siedlce
3103. Dariusz Kwaśny, administrator sieci
3104. Łukasz Szewczak, informatyk
3105. Norbert Nowocin, programista, właściciel firmy GENERATION3, Piaseczno k/Warszawy,
3106. Jarosław Kucypera, programista komputerowy, Wrocław
3107. Gołębiowski Grzegorz, student, programista
3108. Michał Skwarski, nauczyciel informatykii z Chorzel
3109. Michał Dyrała, student informatyki oraz programista, Dąbrowa Górnicza
3110. Łukasz Paszkiewicz, programista/student Częstochowa
3111. Krzysztof Polikowski, student Uniwersytetu Zielonogórskiego
3112. Iwona Arcimowicz, wykładowca, nauczyciel, matematyk i informatyk
3113. Andrzej Mąka, student informatyki AP w Siedlcach
3114. Prof. dr hab. Bohdan Jałowiecki, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Uniwersytet Warszawski
3115. Anna Łupińska-Dubicka, informatyk, nauczyciel akademicki
3116. Łukasz Paluszkiewicz, uczeń liceum
3117. Tomasz Misterkiewicz, student informatyki, Politechnika Radomska
3118. Konrad Czekaj, uczeń, Mielec
3119. Grzegorz Stroiński
3120. Rogacki Kazimierz, Konin
3121. Sobieszczyk Marcin, technik elektronik
3122. Krzysztof Niedziółka, programista
3123. Adam Szewczyk, programista, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Warszawa
3124. Artur Niewiadomski, Siedlce, asystent w Instytucie Informatyki Akdemii Podlaskiej
3125. Dr hab. Wacław Wierzbieniec, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego, historyk
3126. Adam Kaczmarek, informatyk, Politechnika Poznańska
3127. Anna Urbańska, studentka V roku UJ, Kierunku: Zarządzanie i Marketing
3128. Wiktor Szpunar, uczeń, Bydgoszcz
3129. Tomasz Sołtysiak, student/zarządzanie nieruchomościami, Warszawa
3130. Jakub Staskiewicz, informatyk
3131. Marcin Wróbel, student Politechniki Radomskiej
3132. Zbigniew Młynarski, informatyk
3133. Kacper Grabowski
3134. Adam Pietrasiewicz, informatyk, przedsiębiorca, AM Soft
3135. Jakub Laskowski, uczeń I Liceum Ogolnoksztalcacego w Lublinie.
3136. Jacek Szymański, inżynier, mechanik i programista, Warszawa
3137. Kasia Gracz, studentka ISP UJ
3138. Kajetan Adamski, student informatyki, AE Kraków
3139. Michał Wiktor Żmijewski, student Psychologii UW, mgr informatyki, programista-analityk
3140. Grzegorz Kaliński, Poznań
3141. Radosław Drozdowski, informatyk, programista, administrator węzła ISP
3142. Jerzy T. Petrus, historyk sztuki
3143. Łukasz Szłapa, magister zarządzania w administracji publicznej
3144. Michał Zalewski, informatyk, Biała Podlaska
3145. Artur Kowalski, student PS WTM
3146. Marcin Krzyżewski
3147. Leszek Sobolewski, informatyk, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska
3148. Marta Teodziecka, architekt
3149. Mariusz Ławicki, programista, Bydgoszcz
3150. Mirosław Popławski, przedstawiciel handlowy
3151. Urszula Kosal, absolwentka Uniwerytetu Jagiellońskiego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej
3152. Maciej Godniak, informatyk, Jarocin / Szczecin
3153. Karol Rogoziecki, student, Bydgoszcz
3154. Radosław Karpow, specjalista ds. technicznych, Stocznia Szczecińska Nowa
3155. Wojciech Kozicki, informatyk
3156. Mateusz Labusek, student informatyki stosowanej, AGH
3157. Szymon Boniecki, student, Wrocław
3158. Piotr Kuczyński, programista
3159. Maciej Brodziński,student Politechniki Warszawskiej
3160. Paweł Woźniak, student informatyki
3161. Patryk Szymczak, student informatyki, Politechnika Wrocławska
3162. Krzysztof Włodarski, uczeń
3163. Dr Benjamin Cope, Collegium Civitas i Narodowa Galeria Sztuki “Zachęta”
3164. Jerzy Mil, nauczyciel informatyki w gimnazjum
3165. Andrzej Trybulski, programista, student WSIiZ
3166. Bartłomiej Sakowicz, programista, Piotrków Tryb
3167. Dr Sławomir Rębisz, Instytut Socjologii, Uniwersytet Rzeszowski
3168. Tomasz Dylewski, student, Radom
3169. Piotr Marek, Jr., administrator, webmaster, freerider, www.g3riders.com, Krakow
3170. Sławomir Sołkiewicz, programista
3171. Maciej Kipiel, informatyk, Kielce
3172. Mariusz Kulczycki, student z Gdańska
3173. Prof. Irena Grudzińska-Gross, Uniwersytet Bostoński
3174. Radek Robociński, programista, Wałbrzych
3175. Ryszard Grabowski, menedżer firmy komputerowej
3176. Paweł Gwiazdowski, student informatyki
3177. Zuzanna Bejger, uczennica, Bydgoszcz
3178. Andrzej Pióro, inżynier sanitarny, Czersk
3179. Marcin Szubart, informatyk
3180. Marcin Kondera, student informatyki, programista
3181. Radosław Posim, student Wojskowej Akademii Technicznej
3182. Beata Jędrkowiak, studentka Fizyki Komputerowej, Politechnika Wrocławska
3183. Michał Przepłata, student informatyki, Szczecin
3184. Barbara Wójcik, uczennica
3185. Krzysztof Wysocki, uczeń, Warszawa
3186. Marcin Sawiak, Informatyk, Telekomunikacja Polska S.A.
3187. Julian Szychliński, uczeń liceum ZSET w Gliwicach
3188. Tomasz Dobrzyński, uczeń, Piotrków Tryb.
3189. Łukasz Boszko, uczeń
3190. Wiesław Lorek, przedsiębiorca, informatyk
3191. Bartosz Komański, student Stosunków Międzynarodowych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
3192. Urszula Krzyżewska, studentka
3193. Michał Marszał, uczeń
3194. Michał Mierzejewski, programista, Poznań
3195. Justyna Sobierska, studentka informatyki
3196. Piotr Gronek, student informatyki, Akademia Podlaska w Siedlcach
3197. Daniel Roziecki, programista, administrator
3198. Mariusz Andrzejewski, Sahanna P.P.H.
3199. Agata Adamczyk, prawnik z zakresu IT
3200. Wojciech Niećko, informatyk, administrator, Grudziądz
3201. Bartosz Kowalczyk, uczeń, Szczecinek
3202. Mariusz Ludziński, programista, Częstochowa
3203. Michał Wądołowski, student, Politechnika Warszawska
3204. Sławek Witek, student fizyki, Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku
3205. Krystian Wojtas, uczeń
3206. Grzegorz Miechowicz, informatyk
3207. Inez Korczyński, programista, redaktor CHIP Special Linux
3208. Adrian Stanisławski, uczeń
3209. Mirosław Mikulski, strażak, Zdzieszowice
3210. Piotr Matysiak, projektant-programista
3211. Arkadiusz Makieła, lektor języka angielskiego, tłumacz, Wrocław
3212. Marcin Poręba, informatyk, Politechnika Poznańska
3213. inż. Michał Macioszczyk, informatyk, Uniwersytet Gdański
3214. Piotr Kononow, inżynier informatyk, programista
3215. Michał Milewski, student Medycyny Weterynaryjnej SGGW
3216. prof. Marek Latoszek, socjolog, kierownik Zakładu Socjologii Medycyny i Patologii Społecznej Akademii Medycznej w Gdańsku
3217. Anna Wałkowska, studentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w WSUS, Poznań
3218. Jan Duszyński, kompozytor
3219. Joanna Maksymiuk-Lipszyc, studentka UMCS
3220. Jan Nazarewicz, informatyk/elektronik, właściciel patentów z elektroniki
3221. Daniel Gorodowienko, student informatyki, Politechnika Białostocka
3222. Piotr Krakowiak, student informatyki
3223. Paweł Mirski, uczeń, Szczecin
3224. Piotr Szukalski, student informatyki, programista
3225. Jacek Kałkun, dyrektor sprzedaży i marketingu PHU Olimpek Sp. z o.o.
3226. Michał Smolnik, konstruktor
3227. Piotr Birula, Kapitan Żeglugi Wielkiej
3228. Tomasz Godula, student zarządzania i marketingu PL
3229. Stanisław Rogacki, Skulsk
3230. Elżbieta Łojszczyk
3231. Andrzej Różycki, student III roku Akademii Ekonomicznej w Krakowie
3232. Wojciech Noworyta, student Politechniki Krakowskiej
3233. Krzysztof Sołoducha, pracownik fizyczny, Latchorzew